Báo cáo luận văn một số giải pháp phòng chống cận thị

149 515 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 15:07

Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo ước tính của Kovin Naidoo (ICEE International Center for Eye Care Education) đến năm 2020 tật khúc xạ và nhu cầu kính sẽ chiếm 70% dân số toàn cầu (5,3 tỷ người) trong đó cận thị chiếm tỷ lệ 33% (3 tỷ người). Hiện nay, Châu Á đang là nơi có tỷ lệ mắc cận thị học đường cao nhất thế giới. Tại Trung Quốc (2006), có đến hơn 300 triệu người bị cận thị. Một nghiên cứu ở Ấn Độ (2003), cho thấy 13% số người mù và 56% số người có tổn hại chức năng thị giác là do cận thị. Do đó, trong chương trình “Thị giác năm 2020” Tổ chức Y tế thế giới đã xếp cận thị học đường là một trong năm nguyên nhân hàng đầu được ưu tiên trong chương trình phòng chống mù loà toàn cầu . LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Phúc 2. GS.TS. Đỗ Văn Hàm THÁI NGUYÊN, 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình. lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hoàng Thị Phúc và GS.TS Đỗ Văn Hàm, những người Thầy đ ã trực tiếp hướng dẫn, tận tâm chỉ bảo và định hướng cho tôi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo luận văn một số giải pháp phòng chống cận thị, Báo cáo luận văn một số giải pháp phòng chống cận thị, Báo cáo luận văn một số giải pháp phòng chống cận thị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn