an toan khi su dung dien

14 494 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 14:00

. ng đi nử ụ ệ An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm: 1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người: Bài 29: An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ An toàn khi s d ng đi. động ngắt mạch khi cường độ tăng Cầu chì tự động ngắt mạch khi cường độ tăng quá mức, đặc biệt khi đoản mạch. quá mức, đặc biệt khi đoản mạch.  Phải thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng. quy tắc an toàn khi sử dụng Phải thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. điện. Bài 29: An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ An toàn khi s d ng đi nử ụ ệ
- Xem thêm -

Xem thêm: an toan khi su dung dien, an toan khi su dung dien, an toan khi su dung dien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn