Bài Kính lúp - Kính hiển vi và cách sử dụng

10 530 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 00:01

Bµi 5 KÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi vµ c¸ch sö dông 1. KÝnh lóp vµ c¸ch sö dông KÝnh lóp cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? Tấm kính trong, dày, hai mặt lồi, có khung bằng kim loại (hoặc nhựa) Tay cầm bằng kim loại (hoặc nhựa) Có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 20 lần. Kính lúp gồm: Cách quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay Bớc1: Tay trái cầm kính Bớc 2: Để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính Bớc 3: Di chuyển kính cho đến khi nhìn rõ vật. Hãy dùng kính lúp quan sát các bộ phận của cây xanh mà em đã chuẩn bị. 2. KÝnh hiÓn vi vµ c¸ch sö dông KÝnh hiÓn vi cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? Kính hiển vi Thân kính Chân kính Bàn kính G ơng phản chiếu ống kính ốc điều chỉnh ốcto ốcnhỏ Thịkính: để kính vào quan sát Đĩaquay:gắnvậtkính Vậtkính: kính sát với vật cần quan sát Nơi đặt tiêu bản để quan sát, có kẹp giữ Tập trung ánh sáng vào vật kính Kính hiển vi có tác dụng gì ? -Kínhhiểnviquanghọccóthểphóngtoảnhcủavật mẫutừ403000lần. -Kínhhiểnviđiệntửcóthểphóngtoảnhtừ10.000 40.000lần. Cách sử dụng kính hiển vi - Bớc1: Điều chỉnh ánh sáng - Bớc2: Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp giữ (không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào g ơng). - Bớc3: Mắt nhìn vào vật kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính sát tiêu bản. - Bớc4: Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ng ợc lại (vặn lên) cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát. - Bớc5: Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để nhìn rõ vật nhất. . sáng vào vật kính Kính hiển vi có tác dụng gì ? -Kínhhiểnviquanghọccóthểphóngtoảnhcủavật mẫutừ403000lần. -Kínhhiểnviđiệntửcóthểphóngtoảnhtừ10.000 40.000lần. Cách sử dụng kính hiển vi - Bớc1: Điều. vật. Hãy dùng kính lúp quan sát các bộ phận của cây xanh mà em đã chuẩn bị. 2. KÝnh hiÓn vi vµ c¸ch sö dông KÝnh hiÓn vi cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? Kính hiển vi Thân kính Chân kính Bàn kính G ơng. vật từ 3 20 lần. Kính lúp gồm: Cách quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay Bớc1: Tay trái cầm kính Bớc 2: Để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính Bớc 3: Di chuyển kính cho đến khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Kính lúp - Kính hiển vi và cách sử dụng, Bài Kính lúp - Kính hiển vi và cách sử dụng, Bài Kính lúp - Kính hiển vi và cách sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn