Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt

19 848 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 11:00

. TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI. CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13( Tiết 1) CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN. VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Sinh viên: Nguyễn Thị Hà – GDCT 4A GVHD: Nguyễn Thành Minh BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt, Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt, Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn