Hệ thống Giáo dục ở 7 nước

45 405 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 06:00

1 Mỹ Anh Phần Lan TQ VN Malaysia Singapore  TQ & VN: các nước láng giềng ở khu vực Đông Á với cơ cấu chính trị tương  Anh & Mỹ: Ảnh hưởng của Anh  Malaysia & Singapore: Ảnh hưởng của Anh với bối cảnh Châu Á  Phần Lan: Nước thuộc lục địa Châu Âu Singapore Phần Lan Malaysia Anh VN Mỹ TQ Dân số (triệu) 5 5.3 28 51 86 302 1,338 GDP trên đầu người (US$) 51,142 51,989 8,140 38,000 2,783 44,070 5,963 Nhập học (triệu) 0.5 Không có 5.5 11.7 Không có 76.6 200 Bề mặt (km2) 710 338.500 330.000 130.000 332.000 9.827.000 9.641.000 2 3 Trong thời đại của nhà Chu (1122 - 256 trước công nguyên) các môn học của một nền giáo dục toàn diện là:  Lễ nghi  Âm nhạc  Bắn cung  Thư pháp  Cưỡi ngựa  Toán Giáo dục chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và không dành cho phụ nữ. Tôn giáo: đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão và không truyền giáo sang các nước khác Ít có những sự kiện lịch sử với tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới Không có cuộc chinh phục nào ngoài châu Á Hệ thống giáo dục trì trệ trong nhiều thế kỷ Người được giáo dục tốt về mặt đạo đức sẽ thực hiện theo pháp luật một cách tự giác, chứ không phải vì sợ bị trừng phạt mới tuân theo. Sự bổ nhiệm vào các vị trí trong Chính phủ được thực hiện theo khả năng, chứ không phải theo mức độ thâm niên, sự giàu sang, mối quan hệ cá nhân hay được lòng nhiều người. Lá cờ được Việt Minh sử dụng và trở thành cờ của:  Cộng hoà dân chủ nhân dân VN vào năm 1945  Chính phủ miền Bắc VN vào năm 1954  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN vào năm 1976 Màu đỏ tượng trưng cho Đảng Cộng sản (‘cách mạng và máu’) Ngôi sao năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết, thống nhất của công nhân, nông dân, tri thức, thương nhân và quân nhân. Dân số: 86 triệu người ở 63 tỉnh 4 VN có nền văn hoá riêng, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hoá VN bị ảnh hưởng bởi hơn 1000 năm chiếm đóng của TQ và bởi văn hoá của các nước xâm lược khác mà VN đã đánh thắng. Niềm tự hào là người VN có lẽ là lý do khiến tại sao người VN hay ‘hướng nội’ hơn ‘hướng ngoại’ 5 6 Hiệu trưởng cần biết con đường giáo dục này để tư vấn về định hướng học tập và sự nghiệp cho học sinh 4 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho: o nông dân o công nhân o giáo viên o quân nhân Cờ bắt đầu dùng vào ngày 01/10/1949 khi nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập Dân số: 1 tỷ 338 triệu người ở 23 tỉnh, 5 khu vực tự trị và 4 chính quyền thành phố 7  1912: Triều đại Nhà Thanh (Hoàng đế cuối cùng) sụp đổ  01/10/1949: nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập  Đảng Cộng sản giám sát và tư vấn tất cả các cấp  Sự đối thoại và đồng thuận thường thấy trong việc làm luật và trong quản lý giáo dục  Chính quyền cấp cao hơn quyết định về chính sách, mục tiêu và kế hoạch  Chi tiết về việc thực hiện chính sách được giao cho chính quyền cấp thấp hơn  Chính sách được xây dựng với các chỉ tiêu về số lượng thay vì các chỉ tiêu định hướng vào nội dung  Các văn bản luật thường chung chung và chỉ đề ra đường lối chỉ đạo  Quyền lực được thi hành bởi các nhà lãnh đạo và ít được thi hành bởi luật hơn 8  Giáo viên có uy tín và quyền lực cao  Giáo viên chủ yếu thuyết trình trên lớp  Có ít sự tương tác, trao đổi thảo luận giữa giáo viên và học sinh  Chú trọng đến việc học thuộc lòng các bài học và nội dung bài học  Khoảng 700.000 học sinh TQ học ở nước ngoài – nhiều học sinh đang theo học tại các trường đại học có uy tín ở Mỹ Quốc dân đảng (đến tận 1949) Mao Trạch Đông 9  Nội chiến (Đảng cộng sản chống lại Quốc dân Đảng)  Quân Nhật xâm lăng  Chế độ quốc gia và tư bản phong kiến  Giai cấp công nhân và nông dân ít được học hành  Lạm phát cao khiến giáo dục không đủ điều kiện để thực hiện  Chữ viết quá phức tạp  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949  Bước đại nhảy vọt (1958-60): Khoảng cách về xã hội và văn hóa giữa công nhân, nông dân và trí thức được thu hẹp lại. Nhưng việc đi học lại gắn với yếu tố chính trị và hồ sơ lý lịch công nhân (nông dân) tốt.  Cách mạng văn hóa (1966-1976): Tầng lớp trí thức bị nghi ngờ và bị chuyển về nông thôn làm việc. Hệ thống giáo dục hầu như bị đóng cửa, đặc biệt là bậc đại học 1912: Sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh (‘Hoàng đế cuối cùng’) Tưởng Giới Thạch Mao Chủ tịch Kể từ những năm 80, công cuộc hiện đại hóa đất nước được ưu tiên, điều đó đòi hỏi những tiến bộ về khoa học và công nghệ. Trong chương trình hiện đại hóa, giáo dục đại học được thúc đẩy. Văn học và Nghệ thuật cũng được chú trọng. Các trường đại học được trao nhiều quyền tự chủ hơn. Quyền tự chủ đó được đưa ra theo những điều kiện sau:  đi theo con đường chủ nghĩa xã hội  đi theo chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân  đi theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản  đi theo tư tưởng Mác- Lê-nin và Mao Trạch Đông Đặng Tiểu Bình Tất cả những nguyên tắc căn bản này thường xuyên được trích dẫn nhưng không còn được áp dụng trong thực tiễn, ngoại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ví dụ: Luật giáo dục 1995: “nhà nước sẽ đi theo tư tưởng của Mác-Lênin và Mao Trạch Đông và học thuyết Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc” 10 [...]... dạy cho đến năm 2012  6 năm giáo dục tiểu học bắt buộc, học sinh phải tham gia kỳ Kiểm tra đánh giá tiểu học vào cuối bậc học này  5 năm học trung học Học sinh tham gia kỳ Kiểm tra đánh giá trung học cơ sở sau năm thứ ba Giáo dục trung học sau đó được chia thành Giáo dục khoa học và Giáo dục Nghệ thuật  Giáo dục trung học kết thúc bằng Giấy chứng nhận chung về giáo dục qua kỳ thi trình độ ‘O’ theo... và chính phủ liên bang • Hình lưỡi liềm tượng trưng cho Đạo Hồi Dân số: 28.3 triệu người ở 13 bang và 3 lãnh thổ liên bang  Hệ thống giáo dục được quản lý tập trung Các bang và chính quyền địa phương không được tự chủ trong các vấn đề về giáo dục Vấn đề: Thống nhất  Giáo dục mầm non chỉ được tổ chức bởi các cơ sở tư nhân thông qua sự đa dạng?  Chuẩn hoá các bài kiểm tra  2003: Tiếng Anh được dùng... có ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống chính phủ của các thuộc địa, trong đó có cả hệ thống giáo dục cho đến ngày nay 22 Trường thánh Peter, York, thành lập năm 6 27 Cách mạng khoa học 1500 – 170 0 (Copernicus, Galileo…) Trường King, Canterbury, thành lập năm 5 97 Số các trường hiện còn Thời gian thành lập Trước năm 1000 Giữa những năm 1000 và 1500 Giữa những năm 1500 và 1600 Giữa những năm 1600 và 170 0 Số 11... môn Giáo viên chủ nhiệm Giáo dục cơ bản 7- 16 tuổi Mầm non (6 tuổi) 34  50 ngôi sao tượng trưng cho 50 bang  13 đường kẻ sọc tượng trưng cho 13 bang đầu tiên trong Liên bang vào ngày 04/ 07/ 177 6 (‘Tuyên ngôn độc lập’) Tất cả các bang khác gia nhập sau Hawaii gia nhập vào năm 1959  Chính phủ liên bang không có quyền thực thi pháp lý đối với giáo dục  Số hệ thống giáo dục nhiều bằng số bang  Chính... o Giáo dục đại trà có thể gây ra sự thiếu hụt về nguồn nhân công trẻ và rẻ 1880: Bắt buộc đi học từ 5-10 tuổi (tăng tiếp trong những năm tiếp theo) Độ tuổi bắt buộc đi học sẽ tăng lên đến 18 tuổi vào năm 2013) 1891: Luật giáo dục miễn phí 1891 Nhà nước chi trả học phí cho học sinh, lên tới 10 siling/ tuần (trong những năm tiếp theo thay đổi thành nguyên tắc giáo dục miễn phí) 26 Luật cải cách giáo dục. .. bằng số bang  Chính phủ liên bang có thể gây ảnh hưởng và hài hoá hoá các hệ thống giáo dục bằng cách đưa ra các điều kiện về việc cấp kinh phí Ohio California Dân số: 302 triệu ở 50 bang có chủ quyền 35  Xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính liên bang cho giáo dục  Phân bổ và giám sát việc sử dụng kinh phí  Thu thập dữ liệu về các trường học ở Mỹ và phổ biến kết quả nghiên cứu 36 ... sắc  Học sinh học kém bị phạt tiền hoặc bằng hình thức khác  Học tập không thành công trong nhà trường tạo ra sự xấu hổ trong xã hội  Hệ thống xếp loại được sử dụng phổ biến nhất là Giấy chứng nhận chung về giáo dục được thực hiện bởi Công đoàn giáo dục hoặc bởi Hội đồng thi cử và đánh giá của Singapore  Các bài thi được gửi đến Cambridge (Anh) để chấm điểm  Học sinh phải lựa chọn ít nhất 6 môn... lượng của các trường ở những vùng nói trên) 29 30 31 Hình chữ thập Bắc Âu hoặc hình chữ thập Xcăng-đi-na-vi được dùng bởi 5 quốc gia Xcăng-đi-na-vi Aixơlen Đan Mạch Na-Uy  Một phần của Thuỵ Điển cho đến năm1809  Một phần của Đế chế Nga cho đến năm 19 17 khi nước này tuyên bố độc lập  Gia nhập Liên minh Châu Âu vào năm 1995 Thuỵ Điển Tuyên bố Bologna (1999) của 29 Bộ trưởng giáo dục Châu Âu: chuẩn hoá... loại giáo dục quốc tế của UNESCO Thạc sỹ Bách khoa Thạc sỹ Kinh nghiệm làm việc 3 năm Cử nhân Bách khoa Cử nhân Đại học Kinh nghiệm làm việc Nghề mang tính học thuật (Luật sư, bác sỹ, v.v) Thi Đại học Trung học phổ thông Hướng nghiệp Bằng trung học Nghề kỹ thuật (vd: Kỹ sư) Hướng nghiệp chuyên sâu Hướng nghiệp nâng cao Kinh nghiệm làm việc Giáo dục cơ bản bổ sung Giáo viên bộ môn Giáo viên chủ nhiệm Giáo. .. chỉ công tác đơn vị quản lý của trường 28 Luật giáo dục và thanh tra 2006 • Thành lập Văn phòng về Chuẩn giáo dục, Dịch vụ cho trẻ em và Kỹ năng • Bổ nhiệm Chánh thanh tra Hoàng gia về Giáo dục, Dịch vụ cho trẻ em và Kỹ năng Chuyên biệt hóa các trường để đáp ứng nhu cầu của các ngành nghề Các biện pháp tập trung và linh hoạt để nâng cao chất lượng • Mở rộng các trường chuyên biệt (chương trình học . sở sau năm thứ ba. Giáo dục trung học sau đó được chia thành Giáo dục khoa học và Giáo dục Nghệ thuật  Giáo dục trung học kết thúc bằng Giấy chứng nhận chung về giáo dục qua kỳ thi trình. tách ra để trở thành một quốc gia độc lập. 1 9  Hệ thống giáo dục được quản lý tập trung. Các bang và chính quyền địa phương không được tự chủ trong các vấn đề về giáo dục  Giáo dục mầm non. truyền giáo sang các nước khác Ít có những sự kiện lịch sử với tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới Không có cuộc chinh phục nào ngoài châu Á Hệ thống giáo dục trì trệ trong nhiều thế kỷ Người được giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống Giáo dục ở 7 nước, Hệ thống Giáo dục ở 7 nước, Hệ thống Giáo dục ở 7 nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn