Tiết 77 Tục ngữ về con người và xã hội

45 578 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 07:00

. Trời mưa to và tôi vẫn tới trường. C, Nó cũng ham đọc sách như tôi. D, Tôi chăm học để cha mẹ vui lòng. 4) Câu sau mắc lỗi gì về quan hệ từ ? Qua bài thơ “ Bạn đến chơi nhà” cho ta hiểu về tình bạn. Thiếu quan hệ từ B, Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa. C, Thừa quan hệ từ. D, Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết. Tiết 35: Tiết 35: 1,Đọc bản dịch thơ “Xa ngắm thác núi Lư” Nắng. phân biệt nhau về sắc thái nghĩa. 2) Nghĩa của hai từ “bỏ mạng” và “hi sinh” trong hai câu dưới đây có chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau ?  Trước sức tấn công như vũ bão và tinh thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 77 Tục ngữ về con người và xã hội, Tiết 77 Tục ngữ về con người và xã hội, Tiết 77 Tục ngữ về con người và xã hội, IV, Luyện tập 1.Quan sát hình ảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn