Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng docx

22 767 4
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 04:20

. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi Mường Lát hoa về trong. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. A - gợi ý chung - Nắm được hoàn cảnh ra đời bài thơ Tây Tiến và bản thân nhà thơ Quang Dũng. - Nội dung chính của đoạn thơ thể. mở bài - Bài thơ là lòng bật trào của Quang Dũng khi nhớ về một đoàn quân, một miền đất, một đoạn đời nhà thơ - Đoạn đầu nói về thiên nhiên Tây Bắc cũng như cuộc hành quân của đoàn binh Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng docx, Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng docx, Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn