Đề thi TOEIC có đáp án, transcript tháng 05 năm 2009

15 378 6
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 15:01

Kỳ thi TOEIC (Test of English for International Communication Bài kiểm tra Anh ngữ trong Giao Tiếp Quốc Tế) nhằm đánh giá sự lưu loát về tiếng Anh của những người không phải người bản xứ làm trong các văn phòng, trụ sở quốc tế. Các công ty, cơ quan chính phủ, và viện giáo dục dựa vào những kết quả của kỳ thi TOEIC để đánh giá những kỹ năng Anh ngữ của những nhân viên hiện tại và tương lai. Trong TOEIC không có khái niệm thi trượt, điểm sẽ được cộng lại từ tổng số câu trả lời đúng với điểm cao nhất là 990. Các công ty hay tổ chức sẽ đưa ra những tiêu chuẩn về điểm số khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu riêng của họ.• Phần nghe: Phần này gồm có 100 câu hỏi được hỗ trợ bởi máy cassette. Phần này mất khoảng 45 phút. Nó được chia ra thành những phần sau đây:Phần 1: Câu hỏi hình ảnh (10 câu)Phần 2: Câu hỏitrả lời (30 câu)Phần 3: Bài hội thoại ngắn (30 câu 10 hội thoại mỗi hội thoại có 3 câu hỏi đi kèm)Phần 4: Cuộc nói chuyện ngắn (30 câu 10 cuộc nói chuyện ngắn mỗi cuộc có 3 câu hỏi đi kèm)• Phần đọc: Phần này bao gồm 100 câu hỏi viết. Phần này kéo dài khoảng 75 phút. Nó được chia thành những phần sau đây:Phần 1: Những Câu Chưa Hoàn Chỉnh hoàn thành câu (40 câu)Phần 2: Hoàn thành đoạn văn (12 câu 4 đoạn mỗi đoạn 3 câu hỏi)Phần 3: Đọc Hiểu (48 câu đoạn đơn: 28 câu, đoạn kép: 20 câu)Tổng số điểm tối đa của TOEIC là 990 điểm. . 1 Listening Test In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire listening test will last approximately 45. Do not write your answers in the test book. PART I Directions : For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements,. printed in your test book. Select the best response to the question or statement and mark the letter (A), (B), or (C) on your answer sheet. Example You will hear : When will the contest take place?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi TOEIC có đáp án, transcript tháng 05 năm 2009, Đề thi TOEIC có đáp án, transcript tháng 05 năm 2009, Đề thi TOEIC có đáp án, transcript tháng 05 năm 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn