cấu tạo và tính chất của xương

15 652 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 05:00

Em có biết ? - ộ bền chắc của xơng ngời lớn có thể chịu đợc lực gấp 30 lần loại gạch tốt. - Một xơng đùi ếch đặt ở vị trí nằm ngang, gia xơng treo đĩa cân, ta có thể đặt các quả cân tới 3,5 kg mà xơng vẫn cha gãy. TiÕt 8 CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña x¬ng I. CÊu t¹o cña x¬ng I. CÊu t¹o cña x¬ng 1. Cấu tạo của xương dài Sức chịu đựng rất lớn của xương có liên quan gì đến cấu tạo của xương không ? Liên quan như thế nào ? Quan sát hình 8-1 và hình 8-2 Xương dài gồm những bộ phận nào ? Cấu tạo của từng phần Sôn M« x¬ng xèp M« x¬ng cøng Khoang x¬ng Nan x¬ng Cấu tạo hình ống gồm: thân xương và 2 đầu xương + Thân xương: Màng xương, mô xương cứng và khoang xương. +2 Đầu xương: Sụn bọc đầu xương và mô xương xốp. 2. Chức năng của xương dài Các phần của xương Cấu tạo Chức năng Đầu xương Thân xương - Sụn bọc đầu xương. - Mô xương xốp gồm các nan xương - Màng xương - Mô xương cứng - Khoang xương - Giảm ma sát trong khớp xương. - Phân tán lực tác động. - Tạo các ô chứa tủy đỏ xương - Giúp xương phát triển to về bề ngang. - Chiu lực, đảm bảo vững chắc. - Chứa tuỷ đỏ ở trẻ em, sinh hồng cầu; chứa tuỷ vàng ở người lớn. Trình bày chức năng của xương dài ? Tiết 8 Cấu tạo và tính chất của xơng I. Cấu tạo của xơng I. Cấu tạo của xơng Xng di hỡnh ng Hai đầu xơng Một Thân xơng Sụn bọc đầu xơng -> giảm ma sát Mô xơng xốp có các nan xơng ->phân tán lực, chứa tuỷ đỏ Màng xơng -> giúp xơng to ra bề ngang Mô xơng cứng -> chịu lực Khoang xơng -> chứa tủy đỏ (trẻ em), tuỷ vàng( ngời lớn) Qua kiến thức vừa phân tích kết hợp thông tin bảng 8-1 SGK viết đặc điểm cấu tạo và chức nng của x'ơng dài d'ới dạng sơ đồ ? 1. Cu to ca xng di Trỡnh by chc nng ca xng di ? CÊu t¹o x¬ng ng¾n 3. CÊu t¹o x'¬ng ng¾n vµ x'¬ng dÑt Cho biết cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt ? - Ngoài là mô xương cứng . - Trong là mô xương xốp. - Chức năng: Chứa tủy đỏ II. Sù to ra vµ dµi ra cña x¬ng II. Sù to ra vµ dµi ra cña x¬ng Quan sát hình và cho biết vai trò của sụn tăng trưởng Xương to ra và dài ra do đâu ? - Xương dài ra do sự phân chia các tế bào ở lớp sụn tăng trưởng. - Xương to thêm nhờ sự phân chia của các tế bào màng xương. Vai trò của sụn tăng trưởng trong sự dài ra của xương Phim chụp sụn tăng trưởng ở trẻ em III. Thành phần hoá học và tính chất của xơng III. Thành phần hoá học và tính chất của xơng Thí nghiệm 1 : - Lấy xơng đùi ếch ngâm trong dung dịch HCl 10% ( 10 15 phút ) Yêu cầu : 1. Kiểm tra xem xơng cứng hay mềm ? 2. Quan sát khi xơng bỏ vào cốc axit HCl có hiện t ợng gỡ ? Thử giải thích hiện tợng đó ? Thí nghiệm 2 : - t xơng đùi ếch trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi không cháy,không còn khói Yêu cầu : 1. Bóp nhẹ phần xơng đã đốt em có nhận xét gỡ ? III. Thành phần hoá học và tính chất của xơng III. Thành phần hoá học và tính chất của xơng Từ các thí nghiệm trên em có thể rút ra nhận xét gỡ về thành phần cấu tạo và tính chất của x'ơng ? Thnh phn gm: + Cht hu c: Ct giao to nờn tớnh cht n hi cho xng + Cht vụ c: Cỏc mui Canxi to nờn tớnh cht rn chc cho xng Qua bài học hãy thảo luận nhanh : 1. ặc điểm nào của x'ơng giúp x'ơng đ'ợc cứng chắc? - Cấu trúc của mô x'ơng cứng. - Chất khoáng trong x'ơng. 2. ặc điểm nào của x'ơng giúp x'ơng có tính chất đàn hồi? - Dạng trụ rỗng. - Cấu trúc của mô x'ơng xốp - Chất cốt giao của x'ơng. [...]...1 ở người già, xương rất giòn và rất dễ gãy là do: a Màng xương bị thoái hoá b Mô xương cứng bị mất c Tỷ lệ chất cốt giao trong xương giảm 3 Khả nng liền của xương sau khi bị gãy là do: a Mô xương xốp b Màng xương c Mô sụn ( sụn tng trưởng) d Mô xương cứng 4 Bộ phận nào sau đây của xương dài có chức nng giúp xương chịu lực ? a Sn u xng b Mụ xng xp c Mụ xng cng... nng giúp xương chịu lực ? a Sn u xng b Mụ xng xp c Mụ xng cng d Mng xng 2 Lứa tuổi nào sau đây dễ bị cong vẹo cột sống ? a Tr em b Ngi ln c Ngi gi 1 Học bài và làm bài tập mục I, II vở Bài tập sinh 8 Bài 8 2 Nghiên cứu trước bài 9: ặc điểm nào của cơ giúp ta có thể cử động, vận động cơ thể? . bọc đầu xương và mô xương xốp. 2. Chức năng của xương dài Các phần của xương Cấu tạo Chức năng Đầu xương Thân xương - Sụn bọc đầu xương. - Mô xương xốp gồm các nan xương - Màng xương - . trẻ em, sinh hồng cầu; chứa tuỷ vàng ở người lớn. Trình bày chức năng của xương dài ? Tiết 8 Cấu tạo và tính chất của xơng I. Cấu tạo của xơng I. Cấu tạo của xơng Xng di hỡnh ng Hai. Thành phần hoá học và tính chất của xơng III. Thành phần hoá học và tính chất của xơng Từ các thí nghiệm trên em có thể rút ra nhận xét gỡ về thành phần cấu tạo và tính chất của x'ơng ? Thnh
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu tạo và tính chất của xương, cấu tạo và tính chất của xương, cấu tạo và tính chất của xương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay