BÁI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ

27 472 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 01:00

Tiết 13 - Bài 11 : SƠC -SIN (ANH ) RU-DƠ-VEN (MỸ) XTA-LIN ( LIÊN XÔ) Nhìn hình : Thành phần tham dự Hội nghị I-an-ta ? I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI I - A N - T A 1. Hội nghị I-an-ta: LIÊN XÔ I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1. Hội nghị I-an-ta : _Chiến tranh thế giới vào giai đoạn cuối, từ 4  11-2-1945, ngun thủ của Liên Xơ, Mỹ, Anh đã họp tại I-an-ta (Liên Xơ). 2. Nội dung Hội nghị I-an-ta: _Phân chia lại khu vực ảnh hưởng giữa Liên Xơ và Mỹ. _ Thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc . *Hệ quả: Trật tự hai cực I-an-ta hình thành do Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi cực. TÂU ÂU :Vùng ảnh hưởng của MỸ - ANH ĐÔNG ÂU :vùng kiểm soát của LIÊN XÔ LIÊN XÔ * Mỹ -Anh kiểm soát Tây Âu,Tây Đức , Tây Béc- lin. *Liên Xô kiểm soát Đông Đức , Đông Béc –lin, Đông Âu. LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU -1945 * TẠI CHÂU ÂU: 2. Những quyết định của Hội nghị : Đông Đức ĐÔNG ÂU Béc lin T Â Y Â U T Â Y Đ Ứ C TẠI CHÂU Á : * Trả lại cho Trung Quốc Đài Loan và Mãn Châu , công nhận độc lập của Mông –cổ . * Liên Xô nhận lại nam đảo Xa- kha- lin và kiểm soát Bắc Triều Tiên. * Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á . Màu đỏ: các nước XHCN, màu xanh: các nước Tư bản, màu xám : vùng kiểm soát của Phương Tây. MÔNG CỔ MÃN CHÂU Đài Loan XAKHALIN ĐÔNG NAM Á NAM Á LIÊN XÔ TRIEÀU TIEÂN TRUNG QUOÁC LƯỢC ĐỒ PHÂN CHIA KHU VỰC HƯỞNG TRÊN THẾ GiỚI THEO TRẬT TỰ HAI CỰC I-AN-TA II.SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC TRỤ SỞ LIÊN HỢP QUỐC Ở NEW YORK II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC 1. Nhiệm vụ: _ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập , chủ quyền của các dân tộc . 2. Vai trò: _ Duy trì hòa bình, an ninh thế giới, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa A-pac-thai, giúp các nước phát triển kinh tế, văn hóa . LIÊN HỌP QUỐC :GiỮ GÌN HÒA BÌNH . [...]...LIÊN HỢP QUỐC: CHỐNG ĐĨI NGHÈO LIÊN HỢP QUỐC: CHỐNG DỊCH BỆNH MỐI QUAN HỆ GIỮA ViỆT NAM VÀ LIÊN HỢP QUỐC: * ViỆT NAM gia nhập LHQ: 9-1977 * Các tổ chức LHQ hoạt động ở VN: + UNICEF: Quỹ nhi đồng LHQ +UNESCO: Tổ chức VH-KH-GD LHQ + WHO: Tổ chức y tế thế giới + WTO: Tổ chức thương mại thế giới VN là thành viên khơng thường trực của HĐ BA LHQ *IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế III “CHIẾN TRANH... trung tâm _ Ba là: các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm _ Bốn là : nhiều khu vực xảy ra xung đột qn sự , nội chiến, đe dọa hòa bình ở nhiều khu vực Xu hướng chung: hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế 11-09-2001 CÂU HỎI THẢO LUẬN Tại sao nói : “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của Việt Nam khi bước vào thế kỉ... Nam khi bước vào thế kỉ XXI? THỜI CƠ: - Mở rộng thị trường –Thu hút vốn đầu tư Tiếp thu kinh nghiệm quản lý -Tiếp thu trình độ khoa học THÁCH THỨC: -Tụt hậu xa hơn về kinh tế Trình độ cạnh tranh kém -Dễ bị hòa tan về văn hóa - Chệch hướng xã hội chủ nghĩa HỌC BÀI 11 Sưu tầm những hình ảnh về những thành tựu khoa học- kĩ thuật của thế kỉ XX ... LHQ + WHO: Tổ chức y tế thế giới + WTO: Tổ chức thương mại thế giới VN là thành viên khơng thường trực của HĐ BA LHQ *IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế III “CHIẾN TRANH LẠNH” THẢO LUẬN NHĨM CẶP ĐƠI CÂU HỎI Quan sát những hình sau, em hãy cho biết những biểu hiện và hậu quả của “chiến tranh lạnh”? VACXAVA NATO Khối phòng thủ chung Tây Bán Cầu CENTO SEATO ANZUS CÁC KHỐI LIÊN MINH QUÂN SỰ SAU CHIẾN TRANH THẾ... trong việc triển khai chiến lược tồn cầu NÉM BOM XUỐNG BAGHDAD - IRAQ III “CHIẾN TRANH LẠNH” 1 Khái niệm: _ Là tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe TBCN và XHCN sau 1945 2 Biểu hiện: _ Các cường quốc ra sức chạy đua vũ trang, thành lập các khối qn sự, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược 3 Hậu quả: _Thế giới ln trong tình trạng căng thẳng _ Chi phí cho qn sự q lớn TT Bu-sơ Gooc-ba-chop . kinh tế, văn hóa . LIÊN HỌP QUỐC :GiỮ GÌN HÒA BÌNH . LIÊN HỢP QUỐC: CHỐNG ĐÓI NGHÈO LIÊN HỢP QUỐC: CHỐNG DỊCH BỆNH MỐI QUAN HỆ GIỮA ViỆT NAM VÀ LIÊN HỢP QUỐC: * ViỆT NAM gia nhập LHQ: 9- 197 7 *. II.SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC TRỤ SỞ LIÊN HỢP QUỐC Ở NEW YORK II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC 1. Nhiệm vụ: _ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên. LHQ: 9- 197 7 * Các tổ chức LHQ hoạt động ở VN: + UNICEF: +UNESCO: + WHO: + WTO: *IMF: Quỹ nhi đồng LHQ. Tổ chức VH-KH-GD LHQ . Tổ chức y tế thế giới . Tổ chức thương mại thế giới . Quỹ tiền tệ quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ, BÁI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ, BÁI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn