bai giang dien tu am nhac 4/tiet 24

14 650 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 08:00

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯNG Thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2010 Âm nhạc: Tiết 24 Ôn tập bài hát: Chim sáo Tập đọc nhạc: Ôn tập TĐN số 5, số 6 T những hình ảnh trên, em liên t ởng đến bài hát nào ? Bài hát Chim Sáo, dân ca Khme (Nam Bộ), s u tầm Đặng Nguyễn. Hoạt động 1 Ôn tập bài hát: Chim sáo n cách vỗ đệm theo tiết tấu bài hát Chim SáoÔ Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay. * * * * * * * * Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay. * * * * * * * * Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la. * * * * * * * * * * * * * Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm. * * * * * * * * Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu lo. * * * * * * * * Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la. * * * * * * * * * * * * * Tập đọc nhạc: Ôn tập: TĐN số 5 TĐN số 6 Hoạt động 2 Hoa bÐ ngoan của nhạc sĩ Hoàng Yến. Trích từ bài: Tªn nèt Âm hình tiết tấu chính: Thang âm: Bài TĐN số 5 Nội dung §å,rª,mi,son,la . 2010 Âm nhạc: Tiết 24 Ôn tập bài hát: Chim sáo Tập đọc nhạc: Ôn tập TĐN số 5, số 6 T những hình ảnh trên, em liên t ởng đến bài hát nào ? Bài hát Chim Sáo, dân ca Khme (Nam Bộ), s u tầm Đặng
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang dien tu am nhac 4/tiet 24, bai giang dien tu am nhac 4/tiet 24, bai giang dien tu am nhac 4/tiet 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn