HƯỚNG DẪN CHÈN ÂM THANH, CHÈN PHIM VÀO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

31 547 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 13:00

07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 1 CHÈN ÂM THANH VÀ CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG PHIM TRONG POWERPOINT 2003 POWERPOINT 2003 Nguyễn Quảng Long –THCS Phong Khê- tp Bắc Ninh http://violet.vn/lopk 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 2 CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE Muốn chèn một đoạn âm thanh vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn âm thanh đó vào máy tính thành một file âm thanh Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from file Click Xuất hiện hộp thoại Insert Sound 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 3 Hộp thoại Insert Sound Click để tìm và mở thư mục chứa file âm thanh cần chèn Click Click Xuất hiện hộp thoại thông báo 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 4 CHÈN ÂM THANH TỪ CLIP ORGANIZER CHÈN ÂM THANH TỪ CLIP ORGANIZER Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from Clip Organizer Click Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 5 Click Trong khung tác vụ Clip Art, chọn Xuất hiện hộp thoại thông báo 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 6 File âm thanh tự động khi bắt đầu chạy Slide show File âm thanh không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file âm thanh mới chạy Hộp thoại thông báo 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 7 Biểu tượng Trên vùng làm việc, xuất hiện biểu tượng của “loa” 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 8 LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH Click phải vào biểu tượng “loa”,xuất hiện hộp menu Phát âm thanh. Khi click vào thì âm thanh sẽ được phát ra để nghe thử Hiệu chỉnh âm thanh Thiết lập sự hành động của âm thanh Định dạng khung ảnh (Loa) 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 9 HIỆU CHỈNH ÂM THANH HIỆU CHỈNH ÂM THANH Khi click vào Edit Sound Object, xuất hiện hộp thoại Click để lặp lại âm thanh cho đến khi ngừng Click để ẩn biểu tượng âm thanh khi chạy slide show Click Click để tăng giảm mức âm thanh 07/19/14 NguyenChiLuyen-N hom ALG 10 THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG ÂM THANH THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG ÂM THANH Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting * Trong trang Mouse Click, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK * Trong trang Mouse Over, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK [...]... thông báo File phim tự động khi bắt đầu chạy Slide show File phim không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file phim mới chạy 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 15 Trên vùng làm việc, xuất hiện 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 16 LÀM VIỆC VỚI PHIM Click phải vào khung phim, xuật hiện hộp menu Phát phim Khi click vào thì đoạn phim sẽ được phát ra để xem thử Hiệu chỉnh đoạn phim và âm thanh đoạn phim Thiết lập... hành động của đoạn phim Định dạng khung đoạn phim 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 17 HIỆU CHỈNH PHIM VÀ ÂM THANH PHIM Khi click vào Edit Movie Object, xuất hiện hộp thoại Click để khi phát xong phim sẽ quay trở lại vị trí ban đầu Click để lặp lại việc phát phimcho đến khi ngừng Click để tăng giảm mức âm thanh Click để ẩn đối tượng khung chứa phim khi chạy slide show Click để hiển thị phim khi phát với chế... BIỂU TƯỢNG ÂM THANH Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 11 CHÈN ÂM THANH VÀO HIỆU ỨNG CHUYỂN TIẾP TRÊN SLIDE Trong khung tác vụ Slide Transition, trong phần Modify transition Click Click chọn âm thanh mặc định Click chọn âm thanh khác Click chọn hiển thị, sau đó nhấn ESC để trở về chế độ xem Normal 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 12 CHÈN PHIM TỪ MỘT... NguyenChiLuyen-N 12 CHÈN PHIM TỪ MỘT FILE Muốn chèn một đoạn phim vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn phim đó vào máy thành một file âm thanh Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from file Click 07/19/14 NguyenChiLuyen-N Xuất hiện hộp thoại Insert Movie 13 Hộp thoại Insert Movie Click để tìm và mở thư mục chứa file phim cần chèn Click Click 07/19/14 NguyenChiLuyen-N Xuất... NguyenChiLuyen-N 18 THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG PHIM Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting * Trong trang Mouse Click, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK 07/19/14 * Trong trang Mouse Over, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK NguyenChiLuyen-N 19 ĐỊNH DẠNG KHUNG HÌNH PHIM Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 20 CHÈN PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE... hiện danh mục Sau khi click vào Windows Media Player, con trỏ chuột trở thành dấu + , nhấn chuột trái và giữ nguyên để vẽ hình chữ nhật Xuất hiện khung chương trình Windows Media Player Click 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 22 HIỆU CHỈNH ĐẶC TÍNH PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE Click chuột phải vào khung, xuất hiện Click phải Click để chọn file nhạc cần dùng Click để nhập đường dẫn mở file phim Xuất hiện khung Properties,... 07/19/14 Xuất hiện hộp thoại Open NguyenChiLuyen-N Click 24 Hộp thoại Open Click để tìm và mở thư mục chứa file phim cần chèn Click 07/19/14 Click NguyenChiLuyen-N 25 Hộp thoại Windows Media Properties_General Tự động khởi động Chạy với toàn màn hình 07/19/14 Click NguyenChiLuyen-N Click 26 CHÈN PHIM TỪ CLIP ORGANIZER Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from Clip Organizer... 07/19/14 NguyenChiLuyen-N Xuất hiện hộp thoại thông báo 28 Hộp thoại thông báo File phim tự động khi bắt đầu chạy Slide show File phim không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file phim mới chạy 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 29 Trên vùng làm việc, xuất hiện 07/19/14 NguyenChiLuyen-N 30 LÀM VIỆC VỚI CLIP ORGANIZER Click phải vào khung Media Clip,xuất hiện hộp menu Thiết lập sự hành động của khung hình . NguyenChiLuyen-N hom ALG 2 CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE Muốn chèn một đoạn âm thanh vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn âm thanh đó vào máy tính thành một file âm thanh Trên thanh. NguyenChiLuyen-N hom ALG 13 CHÈN PHIM TỪ MỘT FILE CHÈN PHIM TỪ MỘT FILE Muốn chèn một đoạn phim vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn phim đó vào máy thành một file âm thanh Trên thanh menu,. LÀM VIỆC VỚI PHIM LÀM VIỆC VỚI PHIM Phát phim. Khi click vào thì đoạn phim sẽ được phát ra để xem thử Hiệu chỉnh đoạn phim và âm thanh đoạn phim Thiết lập sự hành động của đoạn phim Định dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN CHÈN ÂM THANH, CHÈN PHIM VÀO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, HƯỚNG DẪN CHÈN ÂM THANH, CHÈN PHIM VÀO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, HƯỚNG DẪN CHÈN ÂM THANH, CHÈN PHIM VÀO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn