Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường thao tiêu chuẩn ISO 14001 2004 cho nhà máy sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ

138 728 10
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 09:38

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI I.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI  Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lónh vực kinh tế xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sinh thái. Sự ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, suy giảm tài nguyên, sự thay đổi khí hậu toàn cầu là hậu quả trực tiếp, gián tiếp của tác động do các dự án, chính sách không thân thiện với môi trường gây ra.  Nước ta đang ở trong thời kì công nghiệp hóa-hiện đại hóa, quá trình này tạo ra những thay đổi to lớn về mặt kinh tế nhưng đồng thời nó cũng để lại những hậu quả nặng nề về môi trường. Việc phá hủy tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lý đã trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường hiện tại và tương lai.  Ngày nay, việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chống ô nhiễm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam muốn hội nhập trong nền kinh tế khu vực và thế giới phải chấp nhận những luật chung đó của nó. Do đó, việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế về môi trường sẽ giúp chúng ta hội nhập dễ dàng và nhanh chóng.  ISO 14001 là tiêu chuẩn chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành và được áp dụng vào Việt Nam năm 1998. Tiêu chuẩn nhằm đònh hướng cho các doanh nghiệp đưa ra các hoạt động quản lý môi trường song song với hoạt động quản lý sản xuất, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao uy tín của doanh nghiệp và đảm bảo cho sản phẩm của doanh nghiệp đó hòa nhập thuận lợi vào thò trường quốc tế, đồng thời tiêu chuẩn thể hiện một SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT phương pháp khoa học để tiến hành một cách hiệu quả công tác quản lý môi trường.  Cùng với xu thế phát triển ISO 14001 ngày càng tăng nhanh và nắm bắt được tình hình trên, Công ty Sữa Vinamilk nghiên cứu áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Để vận dụng những kiến thức đã học và giúp đỡ công ty trong quá trình xem xét, tiền đánh giá quá trình hoạt động của công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, em đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Nhà Máy Sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ” I.2 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI  Hiện nay, việc bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu chứ không chỉ là việc riêng của một quốc gia nào cả. Nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu sản phẩm muốn nhập khẩu phải có “nhãn xanh” ISO 14001. Bên cạnh một số điều kiện khác, ISO 14001 đã trở thành “giấy thông hành” quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thò trường thế giới.  Hơn thế nữa, đất nước chúng ta đã từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới nên tính cạnh tranh của mỗi công ty ngày càng phải được nâng cao. Đây chính là phương pháp duy nhất để các doanh nghiệp Việt Nam có thể cùng hội nhập và phát triển. Một trong những yếu tố cạnh tranh cần quan tâm hiện nay đó là việc chứng tỏ cho khách hàng và các bên hữu quan thấy được sự quan tâm đến môi trường của doanh nghiệp; cụ thể là các kết quả hoạt động môi trường tốt thông qua việc kiểm soát ảnh hưởng môi trường do các hoạt động, sảm phẩm và dòch vụ của mình, mà hệ thống quản lý môi trường là bằng chứng rõ ràng và dễ thấy nhất.  Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, mức sống của người dân đang nâng cao thì nhu cầu về việc sử dụng các loại sữa tốt, có uy tín ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đáp ứng nhu cầu này, trên thò trường đã có SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT rất nhiều loại sữa trong nước lẫn nước ngoài cạnh tranh với nhau, và công ty Sữa Vinamilk cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Công ty đang trên bước đường tự khẳng đònh mình, khẳng đònh vò thế trong nước, trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện tốt đồng thời cả mục tiêu kinh tế và mục tiêu môi trường, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dòch vụ có chất lượng cao, được thực hiện trong điều kiện đảm bảo môi trường; đồng thời nâng cao tính cạnh tranh trong thò trường khu vực và thế giới thì việc xây dựng và áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 là điều vô cùng cần thiết và cần làm ngay.  Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực thi HTQLMT cho công ty Sữa Vinamilk là điều hết sức thiết thực, và đó cũng chính là lý do mà em chọn đề tài này I.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  Nghiên cứu các yêu cầu và cơ sở cần thiết cho việc xây dựng mô hình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty Sữa Vinamilk, bao gồm mọi hoạt động, sản phẩm và dòch vụ của công ty.  Đề xuất các bước đi căn bản và tính toán các chi phí mà công ty phải chi trả từ khi áp dụng đến khi chứng nhận hệ thống để Ban Giám Đốc công ty có cái nhìn tổng thể và phân bổ nguồn lực cũng như kinh phí một cách phù hợp. I.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài được thực hiện với các nội dung sau:  Giới thiệu tóm lược về HTQLMT ISO 14001  Tìm hiểu hiện trạng và năng lực quản lý môi trường tại công ty Sữa Vinamilk. Qua đó xem xét, đánh giá khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 của Công ty.  Xây dựng những qui trình xác đònh khía cạnh môi trường có ý nghóa tại công ty SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT  Đề xuất chương trình áp dụng ISO 14001:2004 cho công ty Sữa Vinamlik tại chi nhánh Cần Thơ. I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khả năng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho công ty Sữa Vinamilk là một đề tài dựa trên tình hình thực tế cụ thể của công ty. Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau đây được sử dụng: I.5.1 Phương pháp luận  Trong nền kinh tế thò trường nhiều thành phần hiện nay, cùng với quá trình mở cửa và hội nhập, sự cạnh tranh trên thương trường diễn ra ngày gay gắt và quyết liệt. Với sức ép của người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm, mà còn chú trọng đến chất lượng môi trường trong sản xuất hàng hóa và dòch vụ, thì việc nghiên cứu áp dụng hệ thống môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Sữa Vinamilk nói riêng là điều rất cần thiết. Ngành sữa là một ngành rất được xã hội quan tâm do đặc tính an toàn trong sử dụng của nó. Chính vì vậy, việc chọn Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (ngoài tiêu chuẩn ISO 9001, GMP) là một sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp dược sản xuất sữa, điển hình là công ty Sữa Vinamilk, trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.  Bước đầu tiên trong quá trình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty Sữa Vinamilk là phải nắm bắt, hiểu rõ về HTQLMT, các yêu cầu trong các điều khoản của ISO 14001:2004; tình hình hoạt động thực tế cũng như hiện trạng và khả năng giải quyết các vấn đề về môi trường của Công ty. Để làm được điều này, xem xét môi trường ban đầu và đánh giá khả năng áp dụng là một việc làm cần thiết đối với Ban Giám Đốc công ty nhằm đònh hướng đúng và lên kế hoạch cung cấp nguồn lực cũng như tài chính cho quá trình áp dụng. SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT  Đề tài sử dụng phương pháp luận về nhận dạng, đánh giá và phân loại các khía cạnh môi trường và tác động của chúng. Từ các khía cạnh môi trường có ý nghóa, đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường là những thành tố rất quan trọng khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. I.5.2 Phương pháp thực tế  Thu thập và phân tích các tài liệu về ISO 14000  Trong quá trình thu thập và phân tích các tài liệu về ISO 14000, chú trọng đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và những vấn đề liên quan. Ngoài ra còn tìm hiểu về các quy đònh, tiêu chuẩn của Nhà nước về hệ thống quản lý môi trường. Từ đó đưa ra một quy đònh cụ thể, phù hợp chuẩn bò cho việc xây dựng và thực thi ISO 14001 áp dụng cho công ty Sữa Vinamilk, nhằm đạt được các yều cầu của tiêu chuẩn. I.5.2.1 Phương pháp điều tra phỏng vấn  Tiến hành điều tra phỏng vấn theo dạng trực tiếp, các câu hỏi phỏng vấn sẽ được chuẩn bò trước theo mục đích của thông tin cần nắm bắt, xen vào đó là các câu hỏi nảy sinh trong quá trình phỏng vấn không được chuẩn bò trước.  Đối tượng phỏng vấn: - Ban lãnh đạo. - Phòng kỹ thuật. - Phòng hành chánh quản trò. - Một số các phân xưởng sản xuất - Phòng quản lý chất lượng. - Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT I.5.2.2 Phương pháp thống kê  Thu thập các thông tin về hoạt động và môi trường của công ty trong các năm từ 2000 đến 2006. - Quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức. - Tình hình kinh doanh, nhân sự và tình hình tài chính. - Quy trình công nghệ sản xuất sữa - hoàn tất. - Tình hình quản lý môi trường thực tế tại công ty. - Lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải. - Kết quả quan trắc môi trường  Tình hình thực thi hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 trên Thế giới và ở Việt nam trong các năm qua.  Sử dụng phần mềm SPSS I.5.2.3 Phương pháp phân tích tổng hợp  Phân tích tổng hợp là phương pháp được sử dụng rộng rãi và thường xuyên trong tất cả các ngành nghiên cứu khoa học.  Phân tích là phương pháp chia tổng thể hay chia một vấn đề phức tạp thành những phần đơn giản hơn để nghiên cứu, giải quyết.  Tổng hợp là phương pháp liên kết, thống nhất lại các bộ phận, các yếu tố đã được phân tích, khái quát hóa vấn đề trong sự nhận thức tổng thể. I.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu khả năng áp dụng mà chưa xây dựng áp dụng. Đánh giá bước đầu về môi trường là cơ sở cho việc áp dụng ISO 14001. Nghiên cứu trong nội bộ nhà máy sản xuất sữa tại Cần Thơ. SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT I.7 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN  Tiếp tục tư vấn cho công ty trong các giai đoạn tiếp theo như viết tài liệu, đánh giá nội bộ,…  Nghiên cứu khả năng tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, GMP và OHSAS 18000. I.8 TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Đề tài “Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuan ISO 14001 cho nhà máy Sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ” có tính thực tế rất cao. Trong thời gian qua, các doanh nghiện đã bắt đầu nhận thức tầm quan trọng của ISO 14001 và vấn đề bảo vệ môi trường. Một số doanh nghiệp đã áp dụng thành công và được cấp chứng chỉ phù hợp ISO 14001. Điều này mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác quản lý, góp phần trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như nâng cao uy tín đối với khách hàng. Thực hiện ISO 14001 không chỉ khẳng đònh uy tín của công ty mà còn đảm bảo cho công ty hoà nhập vào thò trường quốc tế. Tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ giúp cho công ty tổ chức xử lý các vấn đề môi trường một cách hệ thống và từ đó sẽ cải thiện được tác động đối với môi trường. SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ ISO 14001 II.1 TỔNG QUAN BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 II.1.1 Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa  Từ điển Webster đònh nghóa tiêu chuẩn là: “…3: được thiết lập bởi người có thẩm quyền, hoặc là một thỏa thuận chung như một mô hình chuẩn…4: được thiết lập bởi người có thẩm quyền như một quy đònh để đo đạc lượng, khối lượng, phạm vi, giá trò hoặc chất lượng…”. Ngoài ra, Webster đònh nghóa việc chuẩn hóa để “1: để so sánh với một tiêu chuẩn 2: nhằm đạt được sự phù hợp với tiêu chuẩn”  Chúng ta sử dụng thuật ngữ tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày mà ít nhiều không để ý tới việc đó; thực tế, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn rất nhiều khi không có các tiêu chuẩn. Ngôn ngữ là một ví dụ. Chúng ta có thể giao tiếp được là do ngôn ngữ được chuẩn hóa. Từ và cụm từ có nghóa chung. Do đó, từ và cụm từ có thể dễ dàng truyền đạt từ người phát biểu hoặc người viết sang người đọc. Khi không có tiêu chuẩn, không có nghóa chung, chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn trong việc truyền đạt ý nghóa và ý tưởng của mình.  Ví dụ khác như, khi bạn đến cửa hàng và mua một gói bánh, bạn sẽ chẳng suy nghóa liệu gói bánh 100.000đ ở Hà Nội có cùng khối lượng với gói bánh ở Hải Phòng không? Bạn sẽ không phải lo lắng về điều này vì bạn đang sống trong một xã hội mà các tiêu chuẩn về trọng lượng và đo đạc đã được thiết lập.  Trong thế giới kinh doanh, việc chuẩn hóa là bắt buộc nhờ đó các nhà sản xuất trong nước hoặc ngoài nước có thể bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới mà không cần đến việc đòi hỏi hàng trăm các yêu cầu kỹ thuật tại khu vực đó. Lấy ví dụ, sản phẩm của nhà sản xuất đóa mềm sẽ tương thích với SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT bất kỳ loại máy tính nào thuộc bất cứ hãng sản xuất nào. Một hệ thống tiêu chuẩn được chấp nhận là điều cốt yếu tạo ra thò trường rộng lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng sản phẩm.  Các tiêu chuẩn phổ biến nhất liên quan đến một số loại đơn vò đo đạc (ví dụ: đơn vò đo kích cỡ, trọng lượng, đơn vò đo lường, đơn vò đếm). Một loại tiêu chuẩn nữa liên quan đến quá trình. Một ví dụ là hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Một ví dụ khác nữa là hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000. Những tiêu chuẩn này không liên quan với những gì mang tính tuyệt đối, nhưng liên quan đến cách thức làm thế nào đó thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và môi trường. II.1.2 ISO – Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa  Trên thế giới có rất nhiều tiêu chuẩn cạnh tranh, dẫn đến sự bất lợi cho các nhà cạnh tranh từ đó khiến người tiêu dùng phải chòu giá cao hơn. Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn (ISO - International Organization for Standardization), đặt tại Geneva, Thụy Só là tổ chức đã có rất nhiều cố gắng trong việc này. ISO được thiết lập năm 1947 để quảng bá các tiêu chuẩn trên thò trường kinh doanh thế giới, trong việc thông tin liên lạc và sản xuất.  Các thành viên của ISO được chia thành 3 nhóm: thành viên chính thức, thành viên liên lạc, và thành viên đăng ký. Việt Nam là thành viên chính thức tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Tổ chức tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam là Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.  Mục đích của các tiêu chuẩn ISO là tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hóa và dòch vụ trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và đạt được hiệu quả. Quá trình tiêu chuẩn hóa cũng góp phần thúc đẩy sự SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS. HUỲNH TIẾN ĐẠT hợp tác giữa các quốc gia trên lónh vực trí tuệ, khoa học, công nghệ, và hoạt động kinh tế. Tất cả các tiêu chuẩn do ISO đặt ra đều có tính chất tự nguyện không bắt buộc áp dụng II.1.3 Quá trình xây dựng tiêu chuẩn  Trong quá trình xây dựng ISO tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau - Sự nhất trí: ISO quan tâm đến quan điểm của các bên liên quan; các nhà sản xuất, người bán hàng, người sử dụng, các nhóm tiêu thụ, các phòng kiểm nghiệm, các chính phủ, các nghề nghiệp kỹ thuật và các cơ quan nghiên cứu. - Qui mô: dự thảo các tiêu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của các ngành và khách hàng trên toàn thế giới. - Tự nguyện: việc tiêu chuẩn hóa quốc tế chòu tác động của thò trường, do đó nó dựa trên cơ sở tự nguyện thực hiện của các bên có quan tâm.  Quá trình xây dựng tiêu chuẩn gồm những bước chủ yếu sau đây - Đề nghò đề mục tiêu chuẩn - Phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn - Soạn thảo dự thảo đề mục - Lập dự thảo ban kỹ thuật - Gửi dự thảo ban kỹ thuật đi lấy ý kiến rộng rãi - Lập dự thảo cuối cùng - Phê duyệt và phát hành tiêu chuẩn. II.1.4 Bộ tiêu chuẩn ISO 14000  Hoàn cảnh ra đời Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 Trước áp lực ngày càng tăng của các vấn đề môi trường toàn cầu, bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã ra đời vào cuối năm 1996 và đầu năm 1997 trên cơ sở của tiêu chuẩn BS 7750 (mã hiệu BS 7750 - Một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường tại Anh) và những tiêu chuẩn quốc gia khác nhằm khuyến khích các doanh SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang10 [...]... duy trì cho mình một hệ thống quản lý môi trường tối ưu để sử dụng hữu hiệu nguyên nhiên liệu và hạn chế ô nhiễm  Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm 2 nhóm tiêu chuẩn : đánh giá tổ chức và đánh giá sản phẩm - Nhóm tiêu chuẩn đánh giá tổ chức bao gồm tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001; ISO 14004), Đánh giá hoạt động môi trường (ISO 14031) và Đánh giá môi trường (ISO 14010; ISO 14011; ISO 14012)... Nhóm tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm bao gồm tiêu chuẩn Nhãn môi trường (ISO 14020; ISO 14021; ISO 14022; ISO 14023; ISO 14024) Đánh giá vòng đời sản phẩm (ISO 14040; ISO 14041; ISO1 4042; ISO 14043) và Khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm (ISO 14060) - Tuy nhiên, để trở thành doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn ISO 14000, doanh nghiệp chỉ cần chứng tỏ hệ thống. .. HUỲNH TIẾN ĐẠT Bảng 2.1: Các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường SC/ WG SC1 SC2 ISO 14001 14004 14002 GIAI TƯ LIỆU ĐOẠN Cụ thể hóa Hệ thống Quản lý Môi trường DIS Hướng dẫn chung – Hệ thống Quản lý Môi trường DIS Hướng dẫn Hệ thống Quản lý Môi trường cho xí nghiệp vừa, NP nhỏ 14010 Hướng dẫn kiểm toán Môi trường; Những nguyên tắc chung 14011.1 Hướng dẫn kiểm toán Môi trường – Thủ tục KT DIS DIS... chứng tỏ hệ thống quản lý môi trường của mình là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001  Bộ tiêu chuẩn này đề cập đến 6 lónh vực 1/ Hệ thống quản lý môi trường 2/ Thanh tra môi trường 3/ Đánh giá tính năng động của công nghệ và sản phẩm tác động lên môi trường 4/ Đánh giá chu trình sống của sản phẩm 5/ Khía cạnh môi trường (được thể hiện) trong tiêu chuẩn của sản phẩm 6/ Nhãn hiệu môi trường SVTH: ĐẶNG... về các yếu tố môi trường có ý nghóa hay không và ghi nhận lại quyết đònh của mình Nếu quyết đònh thông tin Tổ chức phải thiết lập và áp dụng một hoặc nhiều phương pháp để thông tin với bên ngoài II.2.3.4 Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường phải bao gồm: a) Chính sách môi trường, mục tiêu và chỉ tiêu b) Mô tả phạm vi của hệ thống quản lý môi trường c) Mô... tính hiệu quả của hệ thống, thúc đẩy cải tiến - Minh chứng cho cộng đồng và xã hội việc đơn vò đang tuân thủ luật pháp và các cam kết về môi trường II.2 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 II.2.1 Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 1 Phạm vi Tiêu chuẩn này quy đònh các yêu cầu đối với quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho một Tổ chức triển khai, áp dụng chính sách và mục tiêu, có xem xét đến... động về môi trường của Tổ chức và do lãnh đạo cấp cao đề ra Ghi chú: Chính sách môi trường cung cấp khuôn khổ cho các hành động và cho việc đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường 12 Chỉ tiêu môi trường Yêu cầu chi tiết và kết quả thực hiện, áp dụng cho Tổ chức hoặc các hoạt động của nó, yêu cầu này xuất phát từ các mục tiêu môi trường và cần phải thiết lập để áp ứng và đạt được những mục tiêu đó... công ty bảo hiểm, có thể la do nghóa vụ pháp luật, có thể động lực là lợi nhuận đạt đựơc từ việc áp dụng hệ thống Các lý do cho việc áp dụng HTQLMT có thể trình bày như sau: − Dễ dàng hơn trong kinh doanh: Một tiêu chuẩn quốc tế chung sẽ hạn chế rào cản kinh doanh; − áp ứng với yêu cầu của pháp luật: Để chúng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu... các yêu cầu luật pháp, các yêu cầu khác mà tổ chức áp dụng và thông tin về các yếu tố môi trường có ý nghóa Tiêu chuẩn này áp dụng cho các yếu tố môi trường SVTH: ĐẶNG THANH GIANG Trang14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS HUỲNH TIẾN ĐẠT mà Tổ chức có thể kiểm soát và có thể tác động Tiêu chuẩn này không tuyên bố các chuẩn mực và kết quả môi trường hoạt động cụ thể Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất kỳ tổ chức... chức sử dụng để triển khai và áp dụng chính sách môi trường và quản lý các yếu tố môi trường Ghi chú1: Hệ thống quản lý là tập hợp các yếu tố liên quan dùng để thiết lập chính sách, mục tiêu và đạt được các mục tiêu đó Ghi chú 2: Hệ thống quản lý bao gồm cơ cấu Tổ chức, các hoạt động hoạch đònh, trách nhiệm, quy tắc, thủ tục, quá trình và nguồn lực 9 Mục tiêu chất lượng Mục đích tổng thể về môi trường, . trình áp dụng ISO 14001: 2004 cho công ty Sữa Vinamlik tại chi nhánh Cần Thơ. I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khả năng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho. chuẩn ISO 14001: 2004, em đã thực hiện đề tài Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT theo Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 cho Nhà Máy Sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ I.2 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO HÌNH. tập trung nghiên cứu khả năng áp dụng mà chưa xây dựng áp dụng. Đánh giá bước đầu về môi trường là cơ sở cho việc áp dụng ISO 14001. Nghiên cứu trong nội bộ nhà máy sản xuất sữa tại Cần Thơ. SVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường thao tiêu chuẩn ISO 14001 2004 cho nhà máy sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ, Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường thao tiêu chuẩn ISO 14001 2004 cho nhà máy sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ, Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường thao tiêu chuẩn ISO 14001 2004 cho nhà máy sữa Vinamilk tại chi nhánh Cần Thơ, IV.1 GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY, IV.5 Xử lý nước thải, Hình 4.10: Nước thải được xử lý ở khâu cuối trước khi đưa ra môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn