GIÁ TRỊ VH V À TIẾP NHẬN VH

6 238 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 03:00

. tiếng hát ân tình thủy chung. Giá trị nhận thức Giá trị giáo dục Giá trị thẩm mĩ Người đọc 4. Mối quan hệ giữa ba giá trị Giá trị v n học Thẩm mĩGiáo dụcNhận thức Cùng lúc tác động tới. GIÁ TRỊ V N HỌC V TIẾP NHẬN V N HỌC Giá trị nhận thức Hiểu biết mọi mặt Quá trình nhận Thức Không gian, Thời gian BN CHT CA CON NGI. TÂM HỒN LÀNH MẠNH … ĐẠO ĐỨC: NÂNG ĐỠ NHÂN CÁCH PHÁT TRIỂN Hoàn thiện con người v hướng tới những hành động thiết thực cụ thể v cuộc sống tốt đẹp hơn Ta v mình có nhớ ta Ta v ta nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁ TRỊ VH V À TIẾP NHẬN VH, GIÁ TRỊ VH V À TIẾP NHẬN VH, GIÁ TRỊ VH V À TIẾP NHẬN VH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn