bai 24 phan lon nuoc vao cay di dau ?

17 655 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 04:00

Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo về dự giê th¨m líp Môn Sinh Học ? Chúng ta đều biết cây cần n ớc để quang hợp và sử dụng cho một số hoạt động sống khác nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều n ớc.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học khi cây hút 1000 gam n ớc thì cây chỉ sử dụng 10 gam . Còn 990 gam n ớc đã đi đâu? N ớc và muối khoáng + Nớc Cacbônic Tinhbột ôxi + Giáoviên:PhanNgọcDuy TrờngTHCSPhanĐìnhPhùng phòng giáo dục và đào tạo huyện sa thầy Trờ ngthcsphanđìnhphùng 0 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. - Từkếtquảthínghiệm1vừaquansáthãyhoànthànhbàitập1. a. Thí nghiệm 1 ( H24.1) Giải thích Hiện t ợng xảy ra tiến Hành STT Kết luận TN 2 TN 1 - Trùm túi nilông trong vào 2 chậu cây: + Chậu A: không có lá + Chậu B: Có lá -Sau 1 giờ tiến hành quan sát. - Thành túi ở chậu: - Thành túi ở chậu thoát ra bám vào thành túi A. .thoá t ra bám vào thành túi B. Cóhiệntợng qualá. A . B. vẫntrong Khôngcóhơi nớc Cóhơinớc thoáthơinớc mờ. Hơinớc 1.Hơinớcthoátrangoàiquabộphận nàocủalá? 2.Hoạtđộngnàocủalỗkhígiúplátraođổi khívàthoáthơinớc? 1.Hơinớcthoátrangoàiquacáclỗkhíởlá. 2.Hoạtđộngđóngmởcủalỗkhígiúplátraođổi khívàthoáthơinớc. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn n ớc vào cây đi đâu. b. Thí nghiệm 2. -Từkếtquảthínghiệm2hãythảoluậnvàhoànthànhbài tập1. Giải thích Hiện t ợng xảy ra tiến Hành STT Kết luận TN 1 - Trùm túi nilông vào 2 chậu cây: + Chậu A: không có lá + Chậu B: Có lá -Sau 1 giờ tiến hành quan sát. - Thành túi ở chậu - Thành túi ở chậu thoát ra bám vào thành túi A. .thoá t ra bám vào thành túi B. Cóhiệntợng qualá. TN 2 - 2 bình TN nh hình 24.2 SGK. +Bình A: Cây có lá. -Sau 1 giờ tiến hành quan sát +Bình B: Cây krhông có lá. - Mực n ớc trong bình A - Mực n ớc trong bình B BìnhA: Rễ và lá BìnhB: Cây n ớc và . .hơi n ớc. Phầnlớnnớc do hútvào câyđãđợc thoátrangoài qua - A . - B mờ. vẫntrong Khôngcóhơi nớc Cóhơinớc thoáthơinớc Hútnớc thoáthơinớc khônghút khôngthoát giảmhẳn vẫnnhcũ rễ lá. 1.Vìsaotrongthínghiệm cácbạnđềuphảisửdụng2 câytơinhng1câycóđủrễ, thân,lá,còn1câychỉcórễ, thânmàkhôngcólá? 2.Theoemthínghiệmcủa nhómnàođãkiểmtrađợc điềudựđoánbanđầu?Vì saoemchọnthínghiệm này? 1.Vìlàmnhvậysẽchứng minhđợcphầnlớnnớcvào câyđợcthoátrangoàiởlá. 2.Kếtquảthínghiệmcủa TN1mớichỉchứngminhđợc câycóláđãcóhiệntợng thoáthơinớc.Nhngthí nghiệmchachứngminhđợcl ợngnớcthoátralàdorễhút lên,bởivìtronghiệntợnghô hấpcâycũngthảirahơinớc. TN 1 TN 2 Giải thích Kết luận KL: Phần lớn n ớc do rễhútvào đã đ ợc thoát ra ngoài qua lá. KL: Có hiện t ợng thoát hơi n ớc qua lá. Thoáthơinớc N ớc và muối khoáng Nớc Nớc Nớc Nớc Nớc Nớc Nớc Kếtluận:Phầnlớnnớcdorễhútvàocâyđợcláthảiramôitr ờngbằnghiệntợngthoáthơinớcquacáclỗkhíởlá. [...]... cành mây; tranh, ảnh lá biến dạng khác - Kẻ sẵn bảng sgk T.85 Chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo cựng cỏc em hc sinh Giỏo viờn: Ngụ Thu Trang Trng THCS Thng Long 46A Nguyn Vn Ngc Web site: http:\\www.thanglongbadinh.edu.vn E-mail: thutrang@thanglongbadinh.edu.vn ... taưphảiưchọnưngàyưrâmưmátưvàưtỉaưbớtưláưhoặcư cắtưngắnưngọn? - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng? Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hởng đến sự thoát hơi nớc của lá ? a ánh sáng và nhiệt độ c Gió và độ ẩm b Nhiệt độ và độ ẩm d ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và gió - Những cây xơng rồng sống nơi khô hạn, lá thờng có đặc điểm gì ? Đặc điểm đó giúp chúng thích nghi với điều kiện sống nh thế nào? Hớng dẫn học bài - Học bài, trả lời câu hỏi trang 82... nớc qua lá ? 1 2 3 ưưưNưưưHưưưSưưưưưưưNưưưG N h i ệ t đ ộ đ ộ ẩ m Đâynhững ngày nắng nóng, khô oC) quá là một trong những điều cao (40oC) hoặc quá thấp(0 Vào quang hợp của hầu hết các cây sẽ kiện cần thiết không ra giảm hanh củađể di n khíquá trình bịquang hoặc ngừng trệ giảm hợp -ưưTạiưsaoưkhiưđánhưcâyưđiưtrồngưởưnơiưkhácưngư iư ờ taưphảiưchọnưngàyưrâmưmátưvàưtỉaưbớtưláưhoặcư cắtưngắnưngọn? - Khoanh . sinh. Giáo viên: Ngô Thu Trang Trường THCS Thăng Long 46A Nguyễn Văn Ngọc Web site: http:\www.thanglongbadinh.edu.vn E-mail: thutrang@thanglongbadinh.edu.vn . 990 gam n ớc đã đi đâu? N ớc và muối khoáng + Nớc Cacbônic Tinhbột ôxi + Giáoviên:PhanNgọcDuy TrờngTHCSPhanĐìnhPhùng phòng giáo dục và đào tạo huyện sa thầy Trờ ngthcsphanđìnhphùng 0 1 -Tạisaokhiđánhcâyđitrồngởnơikhácngời taphảichọnngàyrâmmátvàtỉabớtláhoặc cắtngắnngọn? - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng? Những điều kiện bên ngoài nào ảnh h ởng đến sự thoát hơi n ớc của lá ? a. ánh sáng và nhiệt độ c. Gió và độ ẩm b.
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 24 phan lon nuoc vao cay di dau ?, bai 24 phan lon nuoc vao cay di dau ?, bai 24 phan lon nuoc vao cay di dau ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay