SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức bồi dưỡng HS giỏi ở trường tiểu học

23 1,336 13
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 19:23

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức bồi dưỡng HS giỏi ở trường tiểu học Phần thứ nhất ĐẶT VẤN ĐỀ Lịch sử Việt Nam, từ xa xưa, Ông cha ta đã ghi công nhiều người tài năng và coi việc đào tạo nhân tài là quốc sách của nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ cao cả của toàn xã hội, song trách nhiệm trực tiếp là của những người làm công tác giáo dục. Bởi vậy, Bộ giáo dục và đào tạo chỉ rõ: “…trường tiểu học và mỗi giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi”. Bồi dưỡng học sinh giỏi không phải là vấn đề của riêng nước ta mà là vấn đề đang được quan tâm ở mọi quốc gia trên thế giới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực con người, phát triển các mục tiêu kinh tế- xã hội. Vì vậy bồi dưỡng học sinh giỏi là rất cần thiết, giúp cho học sinh phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy, hình thành kỹ năng để phát triển toàn diện và đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Tiểu học là bậc học nền tảng, bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học là nền móng cho chiến lược đào tạo người tài của đất nước. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở Tiểu học là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Việc giáo dục học sinh hằng ngày trên lớp có chất lượng chính là tạo một nền móng vững chắc cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài. Việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm động viên khích lệ học sinh và giáo viên dạy giỏi, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng của việc quản lý chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng ở cấp học cao hơn, nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước. Quản lí trường tiểu học thực chất là quản lý quá trình dạy học, trong quá trình dạy học thì việc chú ý tới sự phát triển về chất lượng của từng học sinh luôn là yêu cầu cơ bản. Bởi vậy việc bồi dưỡng học sinh giỏi bao giờ cũng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên và cán bộ quản lý. Ngày 06 tháng 03 năm 2013 1 Trường tiểu học là nơi đầu tiên tham gia vào việc học với tư cách là hoạt động chủ đạo. Nhờ có các nội dung giáo dục toàn diện mà các em có điều kiện bộc lộ năng khiếu tài năng. Nếu cha mẹ, bạn bè và thầy cô cảm nhận, phát hiện, nâng đỡ bồi dưỡng mầm mống năng khiếu, kích thích niềm say mê học tâp thì biểu hiện của năng khiếu sẽ ngày càng rõ hơn. Năng khiếu được bồi dưỡng sớm sẽ định hướng phát triển và dần định hình trở thành học sinh năng khiếu, ngược lại năng khiếu của các em không được phát hiện hay không được quan tâm bồi dưỡng kịp thời thì năng khiếu ấy sẽ tự mất dần, mầm mống năng khiếu tuy có nhưng sẽ bị mai một, thui chột đi. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học là phát huy hết khả năng phát triển tiềm tàng của trẻ, là tạo nguồn học sinh giỏi cho các cấp học tiếp theo, thực hiện chiến lược “ bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi là một tiêu chí không thể thiếu để đánh giá sự phát triển của một nhà trường nói chung và các trường chuẩn quốc gia nói riêng. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đầu tư chất lượng mũi nhọn là một tiêu chí đặc biệt quan trọng trong xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Mỗi học sinh giỏi không những là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô mà còn là niềm tự hào của cả cộng đồng xã hội. Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi, vì vậy cần phải biết tác động tới các yếu tố của quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi như: giáo viên giỏi, học sinh giỏi, cha mẹ học sinh, chương trình bồi dưỡng, tài liệu tham khảo… sao cho phát huy được các điều kiện thuận lợi để việc bồi dưỡng học sinh giỏi của trường đạt kết quả cao nhất. Thực tế, trường tiểu học trong nhiều năm học qua đã xác định, việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn và đã thu được kết quả khả quan. Vì vậy tôi mạnh dạn xây dựng đề tài: “ Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học”. Ngày 06 tháng 03 năm 2013 2 Phần thứ hai GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI I. NỘI DUNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI: Dựa vào nội dung chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục thì nội dung tổ chức bồi dưỡng học giỏi gồm các nội dung sau: - Xác định cấu trúc tổ chức hợp lý của đối tượng quản lý đó là giáo viên giỏi và học sinh giỏi. - Xây dựng cấu trúc tổ chức hợp lý của chủ thể quản lý: Từ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đến các tổ chuyên môn. - Tạo ra một mạng lưới các quan hệ tổ chức giữa những người trong hệ quản lý và hệ được quản lý là mạng lưới từ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn đến giáo viên đứng lớp, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. - Tuyển lựa, sắp xếp, bồi dưỡng giáo viên, giáo viên dạy đội tuyển. - Tổ chức bồi dưỡng một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học sinh giỏi. II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI: Các hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi rất đa dạng phong phú song theo thực tế nhà trường, chúng tôi đã chỉ đạo công tác này bằng cách phân loại áp dụng dưới 3 hình thức: Bồi dưỡng theo nhóm, bồi dưỡng trong lớp học sinh bình thường và hình thức bồi dưỡng đặc biệt. 1. Bồi dưỡng theo nhóm: Phân loại sắp xếp học sinh theo các nhóm đặc biệt có sự tương đồng về năng lực, thành tích, năng khiếu, hứng thú hoặc động cơ. Các nhóm học sinh này có sinh hoạt mỗi tuần một hoặc hai buổi. - Ưu điểm: Hình thức bồi dưỡng này giảm bớt sự khác biệt giữa các cá nhân trong nhóm, cho phép dễ áp dụng thử nghiệm các nội dung học ở mức độ cao hơn. Học sinh được phát huy Ngày 06 tháng 03 năm 2013 3 được hết khả năng nhận thức của mình. Tạo nhiều cơ hội để kích thích học sinh trao đổi những năng lực, thành tích, hứng thú và phán đoán. Thuận lợi trong việc tìm giáo viên phụ trách. - Nhược điểm: Nếu không quản lý tốt học sinh dễ rơi vào tình trạng học quá sức, học lệch. Xu hướng bồi dưỡng các em thành các “thợ toán”, “thợ văn” dễ xảy ra. 2. Tổ chức trong lớp học bình thường Ban giám hiệu chỉ đạo các giáo viên lựa chọn, điều chỉnh nội dung dạy học trên lớp để có sự phân hoá, phù hợp với nhu cầu nhận thức của học sinh giỏi. - Ưu điểm: Việc cung cấp kiến thức để bồi dưỡng học sinh giỏi ngay trên lớp học bình thường là trách nhiệm của mỗi giáo viên. Sự phát triển nhân cách của học sinh luôn có sự thay đổi nên lớp học bình thường là chỗ dựa tốt nhất để tiếp nhận sự biến đổi đó và để bồi dưỡng sự phát triển toàn diện. Tính toán nhanh nhẹn, sáng tạo và tư duy linh hoạt của học sinh giỏi có tác dụng kích thích tốt đến chất lượng của học sinh toàn lớp. Học sinh giỏi có nhận thức sâu sắc, sáng tạo hơn học sinh bình thường, nên luôn làm phong phú hơn những tình huống diễn ra trên lớp, tạo không khí học tập và hứng thú dạy học cho thầy và trò. - Nhược điểm: Giáo viên gặp khó khăn trong việc điều khiển lớp học nhiều trình độ, ở thời điểm này chú ý tới đối tượng học sinh yếu thì học sinh giỏi bị bỏ rơi và ngược lại. 3.Hình thức bồi dưỡng đặc biệt: Đối với những trẻ em có khả năng trí tuệ đặc biệt có thể cho học sinh “Vượt lớp”, học nhảy lên các đơn vị kiến thức kế tiếp rút ngắn thời gian học từ 5 năm xuống 4 năm… nhưng trong thực tế trường hợp này rất ít. Ngoài ra có thể tổ chức cho học sinh học theo tài liệu: giáo viên hướng dẫn các em tham khảo tài liệu tự chọn và tự học ở nhà, nếu gặp khó khăn thì giáo viên có thể giúp đỡ các em. Ngày 06 tháng 03 năm 2013 4 Nói tóm lại, mỗi hình thức đều có những ưu, nhược điểm riêng. Chúng ta nên sử dụng phối hợp hình thức bồi dưỡng theo nhóm và bồi dưỡng ngay tại lớp bình thường để hạn chế các nhược điểm, phát huy các ưu điểm của mỗi hình thức. III. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CỦA NHÀ TRƯỜNG: Nhà trường đã vinh dự được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đời sống kinh tế của nhân dân tương đối ổn định, chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt là thu nhập chính từ cây cà phê. Chính vì vậy sự quan tâm của phụ huynh đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói chung và đối với việc học hành của con em nói riêng khá chu đáo. Những thuận lợi đó đã thúc đẩy rất nhiều tới hoạt động giáo dục của nhà trường. Tập thể cán bộ giáo viên toàn trường luôn nỗ lực thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, phấn đấu tạo môi trường giáo dục tốt nhất, nhiều năm liền có học sinh giỏi cấp huyện, cấp Tỉnh. Có được thành quả đó là nhờ vào sự miệt mài phấn đấu không ngừng của đội ngũ giáo viên trong trường, sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ sát sao của Phòng giáo dục, của cấp trên. Trăn trở, suy nghĩ cho vấn đề nâng cao chất lượng học sinh giỏi, đầu tư cho việc phát triển chất lượng mũi nhọn nhằm củng cố chất lượng giáo dục cho tiêu chí trường chuẩn mức độ 1 và từng bước xây dựng trường chuẩn mức độ 2 của nhà trường. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc chỉ đạo công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. Xác định chỉ có phát triển học sinh giỏi trên cơ sở nền tảng của chất lượng đại trà vững chắc với đội ngũ giáo viên dạy giỏi, tâm huyết và đội tuyển học sinh giỏi ở các lĩnh vực giáo dục thì chất lượng giáo dục của nhà trường mới ngày càng được nâng cao, đạt chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục. Trong công tác này chúng tôi đã tìm hiểu và phát huy tối đa những thuận lợi chủ quan, khách quan để nâng cao chất lượng học sinh giỏi của nhà trường. Chúng tôi đã phấn đấu tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Việc lập kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi ngay từ đầu mỗi năm học là việc làm cần thiết của nhà trường. Trường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp 1, chỉ đạo từng giáo viên đưa vào kế hoạch giảng dạy và phụ trách lớp, công tác bồi dưỡng học sinh Ngày 06 tháng 03 năm 2013 5 giỏi đã trở thành công việc thường xuyên ở tất cả các lớp và cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên đứng lớp. Năm học 2012-2013, ngay từ đầu năm, theo kế hoạch triển khai của Phòng GD&ĐT huyện KrôngPăc, nhà trường đã chú trọng thành lập đội tuyển học sinh giỏi Toán từ lớp 1 đến lớp 5; Học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 3, 4, 5; Học sinh giỏi Tiếng Việt (Chú trọng học sinh dân tộc thiểu số); Học sinh giỏi thể dục thể thao; Học sinh giỏi Âm nhạc (Giai điệu tuổi hồng, Tiếng hát măng non). Xây dựng kế hoạch bối dưỡng và phân công GV giỏi là thành viên của các tổ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Thể thao phụ trách bồi dưỡng các đội tuyển. Đội tuyển được các GV phụ trách tổ chức ôn luyện, kiểm tra đánh giá, tuyển chọn thường xuyên, đảm bảo chất lượng để tham gia hội thi học sinh giỏi các cấp. Riêng bộ môn Mĩ thuật, hàng tháng tổ chức cho học sinh vẽ tranh theo chủ đề, bài vẽ được lưu tại Phòng nghệ thuật của nhà trường. Hơn nữa để có đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng cao, tuy không có hình thức lớp chọn nhưng cứ vào đầu năm học nhà trường chủ động làm công tác tư tưởng cho phụ huynh, cộng tác với phụ huynh, tổ chức các cuộc họp phụ huynh có con em học giỏi để bàn bạc kế hoạch bồi dưỡng, chủ động được sự đầu tư về vật chất cũng như tinh thần cho con em học tập. Nhà trường tổ chức phân công, giao trách nhiệm trực tiếp cho đội ngũ GVCN (phụ trách môn Toán; Tiếng Việt) và các GVBM (Phụ trách môn dạy theo chuyên môn). Tham gia bồi dưỡng đội tuyển là những giáo viên có trình độ kiến thức vững vàng, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết trong việc giáo dục giảng dạy, có điều kiện đầu tư cho nghề dạy học, có kinh nghiệm trong việc rèn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó Ban giám hiệu đã cùng các tổ khối chuyên môn xây dựng nội dung, chọn lọc tài liệu bồi dưỡng phù hợp, nâng cấp dàn máy vi tính, đầu tư nâng cấp mạng Internet (cáp quang) tạo điều kiện cho phòng máy hoạt động hiệu quả để dần nâng cao chất lượng, tạo tiền đề vững chắc cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC: 1. Biện pháp nâng cao nhận thức: Tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức đến toàn thể cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh đặc biệt là giáo viên được phân công bồi dưỡng đội tuyển phải hiểu và phân biệt rõ các Ngày 06 tháng 03 năm 2013 6 khái niệm: Năng lực, tài năng, năng khiếu, thông minh, thiên tài đồng thời phải có hiểu biết về cơ sở khoa học của các giai đoạn phát triển của một tài năng. Mặt khác phải hiểu một cách sâu sắc các tiêu chuẩn của năng khiếu tài năng Bên cạnh đó phải hiểu tâm lý của học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Từ đó nhận thức được vị trí của học sinh giỏi. Giúp phụ huynh có phương pháp nuôi dạy khoa học, định hướng cho học sinh giỏi có sự phát triển tự nhiên toàn diện, cân bằng về tình cảm và nhận thức. Nhà trường cũng như cha mẹ học sinh chủ động tìm hiểu, tiếp thu đúng về chính sách nhân tài của Đảng ta, tạo ra sự ủng hộ hợp tác hoá tích cực của cha mẹ học đối với nhà trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Đưa các nội dung, biện pháp và các hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như nâng cao về kiến thức về trình độ để bồi dưỡng học sinh vào các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Kết hợp với cha mẹ học sinh tạo được sự hỗ trợ trong giáo dục và giảng dạy. Động viên, khích lệ kịp thời những giáo viên, học sinh có sự cố gắng cũng như có thành tích trong học tập, rèn luyện. 2. Xây dựng kế hoạch phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi Đây là một việc làm hết sức cần thiết góp phần quyết định sự thành công của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kế hoạch phải được rõ ràng chi tiết ngay từ đầu năm học và chỉ đạo từng giáo viên đưa vào kế hoạch công tác giảng dạy và phụ trách lớp. Trong kế hoạch phải thể hiện rõ: Thời gian tuyển chọn; hình thức tuyển chọn ; địa điểm tuyển chọn, nội dung tuyển chọn, số lượng học sinh vào đội tuyển, ai sẽ thực hiện việc tuyển chọn, hỗ trợ học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch chuyển giao học sinh giỏi giữa các lớp… Việc xây dựng kế hoạch tốt giúp cho các hoạt động có hướng đi đúng đắn đạt được hiệu quả mong muốn và định hướng được triển vọng phát hiện tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi trong tương lai. Đồng thời kế hoạch hoá mang tính pháp chế yêu cầu mọi giáo viên phải thực thi nhiệm vụ. 3. Tổ chức phát hiện tuyển chọn học sinh giỏi. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng như trên thì bước tiếp theo đó là việc tổ chức phát hiện tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi ở các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là một bước quan trọng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Xuất phát từ thực tế không phải mọi học sinh có xếp loại học lực giỏi đều là học sinh có năng khiếu cần bồi dưỡng. Ngược lại Ngày 06 tháng 03 năm 2013 7 những học sinh có năng khiếu chưa hẳn đã là học sinh có xếp loại học lực giỏi. Cho nên làm thế nào để phát hiện được học sinh có năng khiếu từ đó tiến hành tuyển chọn và tiến hành bồi dưỡng cho từng khối lớp là công việc quan trọng. Phát hiện và tuyển chọn đúng mang ý nghĩa định hướng phát triển đúng đắn cho một nhân cách. Vì thế phát hiện và tuyển chọn được học sinh năng khiếu là bản lề, là điểm xuất phát cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng thời nó mang ý nghĩa giáo dục rất lớn. Định hướng sai khả năng phát triển của học sinh tiểu học gây nên sự miễn cưỡng, gò bó, rất có hại cho một nhân cách đang hình thành và phát triển. Việc phát hiện, tuyển chọn được thực hiện các bước sau: - Bước 1: Giáo viên phụ trách lớp tiến hành khảo sát chất lượng học sinh bằng cách kiểm tra những nội dung kiến thức cơ bản trong chương trình học, kiến thức nâng cao bằng các hình thức kiểm tra viết, thảo luận trao đổi hằng ngày. Sau đó lập danh sách học sinh giỏi của lớp mình phụ trách với số lượng không hạn chế. Đây là một việc làm hết sức cần thiết bởi chỉ có giáo viên phụ trách lớp trực tiếp giảng dạy mới đánh giá chính xác đối tượng học sinh giỏi. - Bước 2: Tổ chức thi chọn trong khối Khối trưởng lập kế hoạch và tổ chức tuyển chọn: Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường trong việc ra đề kiểm tra, việc bố trí thời gian, cách thức tuyển chọn. Phối hợp tất cả giáo viên trong khối mình để tiến hành tuyển chọn một các chính xác, khách quan. Tiến hành như sau: + Khối trưởng ra đề kiểm tra: nội dung kiểm tra phải nằm trong hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình học, có nâng cao, có dạng bài tập mở và đề bài phải phù hợp với khả năng đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. + Tổ chức thi và chấm bài: Việc tổ chức thi và chấm bài là việc quyết định chọn đúng đối tượng học sinh giỏi, chính vì vậy cần phải tiến hành một cách nghiêm túc và thật sự khách quan. + Sau khi thành lập được đội tuyển của khối, tiến hành bồi dưỡng trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho các em dự thi vòng 2 ở trường tổ chức. - Bước 3: Tổ chức thi chọn để thành lập đội tuyển học sinh giỏi của trường. + Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ra đề kiểm tra. + Tổ chức thi và tuyển chọn đội tuyển. Ngày 06 tháng 03 năm 2013 8 Hình thức ra đề, tổ chức thi và tuyển chọn tiến hành tương tự như bước 2 nhưng ở bước này cần chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt nhất để việc tuyển chọn có sự chính xác và khách quan. Những giáo viên này chính là những người chính thức bồi dưỡng các em trong đội tuyển sau khi đã được tuyển chọn. Việc phát hiện và thi tuyển chọn học sinh giỏi tiến hành hàng năm sẽ nhằm củng cố, bổ sung số học sinh trong đội tuyển hoặc loại những học sinh có những biểu hiện hạn chế về năng lực. Một căn cứ nữa để phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi là dư luận cộng đồng gia đình của học sinh, căn cứ này dựa vào sự “di truyền” gen thông minh của cha mẹ, dân tộc, phần lớn những em học sinh giỏi được thừa hưởng gen từ gia đình luôn thể hiện mình trước tập thể song cũng có em rụt rè nhút nhát không bộc lộ khả năng của mình. Với những em này giáo viên cần giúp đỡ để các em sớm hoà đồng trong tập thể, nhanh chóng bộc lộ năng lực cao của bản thân. 4. Tổ chức tuyển chọn và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. Phân công giáo viên là khâu quan trọng, bởi có sử dụng hợp lý đúng người đúng việc thì mới phát huy được tài năng và hiệu suất công tác. Để làm tốt khâu này, chúng tôi đã dựa vào các tiêu chí sau để chọn giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi: - Giáo viên có trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. - Giáo viên có lòng nhiệt tình, say mê, có ý thức chấp hành quy chế chuyên môn tốt. - Giáo viên có kỹ năng thiết kế nội dung dạy học - giáo dục, có kỹ năng tự học tự bồi dưỡng. - Giáo viên có sức khoẻ, tự tin, có kinh nghiệm, có tính sáng tạo, có năng lực giao tiếp, năng lực hiểu học sinh. - Giáo viên phải được các cấp công nhận là giáo viên giỏi. Dựa trên tiêu chí đó và tình hình thực tế của nhà trường để phân công giáo viên cho phù hợp. Có hai cách phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi - Phân công chuyên: Phân công những giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm về môn nào thì dạy môn đó. - Phân công luân chuyên: Đối tượng của cách phân công này là những giáo viên tinh thông về chuyên môn, có năng lực sư phạm, dạy tốt các khối lớp ở tiểu học. Ngày 06 tháng 03 năm 2013 9 Ngoài ra, để phát huy tối đa vai trò của đội ngũ GV tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, chúng tôi còn tổ chức phân nhóm, sắp xếp các GV có năng khiếu về từng môn học sinh hoạt theo tổ (có tổ trưởng, tổ phó) để cùng trao đổi, hội thảo chuyên môn như: Tổ Toán (GV chuyên BD Toán làm tổ trưởng), Tổ Tiếng Việt (GV chuyên BD Tiếng Việt làm tổ trưởng), Tổ Công nghệ thông tin (GV dạy Tin học làm tổ trưởng), Tổ văn nghệ (GV dạy Âm nhạc làm tổ trưởng), Tổ Thể thao (GV dạy Thể dục làm tổ trưởng), Tóm lại, cần kết hợp các cách phân công trên để đạt hiệu quả cao nhất trong bồi dưỡng HS giỏi. Trong quá trình bồi dưỡng, Ban giám hiệu thường xuyên khảo sát giáo viên, nếu có giáo viên hạn chế về sức khoẻ, chuyên môn không phát triển thì cần thay thế vào đó những giáo viên kế cận. 5. Tổ chức tham khảo, soạn thảo, sưu tầm tài liệu giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi: Sau khi chọn được đội tuyển học sinh giỏi, phân công giáo viên dạy bồi dưỡng, công việc tiếp theo hết sức cần thiết và đem lại chất lượng giảng dạy cao đó là việc biên soạn tài liệu giảng dạy. Bởi hiện nay sách tham khảo rất nhiều nếu người giáo viên không biết phân loại, chọn lọc sẽ dẫn đến tình trạng ôn luyện không trọng tâm, không sát chương trình của cấp học. Chính vì vậy việc nghiên cứu, chọn lọc tài liệu và giao việc cho giáo viên rất quan trọng. Ban giám hiệu, đặc biệt là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cần kết hợp cùng tổ chuyên môn các khối lớp tổ chức nghiên cứu, biên soạn nội dung chương trình ôn luyện, bồi dưỡng, cùng tìm hiểu về từng mảng kiến thức trong từng phân môn sau đó cùng trao đổi và xây dựng thành chương trình riêng của mình để làm tài liệu giảng dạy. Làm như vậy sẽ giúp việc dạy học có hệ thống và đi sâu các mảng kiến thức. Ví dụ: Môn Toán lớp 4 - 5 đi sâu các chuyên đề sau: - Chuyên đề 1: Số tự nhiên - Chuyên đề 2: Cấu tạo thập phân của số - Chuyên đề 3: Các dạng toán điển hình - Chuyên đề 4: Giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng - Chuyên đề 5: Các bài toán về tính diện tích các hình - Chuyên đề 6: Cắt ghép hình. - Chuyên đề 7: Dãy số. Ngày 06 tháng 03 năm 2013 10 [...]... lượng học sinh giỏi ngày càng cao hơn Xin chân thành cảm ơn! ., ngày 06 tháng 3 năm 2013 Người viết Ngày 06 tháng 03 năm 2013 16 MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG 1 Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 3 2 Phần 2: GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI I/ Nội dung tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi II/ Các hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi III/ Tình hình thực tế về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. .. Hệ thống các biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong sáng kiến là sự đúc kết kinh nghiệm về hướng dẫn chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bản thân tôi trong nhiều năm qua Kết quả cho thấy việc vận dụng các biện pháp đó đã đem lại chất lượng rất khả quan, hàng năm số lượng học sinh giỏi của trường tăng rõ rệt Điều đó cho thấy các cấp quản lý cũng như cán bộ quản lý mỗi nhà trường cần... trọng quan tâm hơn tới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cần có các biện pháp cụ thể và áp dụng chỉ đạo sát sao thì chất lượng học sinh giỏi không còn là bài toán khó đối với mỗi cán bộ giáo viên cũng như đối với các cấp quản lý Đối với nhà trường: Cần tăng cường giao lưu để học hỏi kinh nghiệm trong việc chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường; Cần làm tốt công tác tư tưởng với các thành viên... biệt là phụ huynh học sinh nắm được mục tiêu, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Cần chú ý động viên, khích lệ kịp thời những giáo viên, học sinh có sự cố gắng cũng như có thành tích trong học tập, rèn luyện Trên đây là một số sáng kiến bước đầu thực hiện của tôi trong công tác chỉ đạo Bồi dưỡng Học sinh giỏi tiểu học Rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý, trao đổi kinh nghiệm của các đồng... hiện các biện pháp tổ chức bồi dưỡng một cách cụ thể ngay từ đầu các năm học Kết quả cho thấy chất lượng HS giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước Sự kiên trì và cố gắng đã không uổng công của thầy và trò nhà trường, cụ thể: - Năm học 2001 - 2002 : +HS giỏi cấp huyện: + HS giỏi cấp tỉnh : - Năm học 2004 - 2005 : + HS giỏi cấp huyện : + HS giỏi cấp tỉnh : 9 em 1 em 13 học sinh 9 học sinh - Năm học: 2007-2008:... dưỡng học sinh giỏi của nhà trường IV/ Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học 3 Phần 3: KẾT LUẬN I/ Hiệu quả của sáng kiến II/ Bài học kinh nghiệm Phần 4: Hình ảnh minh họa thi Học sinh giỏi các cấp Ngày 06 tháng 03 năm 2013 17 3 3 4 6 13 13 14 18;19;20 Ngày 06 tháng 03 năm 2013 18 Ngày 06 tháng 03 năm 2013 19 Minh họa: Học sinh giỏi tham gia thi giải Toán, Tiếng Anh... bị cho học sinh hành trang, kiến thức vững chắc ban đầu và tâm thế tiếp tục học giỏi ở cấp học trung học cơ sở Vì thế ở cấp tiểu học việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là vấn đề rất quan trọng Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ giáo viên trong nhà trường Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải được làm thường xuyên liên tục Nâng cao chất lượng học sinh giỏi. .. tra, đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quản lý mà không kiểm tra đánh giá thì coi như không quản lý Chính vì vậy kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng Do đó cần tiến hành như sau: - Theo dõi sát sao việc bồi dưỡng của giáo viên về nội dung, phương pháp, biện pháp - Dự giờ để giúp giáo viên rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời phương pháp và các biện pháp rèn luyện học sinh - Tổ chức các đợt... kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi để dần nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 Ngày 06 tháng 03 năm 2013 14 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Giáo dục tiểu học chính là hình thành ở học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là nền tảng cho bậc học tiếp theo Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học một cách có hiệu... việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi Thường xuyên củng cố và phát triển việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi để không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng học sinh giỏi nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung Đối với giáo viên: Không ngừng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, kiên trì vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động Ngày 06 tháng 03 năm 2013 15 sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức bồi dưỡng HS giỏi ở trường tiểu học, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức bồi dưỡng HS giỏi ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn