Ngày Tết quê em

1 2,118 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 13:00

Ngày Tết quê em Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thảo Núi rừng Tây bắc Tng bừng tiếng ca Đất trời nở hoa Đón mùa xuân mới Ngời ngời phấn khởi Đi chợ ngày xuân Nhạc ngựa bớc chân Rung rinh váy thắm. Điệu xoè trong nắng Trái còn tung cao Sắc thắm hoa đào Khăn piêu áo cóm. Xuân về Tết đến Bản mờng vui ca Yêu lắm Sơn La Quê hơng tơi đẹp. . Ngày Tết quê em Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thảo Núi rừng Tây bắc Tng bừng tiếng ca Đất trời nở hoa Đón mùa xuân mới Ngời ngời phấn khởi Đi chợ ngày xuân Nhạc ngựa bớc. xoè trong nắng Trái còn tung cao Sắc thắm hoa đào Khăn piêu áo cóm. Xuân về Tết đến Bản mờng vui ca Yêu lắm Sơn La Quê hơng tơi đẹp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày Tết quê em, Ngày Tết quê em, Ngày Tết quê em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay