Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao

40 570 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 15:05

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao Tọa đàm: MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TS. Khu Thị Tuyết Mai Chủ nhiệm Khoa KTQT Phụ trách chương trình CLC Nội dung chính Phần I: Khái quát về đơn vị thực hiện chương trình CLC Phần II: Mục đích, mục tiêu của chương trình CLC. Phần III: Bộ tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và kết quả dự kiến của chương trình đào tạo Tiêu chuẩn 2: Thiết kế, cấu trúc, nội dung, chương trình đào tạo và việc tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 3: Người học và công tác hỗ trợ người học thực hiện chương trình đào tạo Tiêu chuẩn 4: Giảng viên, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên và nhân viên thực hiện chương trình đào tạo Tiêu chuẩn 5: Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ chương trình đào tạo Phần I: Giới thiệu khái quát về đơn vị đào tạo I. Thông tin chung về đơn vị đào tạo 1. Tên chương trình đào tạo: • Tiếng Việt: Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại • Tiếng Anh: Honors BA program in International Economics • Tên viết tắt : (tiếng Việt) KTĐN - CLC Phần I (tiếp) • Năm thành lập cơ sở đào tạo (theo quyết định thành lập): 1974 • Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I : 9/2004 • Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I: 7/2008 Phần I (tiếp) 2. Lịch sử hình thành phát triển • Giai đoạn 1974 – 1995: Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ KTQT, thuộc Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Tổng hợp HN. • Giai đoạn 1995 – 1999: Đào tạo cử nhân và thạc sĩ ngành KTTG và quan hệ KTQT • Giai đoạn 1999 đến 2007: đào tạo hệ cử nhân tài năng và cử nhân CLC. • Giai đoạn 2007 đến nay: bắt đầu tiến hành đào tạo tiến sĩ từ năm 2009 Phần II: Giới thiệu về mục đích, mục tiêu của chương trình CLC. 1. Mục đích Giải quyết một phần nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tếĐội ngũ cán bộ nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách kinh tế quốc tế  Các chuyên viên làm nghiệp vụ thương mại và TCQT chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phần II: (tiếp) 2. Mục tiêu Nhằm phát hiện và đào tạo những sinh viên giỏi thông qua việc ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập theo hướng tiếp cận chuẩn chất lượng của các trường đại học tiên tiến trong khu vực. Phần III: Bộ tiêu chuẩn • Khái quát bộ tiêu chuẩn STT Nội dung tiêu chuẩn Số lượng tiêu chí 1 Mục tiêu và kết quả dự kiến của chương trình đào tạo 2 2 Thiết kế, cấu trúc, nội dung, chương trình đào tạo và việc tổ chức thực hiện 6 3 Người học và công tác hỗ trợ người học thực hiện chương trình đào tạo 5 4 Giảng viên, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên và nhân viên thực hiện chương trình đào tạo 4 5 Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ chương trình đào tạo 5 Phần III: Bộ tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và kết quả dự kiến của chương trình đào tạo (gồm 2 tiêu chí) Tiêu chí 1.1. Xác định rõ các chuẩn mực về kiến thức, thái độ, kỹ năng mà người tốt nghiệp cần đạt được, đảm bảo người tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm vị trí công tác được giao. Tiêu chuẩn 1 (tiếp) • Về kiến thức, sinh viên tốt nghiệp chương trình được trang bị kiến thức cơ bản và hệ thống về:  Kinh tế học, kinh tế học quốc tế  Các kiến thức chuyên ngành cần thiết theo hướng mở rộng  Tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới  Bảo đảm hình thành phương pháp luận khoa học để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và nền kinh tế. [...]... tếTiêu chí 2.2 Cấu trúc chương trình đào tạo thể hiện sự cân đối, hợp lý và được đánh giá tích cực từ phía các bên liên quan  Tiêu chí 2.3 Nội dung chương trình đào tạo đảm bảo triết lý sư phạm, tính khoa học và được cập nhật Tiêu chuẩn 2 (tiếp)  Tiêu chí 2.4 Chương trình đào tạo đặt ra các yêu cầu về phương pháp giảng dạy và học tập  Tiêu chí 2.5 Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đảm... quả  Tiêu chí 2.6 Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được tiến hành theo quá trình, đánh giá được từng giai đoạn và toàn bộ quá trình học tập Tiêu chuẩn 2 (tiếp) • Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Kinh tế đối ngoại có thời lượng là 149 tín chỉ, có kết cấu gồm 5 khối kiến thức chủ yếu, đối chiếu với kết cấu chương trình KTĐN hệ chuẩn gồm 128 tín chỉ như sau:(Khung chương trình. .. Các chương trình thực tập, thực tế giúp sinh viên hoàn thành các kỹ năng • Thông qua các buổi hội thảo, diễn đàn, tọa đàm… để đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Tiêu chuẩn 2: Thiết kế, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo và việc tổ chức thực hiện  Tiêu chí 2.1 Việc thiết kế chương trình đào tạo đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan và định chuẩn theo chương trình tiên tiến quốc tế. .. đánh giá cao tại những công ty, tổ chức này Tiêu chuẩn 4 Giảng viên, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên và nhân viên thực hiện • Tiêu chí 4.1 Đảm bảo đủ số lượng giảng viên có đủ trình độ và năng lực triển khai đào tạo theo nhiệm vụ và yêu cầu được giao trong chương trình đào tạoTiêu chí 4.2 Đảm bảo đủ cán bộ quản lý và chuyên viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo đạt trình độ và có kinh nghiệm... thể xem tài liệu đính kèm) Tiêu chuẩn 3: Người học và công tác hỗ trợ người học thực hiện chương trình đào tạo Tiêu chí 3.1 Chất lượng người học tuyển vào ngành, chuyên ngành đào tạo được đảm bảo và nâng cao Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐHKT cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường 3 năm học PTTH là học sinh giỏi, học trường chuyên của các trường đại học hoặc... được giao Tiêu chuẩn 4 (tiếp) • Tiêu chí 4.3 Đảm bảo đủ kỹ thuật viên và nhân viên thành thạo các yêu cầu về nghiệp vụ hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện chương trình đào tạo Tiêu chí 4.4 Giảng viên, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên và nhân viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo được đánh giá chất lượng và đáp ứng được nhu cầu phát triển chuyên môn nghiệp vụ Tiêu chuẩn 5: Cơ sở vật chất và các.. .Tiêu chuẩn 1 (tiếp) • Về kỹ năng, người học được rèn luyện khả năng: Phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại Kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn của kinh tế đối ngoại ở Việt Nam Các kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp như làm việc nhóm, tin học và ngoại ngữ Tiêu chuẩn 1 (tiếp)  Về thái độ, các sinh viên tốt nghiệp chương. .. vật chất và các trang thiết bị phục vụ chương trình đào tạoTiêu chí 5.1 Diện tích, tính năng và chủng loại giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng máy tính đáp ứng các yêu cầu thực hiện chương trình đào tạoTiêu chí 5.2 Trang thiết bị trong các phòng học, phòng thực hành và phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu thực hiện chương trình đào tạoTiêu chí 5.3 Tư liệu giảng dạy, nghiên... tiếp về kiến thức về kinh tế - chính trị - xã hội Tiêu chuẩn 3 (tiếp)  Trường và Khoa Kinh tế quốc tế tích cực liên hệ với nhiều đối tác hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa và học bổng cho sinh viên  Một số sinh viên thủ khoa và có thành tích học tập xuất sắc của chương trình CLC cũng được khen thưởng và trao học bổng Tiêu chuẩn 3 (tiếp) Học bổng: Trong 5 năm qua, sinh viên hệ đào tạo CLC được ưu tiên... bổng của các nhà tài trợ và các đối tác của ĐHQGHN và của Trường như học bổng POSCO Hàn Quốc, Shinmyo-en, Maroc, ITA, Yamada, SMBC, học bổng K-T, báo Dân trí, Tạp chí doanh nghiệp, Quỹ hồ trợ cộng đồng, Quỹ Tài chính thống nhất Nhật Bản… (Chèn ảnh nhận học bổng) Tiêu chuẩn 3 (tiếp) • Tiêu chí 3.2 Tiến trình học tập và tu dưỡng của người học được theo dõi một cách có hệ thống trong quá trình đào tạo . Tọa đàm: MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TS. Khu Thị Tuyết. tạo I. Thông tin chung về đơn vị đào tạo 1. Tên chương trình đào tạo: • Tiếng Việt: Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao, Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao, Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại chất lượng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn