đề tài tìm hiểu và thực tập qui trình định đanh vi khuẩn staphylococcus aureus, heamophilus influnenae và klebsiall peneumoniae trên bệnh phẩm đàm tại bệnh viện nhân dân gia định

47 444 0
  • Loading ...
1/47 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn