BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

65 858 2
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 10:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Họ và tên sinh viên: Lê Xuân Trường Mã số sinh viên: KT11511275126 Lớp: LTK12B THÁI NGUYÊN - NĂM 2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1 (Dùng cho giảng viên hướng dẫn) - Họ và tên sinh viên: - Mã số SV: - Lớp: - Chuyên ngành: - Giáo viên hướng dẫn: - Bộ môn, khoa: - Nhận xét: - Tôi đồng ý (không đồng ý) cho sinh viên ………… được thông qua Báo cáo thực tập tốt nghiệp trước bộ môn. Thái Nguyên, ngày tháng năm 20 Người nhận xét (Ký tên và ghi rõ họ và tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP - Họ và tên sinh viên: - Mã số SV: - Lớp: - Chuyên ngành: - Đơn vị thực tập: - Nhận xét: 2 Mẫu 3 - Đánh giá: Thái Nguyên, ngày tháng năm 20 Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay nước ta đang đứng trước một nền kinh tế đang trên đà hội nhập và phát triển, các doanh nghiệp tư nhân cũng như nhà nước đều phải tìm mọi cách để phát triển nền kinh tế của mình. Doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải tự mình vươn lên để tồn tại, lớn mạnh phát triển song song với nền kinh tế nhà nước. Xuất phát từ thực tế khách quan của hoạt động tổ chức quản lý , các hoạt động kinh tế tài chính và tầm quan trọng của tài liệu, số liệu do bộ phận kế to án cung cấp phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính. Kế toán chính là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế tài chính. Kế toán chính là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế với chức năng cơ bản là cung cấp thông tin không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn cho tất cả các bên quan tâm như: nhà đầu tư, ngân hàng, nhà nước…nhất là trong nền kinh tế thị trường, kế toán được các nhà kinh tế, các nhà quản lý doanh nghiệp coi như “một ngôn ngữ kinh doanh” như nghệ thuật để ghi c hép; phân tích tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất ki 3 nh doanh. Qua các báo cáo kế toán sẽ giúp ban giám đốc biết được tình hình sản x uất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Đồng thời những người điều hành doanh nghiệp sớm tìm ra các biện pháp đúng đ ắn kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.Với những kiến thức đã học ở trê n ghế nhà trường,nếu ta không vận dụng vào thực tế thì khi đi làm sẽ rất bỡ ngỡ. Qua thời gian thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Thắng Hát em đã học hỏi được nhiều điều bổ ích. Mặc dù trong qua trình nghiên cứu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành bài báo cáo này em đã nhận được sự giú đỡ tận tâm, nhiệt tình của Giảng viên Nguyễn Thị Hồng và các cô chú anh chị tronh doanh nghiệp tư nhân Thắng Hát. Nhưng do nhận thức và trình độ còn hạn chế đặc biệt là các vấn đề thực tế hơn nữa thời gian thực tập chưa nhiều cho nên bản than chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em kính mong thày cô anh chị trong phòng kế toán của doanh nghiệp tư nhân Thắng Hát đóng góp them ý kiến để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức không chỉ phục vụ tốt cho bài báo cáo này mà còn nhằm phục vụ tôt hơn công tác thực tế sau này. CHƯƠNG II THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮNG HÁT 2.1. Tổ Chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 2.1.1. Đặc điểm và thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 2.1.1.1. Đặc điểm công tác quản lý nguyên vật liệu. * Khái niệm Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật chất, là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở vật chất để cấu tạo nên thực thể của sản phẩm làm ra. * Đặc điểm 4 Doanh nghiệp kinh doanh buôn bán các loại ô tô, máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường với mục tiêu thu được lợi nhuận cao. - Thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. - DN thực hiện phương thức bán hàng: - Bán buôn tại xưởng: Doanh nghiệp xuất hàng bán trực tiếp tại xưởng. - Bán lẻ thu tiền tập trung. - Khách hàng thanh toán 100% tiền mặt khi mua hàng có giá trị dưới 150 triệu đồng. Trị giá thanh toán trên 150 triệu có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (trước và sau khi lấy hàng không quá 7 ngày theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên). - Bị hao mòn trong quá trình sản xuất và cấu thành nên thực thể của sản phẩm. - Giá trị vật liệu được chuyển dịch toàn bộ và chuyển dịch một lần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. - Nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành. - Vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ khác nhau. * Yêu cầu quản lý - Tập trung quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguyên liệu vật liệu trong quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản và sử dụng. - Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên liệu vật liệu chặt chẽ và khoa học, là công cụ quan trọng để quản lý tình hình thu mua, nhập xuất, bảo quản, sử dụng nguyên liệu vật liệu. 2.1.1.2. Đặc điểm công tác quản lý công cụ dụng cụ. * Khái niệm: Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng để trở thành tài sản cố định. * Đặc điểm: - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. - Trong quá trình tham gia sản xuất giá trị công cụ được chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất. 5 - Công cụ dụng cụ có nhiều loại, nhiều thứ khác nhau. - Theo qui định hiện hành những tư liệu sau đây không phân biệt tiêu chuẩn giá trị và thời gian sử dụng vẫn hạch toán là công cụ dụng cụ : + Các loại bao bì dùng để đựng vật tư, hàng hoá trong quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản và tiêu thụ. + Các loại lán trại tạm thời, đà giáo, giá lắp chuyên dùng trong xây dựng cơ bản. + Các loại bao bì có bán kèm theo hàng hoá có tính tiền riêng. +Những công cụ đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành sứ hoặc quần áo, giày dép chuyên dùng làm việc. * Yêu cầu quản lý + Phải quản lý từng loại CCDC đã xuất dùng, còn trong kho. Việc hạch toán CCDC phải được theo dõi chính xác, đầy đủ, kịp thời về giá trị và số lượng theo từng kho, loại thứ CCDC và phân bổ chính xác giá trị hao mòn các đối tượng sử dụng. 2.1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ NLVL, CCDC nhập-xuất-tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất. - Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận, đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về NLVL,CCDC - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ và tiêu hao vật liệu, công cụ dụng cụ. Phát hiện và xử lý kịp thời NLVL,CCDC thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng NLVL,CCDC lãng phí, phi pháp. - Tham gia kiểm kê, đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ theo chế độ qui định của Nhà Nước, lập báo cáo kế toán về NLVL,CCDC phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý, điều hành, phân tích kinh tế. 2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 2.2.1. Phân loại nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ * Phân loại nguyên liệu vật liệu 6 Có rất nhiều tiêu thức phân loại NLVL nhưng thông thường kế toán sử dụng một số các tiêu thức sau để phân loại nguyên, vật liệu phục vụ cho quá trình theo dõi và phản ánh trên các sổ kế toán khác nhau. - Nếu căn cứ vào tính năng sử dụng, có thể chia NLVL ra thành các nhóm sau: + Nguyên liệu vật liệu chính: Là những nguyên liệu vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm. "Nguyên liệu" là thuật ngữ để chỉ những thuật ngữ để chỉ đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp, "Vật liệu" dùng để chỉ những nguyên liệu đã qua sơ chế. + Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm mà có thể kết hợp với nguyên, vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, làm tăng thêm chất lượng hoặc giá trị sử dụng của sản phẩm. Vật liệu phụ cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho quá trình lao động. + Nhiên liệu: Là một loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng như: xăng, dầu, ở thể rắn như: các loại than đá, than bùn, và ở thể khí như; gas + Phụ từng thay thế: Là những vật tư, sản phẩm dùng để thay thế sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tải ví dụ như các loại ốc, đinh vít, buloong để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, các loại vỏ, ruột xe khác nhau, để thay thế trong các phương tiện vận tải. + Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu, thiết bị dùng trong xây dựng cơ bản như: gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép, bột trét tường, sơn. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản như các loại thiết bị điện + Phế liệu: Là những phần vật chất mà doanh nghiệp có thể thu hồi được trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Trường hợp căn cứ vào nguồn cung cấp kế toán có thể phân loại nguyên vật thành các nhóm khác nhau như: 7 + Nguyên liệu vật liệu mua ngoài là nguyên vật liệu do doanh nghiệp mua ngoài mà có, thông thường mua của các nhà cung cấp. + Vật liệu tự chế biến là loại vật liệu do doanh nghiệp sản xuất ra và sử dụng như là nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm. + Vật liệu thuê ngoài gia công là vật liệu mà doanh nghiệp không tự sản xuất ra, cũng không phải mua ngoài mà thuê các sở gia công. + Nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh là nguyên vật liệu do các bên liên doanh góp vốn theo thoả thuận trên hợp đồng liên doanh. + Nguyên liệu vật liệu được cấp là nguyên liệu vật liệu do đơn vị cấp trên cấp theo qui định + Trường hợp căn cứ theo tính năng hoạt động, kế toán có thể phân loại chi tiết hơn nữa nguyên liệu vật liệu thành các loại khác nhau: mỗi loại nguyên liệu vật liệu có thể nhận biết bởi một ký hiệu khác nhau. *Phân loại công cụ dụng cụ:theo công dụng - CCDC lao động: Dụng cụ gỡ lắp, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ quần áo bảo vệ lao động, khuôn mẫu, lán trại. - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê. 2.3. Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 2.3.1. Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho - Nguyên liệu vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên hàng tồn kho, do đó kế toán nguyên liệu vật liệu phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho - Hàng tồn kho được tính theo giá gốc trị giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. - Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong sản xuất kinh doanh bình thường trừ(-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. - Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 8 - Để có thể theo dõi sự biến động của nguyên, vật liệu trên các loại sổ kế toán khác nhau ( cả sổ chi tiết và sổ tổng hợp). và tổng các chỉ tiêu kinh tế có liên quan tới nguyên, vật liệu doanh nghiệp, cần phải thực hiện việc tính giá nguyên, vật liệu. Tính giá nguyên, vật liệu là phương pháp kế toán dùng thước đo tiền tệ để thể hiện trị giá của nguyên, vật liệu nhập-xuất và tồn kho trong kỳ. Nguyên, vật liệu của doanh nghiệp có thể được tính giá thực tế hoặc giá hạch toán. - Giá thực tế của nguyên liệu vật liệu nhập kho được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập, từng lần nhập, cụ thể như sau: + Nguyên liệu vật liệu mua ngoài: Trị giá thực tế NLVL, CCDC mua ngoài nhập kho = Giá mua ghi trên hoá đơn (cả thuế nhập khẩu (nếu có) + Chi phí thu mua (kể cả hao hụt trong định mức) - Cáckhoản giảm trừ phát sinh khi mua NVL * Trường hợp doanh nghiệp mua NLVL,CCDC dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị giá tăng(GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế, giá trị nguyên liệu vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào khi mua nguyên liệu vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công được khấu trừ và hạch toán vào tài khoản “133” thuế GTGT được khấu trừ (3331). * Trường hợp doanh nghiệp mua NLVL,CCDC dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án thì giá trị của nguyên, vật liệu mua vào được phản ánh theo tổng trị giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (nếu có). * Đối với NLVL,CCDC mua bằng ngoại tệ thì phải được qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch. Trị giá thực tế = Giá mua + Thuế không hoàn lại (nếu có) + Chi phí mua hàng (nếu có) - Các khoản giảm trừ 9 (nếu có) + NLVL, CCDC tự chế tạo Giá thực tế của NLVL,CCDC chế tạo = Giá thực tế NlVL, CCDC xuất đi chế tạo + Các chi phí chế biến phát sinh + NLVL, CCDC thuê ngoài, gia công chế tạo Giá thực tế của NLVL,CCDC thuê ngoài gia công chế tạo = Giá thực tế NlVL, CCDC xuất thuê ngoài gia công chế tạo + Chi phí vận chuyển NLVL,CCDC đến nơi chế tạo (chở về) + Tiền thuê ngoài gia công chế tạo + Nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh, góp cổ phần: Giá thực tế của NLVL,CCDC nhận góp vốn liên doanh, góp cổ phần = Giá thoả thuận các bên tham gia góp vốn + Chi phí liên quan (nếu có) Giá trị phế liệu nhập kho = Giá tạm tính trên thị trường (hoặc Giá ước tính của DN) 2.3.2. Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho - Khi xuất kho NLVL, CCDC cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán có nhiệm vụ xác định trị giá thực tế của NLVL, CCDC. Vì NLVL, CCDC xuất kho ở những thời điểm khác nhau, nên doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá NLVL, CCDC dùng như sau: * Phương pháp tính giá thực tế đích danh: - Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh là xác định giá xuất kho từng loại NLVL, CCDC theo giá thực tế của từng lần nhập, từng nguồn nhập cụ thể. Phương pháp này thường được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng, các mặt hàng có giá trị lớn hơn hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được. 2.4. Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu tại doanh nghiệp. 10 [...]... trong kỳ Cuối kỳ kế toán, so sánh giữa số liệu kiểm kê thực tế vật tư, hàng hoá tồn kho và số liệu vật tư, hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán Nếu có chênh lệch phải tìm ra nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời, đồng thời điều chỉnh số liệu vật tư, hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán về số liệu kiểm kê thực tế vật tư, hàng hoá tồn kho -Phương pháp này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng... tăng, giảm NLVL theo giá thực tế của doanh nghiệp Nợ TK152 Có - SDĐK: Giá thực tế NVL tồn kho đầu kỳ - Giá trị thực tế của NVL xuất kho để sản - Giá thực tế của NVL nhập kho do mua xuất, bán, thuê gia công góp liên doanh ngoài, tự chế, gia công, chế biến, nhận góp - Giá trị thực tế NVL phát hiện thiếu khi vốn liên doanh kiểm kê - Giá trị thực tế của NVL phát hiện thừa - Giá trị thực tế của NVL giảm do... ghi số thực xuất vào phiếu xuất, sau đó ghi số lượng xuất và tồn kho của từng loại vào the kho định kỳ, thủ kho chuyển phiếu xuất kho cho kế toán - Phiếu nhập kho, xuất kho có thể được lập cho một hoặc nhiều nguyên vật liệu khác nhau Tùy thuộc vào từng kho kế toán phải lập phiếu xuất kho cho phù hợp 2.4.3 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 2.4.3.1 Chứng từ sử dụng Để hạch toán hàng hoá doanh nghiệp. .. lắp trong công việc Tuy nhiên, phương pháp này rất tiện lợi khi doanh nghiệp xử lý công việc bằng máy tính + Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song: Phiếu nhập kho Thẻ kho Sổ(thẻ) kế toán chi tiết VL, CCDC Bảng tổng hợp N-X-T Sổ kế toán tổng hợp Phiếu xuất kho Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu * Nguyên tắc hạch toán: - Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi nhập, xuất, tồn... hàng thừa, kế toán ghi : Có TK 002 : Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công - Nếu nhập luôn số nguyên,vật liệu thừa, khi nhập kho kế toán ghi : Nợ TK 152 : Trị giá thực tế nguyên, vật liệu nhập kho Nợ TK 133 : Thuế GTGT (nếu có) Có TK 111 : Tổng giá thanh toán bằng tiền mặt Có TK 112 : Tổng giá thanh toán bằng TGNH Có TK 1411 : Tổng giá thanh toán bằng tiền tạm ứng Có TK 331 : Tổng giá thanh toán chưa... Sau khi ghi vào thẻ kho, thủ kho chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất kho về phòng kế toán - Tại phòng kế toán: Hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào chứng từ do thủ kho chuyển đến, kế toán ghi chép cả về số lượng và giá trị của từng thứ vật liệu, công cụ dụng cụ ở từng kho và vào sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 2.6 Kế toán tổng hợp nhập xuất kho nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp... tục có hệ thống tình hình nhập-xuất-tồn kho vật tư, hàng hoá trên sổ kế toán Trong trường hợp này các tài khoản kế toán hàng tồn kho được dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của vật tư, hàng hoá Vì vậy, giá trị vật tư, hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán theo công thức: Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ = Trị giá hàng tồn...2.4.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu tại doanh nghiệp Nguyên vật liệu của doanh nghiệp chủ yếu là mua ngoài Khi nhận được đơn đặt hàng, hoặc căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu vật tư của doanh nghiệp đã được giám đốc phê duyệt, nhân viên kinh doanh sẽ tổ chức tiến hành các thủ tục mua bán Khi giao nhận hàng hoá nhân viên giao nhận sẽ căn cứ Hóa... phản ánh giá trị thực tế của các loại hàng hoá, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho Nợ TK 151 - Giá trị vật tư hàng hoá đang đi đường - Kết chuyển giá trị hàng tồn kho cuối kỳ - SDCK: Giá trị vật tư hàng hoá doanh nghiệp đã mua nhưng chưa về nhập kho - Giá trị vật tư hàng hoá đã về nhập kho hoặc giao thẳng cho khách hàng - Kết chuyển giá thực tế của hàng hoá... trị vật tư, hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán có thể xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán - Về nguyên tắc: Vật tư, hàng hoá tồn kho thực tế phải phù hợp với số tồn trên sổ kế toán, nếu có chênh lệch phải tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời - Phương pháp kê khai thường xuyên được áp dụng cho những đơn vị sản xuất và các đơn vị thương mại kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như . kinh tế thị trường, kế toán được các nhà kinh tế, các nhà quản lý doanh nghiệp coi như “một ngôn ngữ kinh doanh” như nghệ thuật để ghi c hép; phân tích tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. quản lý kinh tế tài chính. Kế toán chính là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế tài chính. Kế toán chính là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế với chức năng cơ bản là cung cấp thông tin không. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Họ và tên sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, - Khách hàng thanh toán 100% tiền mặt khi mua hàng có giá trị dưới 150 triệu đồng. Trị giá thanh toán trên 150 triệu có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (trước và sau khi lấy hàng không quá 7 ngày theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay