bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

9 3,437 19
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 06:00

. Bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI I. KHÁI NIỆM II. CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI III. CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI I. KHÁI NIỆM - Sự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng. xung quanh. Hệ quả: Kim loại bị oxi hoá thành ion dương M - ne → M n+ II. CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI Phân loại: Có hai loại chính: 1. Ăn mòn hóa học 2. Ăn mòn điện hóa 1. Ăn mòn hoá học: Thí. crom. 2. Phương pháp điện hoá Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn để tạo thành pin điện hoá và kim loại hoạt động hơn sẽ bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ. Thí dụ: Bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI, bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI, bài 20. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn