ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

11 216 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 15:00

. niên C, tầng lớp quý tộc ( Tại Mó) 4. Ngân hàng đầu tiên được thành lập ở VN là ngân hàng nào? A, Ngân hàng nhà nước VN B, Ngân hàng Đông Dương ( 1875) C, Ngân hàng Hương Cảng và Thượng Hải 5. Năm. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 1. Lượng nước sông Mêkông chảy vào lãnh thổ VN chiếm bao nhiêu % tổng lượng nước của. B. Hoa C. Đoá D. Vô 72. Ở Hà Nội, muốn mua bánh cốm ngon tìm tới phố nào? A. Hàng Than B. Hàng Gai C. Hàng Đường D. Hàng Đào 73. Vân Đồn – thương cảng biển đầu tiên của Việt Nam trong thế kỉ XI
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay