HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) - PHẦN I ppsx

6 234 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 15:20

. H I SỨC TIM-PH I (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) PHẦN I I/ ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỈ ĐỊNH. Ngừng tim (arrêt cardiaque) được định nghĩa như là sự dừng hoạt động cơ học có hiệu quả của tim ; i u. CHẤM DỨT H I SỨC. 1/ KHI NÀO BẮT ĐẦU CPR ? Dĩ nhiên không nên bắt đầu một h i sức tim-hô hấp (RCP : réanimation cardio-respiratoire hay CPR : cardio-respiratory resuscitation) n i bệnh nhân. thất, fibrillation ventriculaire) hay vẫn còn tương đ i được gìn giữ (phân ly i n-cơ, dissociation électromécanique). RUNG THẤT (Fibrillation ventriculaire) : Thường chịu trách nhiệm sự
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) - PHẦN I ppsx, HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) - PHẦN I ppsx, HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) - PHẦN I ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay