Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt

5 224 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 05:21

BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 21 Xí nghiệp là một thành viên trong công ty XD Lũng Lô - là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước Người lao động gồm có: Sĩ quan, QNCN, CNVQP, HĐLĐ nên xí nghiệp chọn phương thức trả lương cho người lao động vừa theo hệ số lương được xếp theo nghị định của chính phủ,vừa theo kết quả của từng người, từng bộ phận lao động. Công thức tính như sau: T i = T 1i + T 2i Trong đó : *T i : là tiền lương của người thứ i được nhận *T 1i là tiền lương theo nghị định của người thứ i (lương nộp bảo hiểm) n i . 290000 .h i Cách tính như sau : T 1i = 22 ngày + n i : số ngày công thực tế của người thứ i +h i : hệ số lương cấp bậc theo quy định của nghị định của người thứ i *T 2i : là tiền lương theo công việc được giao khoán với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm, hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành công việc và ngày công thực tế của người thứ i, không phụ thuộc vào hệ số lương xếp theo nghị định. T 2i = HS lương doanh nghiệp x lương tối thiểu + phụ cấp công trường + phụ cấp trách nhiệm Trong đó: + Hệ số lương của doanh nghiệp được hội đồng xí nghiệp duỵyệt theo từng nhóm, loại trình độ, hiệu qủa công tác, thâm niên công tác của từng người và có xét đến tương quan hệ hệ số lương theo nghị định của chính phủ. + Lương tối thiểu theo nghị định là 290.000 BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 22 + Phụ cấp công trường là hệ số áp dụng riêng trong xí nghiệp bao gồm tổng các loại phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, thu hút, độc hại…cho từng đối tượng ở từng công trường khác nhau. + Phụ cấp trách nhiệm là khoản phụ cấp tính riêng cho các đối tượng không được hưởng theo nghị định như các chức danh chỉ huy trưởng, chỉ huy phó công trường lái xe, lái máy, nhân viên kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm, n ăng lực, hiệu qủa công tác cao được Giám đốc quyết định. › Ví dụ: + Lao động gián tiếp (Khối văn phòng): Anh Hồ Ngọc Sơn là kế toán, là CNQP, trong tháng Anh Sơn làm việc 22 ngày, cuối tháng tiền lương của Anh được xác định : - Lương NĐ: Hệ số lương :2,02 Phụ cấp ANQP: 30 % - Lương doanh nghiệp: Hệ số lương: 4,22 Tổng lương: 2,02 x 290.000 + 0,3 x 2,02 x290.000 + 4,22 x 290.000 = 1.985.340đ + Lao động trực tiếp (Khối công tr ường): Anh Nguyễn Văn Toàn là thợ sửa chữa có bậc lương 5/10, trong tháng anh Toàn làm việc 22 ngày, được xác định lương: - Lương NĐ: Hệ số lương: 3,4 - Lương doanh nghiệp: Hệ số lương DN: 2,1 Phụ cấp công trường: 1,1 BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 23 Tổng lương: (3,4 + 2,1 + 1,1) x 290.000 = 1.914.000đ BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 24 BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 25 . văn phòng): Anh Hồ Ngọc Sơn là kế toán, là CNQP, trong tháng Anh Sơn làm việc 22 ngày, cuối tháng tiền lương của Anh được xác định : - Lương NĐ: Hệ số lương :2,02 Phụ cấp ANQP: 30 % - Lương. lương 5/10, trong tháng anh Toàn làm việc 22 ngày, được xác định lương: - Lương NĐ: Hệ số lương: 3,4 - Lương doanh nghiệp: Hệ số lương DN: 2,1 Phụ cấp công trường: 1,1 BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD. Hệ số lương: 4,22 Tổng lương: 2,02 x 290.000 + 0,3 x 2,02 x290.000 + 4,22 x 290.000 = 1.985.340đ + Lao động trực tiếp (Khối công tr ường): Anh Nguyễn Văn Toàn là thợ sửa chữa có bậc lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt, Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt, Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn