ÔN HÈ LỚP 6

46 482 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 03:00

Ch ơng I . Đoạn thẳng Tiết 1 Đ1. ĐIểm. Đờng thẳng I.Mục tiêu -Kiến thức: +HS nắm đợc hình ảnh của điểm, hình ảnh của đờng thẳng. +HS hiểu đợc quan hệ điểm thuộc đờng thẳng, không thuộc đờng thẳng. -Kỹ năng: +Biết vẽ điểm , đờng thẳng. +Biết sử dụng ký hiệu ,. +Biết đặt tên điểm, đờng thẳng. +Quan sát các hình ảnh thực tế. +Biết kí hiệu điểm , đờng thẳng. II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh -GV: Thớc thẳng, phấn màu, bảng phụ, bút dạ, một đoạn dây chỉ. -HS: Thớc thẳng. III.Tổ chức các hoạt động dạy học A.Hoạt động 1: Giới thiệu về điểm ( 10 ph ). ĐVĐ: Muốn học hình học phải biết vẽ hình. Cần chuẩn bị đủ các dụng cụ vẽ hình nh: Thớc thẳng, com paHình học đơn giản nhất là điểm. Hôm nay ta tìm hiểu về điểm và đờng thẳng. Giáo viên -Yêu cầu HS đọc SGK. -Hỏi: +Em hiểu về điểm n.t.n? + Điểm đợc vẽ nh thế nào? -Vẽ một điểm trên bảng (1 chấm nhỏ) và đặt tên A. -Nêu cách đặt tên cho điểm. -Cho vẽ thêm 2 điểm và đặt tên. -Hỏi: +Hình vừa vẽ có mấy điểm? +Xem hình 2 Ta hiểu thế nào? +Đọc mục điểm ở SGK ta cần chú ý điều gì? -Nêu qui ớc: Một tên chỉ dùng cho một điểm, một điểm có thể có nhiều tên. Nói hai điểm thì hiểu đó là hai điểm phân biệt. -Thông báo:Điểm là hình đơn giản nhất cơ bản nhất ta xây dựng các hình đơn giản tiếp theo. Học sinh -Đọc SGK tìm hiểu về điểm. -Đại diện HS nêu tìm hiểu về điểm và cách vẽ điểm. -Làm vào vở nh GV làm trên bảng. -Vẽ tiếp 2 điểm và tự đặt tên. -Trả lời: +Trên hình ta vừa vẽ có 3 điểm phân biệt là A; B; C. -Xem hình 2. -Đại diện lớp trả lời +Ta có thể hiểu hình 2 là: Hai điểm M và N trùng nhau, hoặc điểm đang xem có hai tên là M và N. -Đọc toàn bộ mục điểm. -Đại diện lớp trả lời -Ghi chép qui ớc và chú ý. Ghi bảng I.Điểm A . . B . C (Hình 1) -Đặt tên: dùng chữ cái in hoa A,B,C M . N (Hình 2) -Hai điểm M và N trùng nhau ( một điểm có thể có nhiều tên). - Qui ớc: Nói hai điểm , hiểu là hai điểm phân biệt. - Chú ý : Bất cứ hình nào cũng là tập hợp các điểm. B.Hoạt động 2: Giới thiệu về đ ờng thẳng ( 15 ph ). Giáo viên -Giới thiệu: Ngoài điểm, đờng thẳng cũng là hình cơ bản, không định nghĩa -GV căng 1 sợi chỉ và nói đây là hình ảnh 1 đờng thẳng. -Mép bàn, mép bảng thẳng. - ĐVĐ: Làm thế nào để vẽ đợc một đờng thẳng? -Hớng dẫn dùng thớc và bút để vẽ đờng thẳng, cách đặt tên đ- ờng thẳng. -Cho 1 HS lên bảng kéo dài đ- ờng thẳng về hai phía. -Hỏi: +Sau khi kéo dài các đ.thẳng về 2 phía có nhận xét gì? Học sinh -Lắng nghe GV giới thiệu về đ- ờng thẳng. -Ghi vở: +Biểu diễn đờng thẳg: +Đặt tên: -Vẽ đờng thẳng hình 3 theo giáo viên và đặt tên. -Một HS làm trên bảng, dùng nét bút và thớc thẳng kéo dài về hai phía của những đờng thẳng đã vẽ. -Nhận xét : Đờng thẳng không bị giới hạn về hai phía. Ghi bảng II.Đ ờng thẳng -Biểu diễn : Dùng nét bút vạch theo mép thớc thẳng. -Đặt tên : Dùng chữ cái in thờng; a; b; m ; n -2 đờng thẳng khác nhau có tên khác nhau. a b (Hình 3) C.Hoạt động 3: Tìm hiểu quan hệ điểm và đ ờng thẳng (7 ph ). -Yêu cầu HS đọc mục 3 SGK. -Vẽ hình 4 và nói: +Điểm A thuộc đờng thẳng d +Điểm A nằm trên đ.thẳng d. +Đ.thẳng d đi qua điểm A. +Đờng thẳng d chứa điểm A. -Nói tơng ứng với điểm B. -Yêu cầu HS nêu cách nói khác nhau về kí hiệu. A d; B d? -Dùng bảng phụ hỏi: +Trong hình vẽ sau có những điểm nào? + Có đờng thẳng nào? + Có điểm nào nằm trên, điểm nào không nằm trên đ- ờng thẳng đã cho? -Hỏi: +Mỗi đ.thẳng x.định có thể có bao nhiêu điểm thuộc nó? +Có bao nhiêu điểm không thuộc nó? -Tự đọc mục 3 SGK. -Vẽ hình 4. -Ghi bài theo GV. -Tập nói các cách khác nhau về ký hiệu. A d ; B d -Cá nhân trả lời. . N . M . A a .B + Điểm M; N; A; B, đờng thẳng a. +Điểm A;M nằm trên đ.thẳng a +.N;B không. -Thảo luận nhóm -Đại diện các nhóm trả lời. III.Điểm thuộc đ ờng thẳng. Điểm không thuộc đ ờng thẳng . B A . d ( Hình 4) -Viết: A d B d Nhận xét: Mỗi đờng thẳng đều có vô số điểm thuộc nó và vô số điểm không thuộc nó. D.Hoạt động 4: Củng cố ( 10 ph ). -Yêu cầu quan sát ? hình 5 SGK, trả lời miệng các câu hỏi a), b), c). -Cho làm bài tập: 1)Bài 1: Thực hiện -Vẽ đờng thẳng xx -Vẽ điểm B xx -Vẽ điểm M nằm trên xx -Vẽ điểm N sao cho xxđi qua N -Nhận xét vị trí của ba điểm này? 2)Bài 2 (SGK) 3)Bài 3 (SGK) 4)Bài 4: Cho bảng sau, hãy điền vào các ô trống (bảng phụ) -Quan sát hình 5, trả lời miệng các câu hỏi. -Cá nhân thực hiện vào vở ghi. -Một số HS phát biểu nhận xét. -HS tự vẽ -HS trả lời miệng -HS lên bảng điền vào ô trống. (Hình 5): C a; E a 1)Bài 1: B M N x . . . x N.Xét: B, M, N cùng nằm trên xx 2)Bài 2 (SGK) 3)Bài 3 (SGK) 4)Bài 4: Điền vào ô trống BTVN: 4,5,6,7 SGK 1,2,3 SBT (Bảng phụ) Cách viết thông thờng Hình vẽ Kí hiệu Đờng thẳng a M a . N a GV: Có thể coi một đ ờng thẳng là tập hợp của những điểm thẳng hàng. E.Hoạt động 5: H ớng dẫn về nhà (3 ph ). -Biểu diễn điểm có thể dùng dấu . Hoặc dấu ì -Biết vẽ điểm, đặt tên điểm, vẽ đờng thẳng, đặt tên đờng thẳng. -Biết đọc hình vẽ, nắm vững các qui ớc, kí hiệu và hiểu kĩ về nó, nhớ các nhận xét trong bài. -BTVN: 4,5,6,7 (SGK) 1,2,3 (SBT). Tiết 2. Đ2. Ba điểm thẳng hàng. I.Mục tiêu: -Kiến thức cơ bản: +Ba điểm thẳng hàng. +Điểm nằm giữa hai điểm. +Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. -Kĩ năng cơ bản: +Biết vẽ ba điểm thẳng hàng,ba điểm không thẳng hàng. +Sử dụng đợc các thuật ngữ: Nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa. -Thái độ: Yêu cầu sử dụng thớc thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng một cách cẩn thận, chính xác. II.Chuẩn bị: -Giáo viên: SGK, thớc thẳng bảng phụ, phấn màu. -Học sinh: Học bài và làm BT đầy đủ. SGK, SBT, thớc thẳng. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: A.Hoạt động 1: Kiểm tra, Tạo tình huống học tập ( 7 ph ). Giáo viên -Yêu cầu: +Vẽ điểm M, đờng thẳng b sao cho M b. +Vẽ đờng thẳng a, điểm A sao cho M a; A b; A a. +Vẽ điểm N a và N b. +Hình vẽ có đặc điểm gì? -Thu một số bài làm. -Chữa trên bảng và cho điểm. -ĐVĐ: Ba điểm M;N;A cùng nằm trên một đờng thẳng a ta nói ba điểm M; N; A thẳng hàng. Hôm nay học ba điểm thẳng hàng. Học sinh -Cả lớp vẽ vào giấy, một HS lên bảng làm. a . M . N . A B -Nhận xét: +Hai đờng thẳng a và b cùng đi qua điểm A. +Ba điểm M; N; A cùng nằm trên đờng thẳng a. -Ghi đầu bài. B.Hoạt động 2: Tìm hiểu thế nào là ba điểm thẳng hàng ( 15 ph ). Giáo viên -Hỏi: +Khi nào có thể nói ba điểm a; B; C thẳng hàng? +Khi nào có thể nói ba điểm A; B; C không thẳng hàng? +Hãy cho 3 ví dụ về hình ảnh ba điểm thẳng hàng? 2 ví du về hình ảnh ba điểm không thẳng hàng? Học sinh -Xem SGK -Trả lời: +Khi A; B; C cùng một đờng thẳng. +Khi A;B;C cùng bất kỳ một đờng thẳng nào. +Tự nêu ví dụ. Ghi bảng 1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng? A B C . . . A; B; C cùng đ.thẳng: Nói chúng thẳng hàng. Giáo viên -Hỏi: +Để vẽ ba điểm thẳng hàng, vẽ ba điểm không thẳng hàng ta nên làm n.t.nào? +Để nhận biết ba điểm cho trớc có thẳng hàng hay không ta làm thế nào? +Có thể xảy ra nhiều điểm cùng thuộc đờng thẳng không? Vì sao? Xảy ra nhiều điểm không cùng thuộc đờng thẳng không? Vì sao? -Giới thiệu nhiều điểm thẳng hàng, nhiều điểm không thẳng hàng. -Củng cố: Cho làm BT 8; 9; 10a,c trang 106 SGK Học sinh -Trả lời: +Vẽ đờng thẳng rồi lấy ba điểm đờng thẳng đó. +Vẽ một đờng thẳng, lấy 2 điểm đ.thẳng đó, lấy 1 điểm đ.thẳng đó. -Thực hành vẽ. -Kiểm ta 3 điểm thẳng hàng ta dùng thớc thẳng để gióng. -HS trả lời miệng. -Hai HS thực hành trên bảng. -Các HS còn lại thực hành vào vở. Ghi bảng B . A C . . A; B; C cùng bất kỳ đ.thẳng nào: Nói chúng không thẳng hàng. 1)BT8/106 SGK: A; M; N thẳng hàng. 2)BT9/106: a)Bộ ba điểm thẳng hàng: B,D,C; B,E,A: D,E,G. b)Bộ ba điểm không thẳng hàng: B,E,D; B,A,C; 3)BT10/106: a) HS vẽ. c) HS vẽ. C.Hoạt động 3: Tìm hiểu quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng ( 10 ph ). -Cho đọc SGK. -Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng nh hình vẽ -Hỏi: +Kể từ trái sang phải vị trí các điểm nh thế nào với nhau? +Trên hình có mấy điểm đẵ đợc biểu diễn? Có bao nhiêu điểm nằm giữa A ; C? -Đọc SGK tìm hiểu quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng. -Trả lời theo hình vẽ của GV. -Trả lời câu hỏi, tự rút ra nhận xét. -Đọc nhận xét trong SGK 2.Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng a)Quan hệ: A B C . . . -B nằm giữa A và C. -A;C nằm hai phía đối vớiB -B; C cùng phía A -A; B C +Trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa 2 điểm còn lại? +Nói: E nằm giữa M; N thì ba điểm này có thẳng hàng không? trang 106. -Trả lời: M; E; N thẳng hàng. -Ghi chú ý. b)Nhận xét: SGK c)Chú ý: -Nếu biết 1 điểm nằm giữa 2 điểm thì 3 điểm thẳng hàng. -Không có khái niệm nằm giữa khi 3 điểm không thẳng hàng. D.Hoạt động 4: Củng cố ( 10 ph ). -Cho làm BT11/107 SGK -Cho làm BT12/107 SGK -BT bổ xung: Chỉ ra các điểm nằm giữa 2 điểm còn lại -Làm miệng b a H . K . . E F . A . B . . C E.Hoạt động 5: H ớng dẫn về nhà ( 3 ph ). -Ôn lại các kiến thức trong giờ học. -BTVN: 13; 14 SGK; 6;7;8;9;10;13 SBT. Tiết 3. Đ3. Đ ờng thẳng đi qua hai điểm I.Mục tiêu: -Kiến thức cơ bản: HS hiểu có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Lu ý HS có vô số đờng không thẳng đi qua hai điểm. -Kỹ năng cơ bản: HS biết vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm, đờng thẳng cắt nhau, song song. -Rèn luyện t duy: Nắm vững vị trí tơng đối của đờng thẳng trên mặt phẳng. -Thái độ: Cẩn thận và chính xác khi vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm A; B. II.Chuẩn bị: -GV: Thớc thẳng, phấn màu, bảng phụ. -HS: Thớc thẳng. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: A.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 ph). Giáo viên -Hỏi: Khi nào ba điểm A; B; C thẳng hàng, không thẳng hàng? -Cho điểm A, vẽ đờng thẳng đi qua A. -Cho điểm B A vẽ đờng thẳng đi qua cả A và B. -NX :Vẽ đợc bao nhiêu đ- ờng thẳng đi qua A? Có bao nhiêu đờng thẳng đi qua cả A và B? -Chấm điểm một số HS -ĐVĐ: Hôm nay tìm hiểu về đờng thẳng qua hai điểm, vị trí tơng đối của hai đờng thẳng. Học sinh -Một HS lên bảng trả lời và vẽ. -Cả lớp vẽ và NX trên giấy nháp. -Sau 3 phút nộp giấy nháp. -Một HS nhận xét -Nghe GV nhận xét. -Ghi đầu bài. Ghi bảng phụ . A B . NX: +Vẽ đợc vô số đờng thẳng qua A +Chỉ có duy nhất một đờng thẳng đi qua A và B. B.Hoạt động 2: Vẽ đ ờng thẳng (5 ph). Trùng nhau Phân biệt Cắt nhau Song song -Cho hai điểm A, B Hãy mô tả cách vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm A và B? -Yêu cầu đọc SGK. -Cho đọc nhận xét SGK. -GV khẳng định lại -Mô tả cách vẽ đờng thẳng -Đọc SGK về cách vẽ đờng thẳng. -Một HS vẽ trên bảng, -Đọc nhận xét SGK. 1)Vẽ đ ờng thẳng A B . . -Nhận xét: SGK Giáo viên -Yêu cầu làm BT vào vở: *Cho hai điểm M, N vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm M và N. Hỏi vẽ đợc mấy đ.thẳng đi qua M và N? Em nào vẽ đợc nhiều đờng? *Tơng tự với hai điểm E, F. Hỏi thêm số đờng vẽ đợc qua hai điểm E, F Học sinh -Lần lợt HS lên bảng vẽ hình và nêu nhận xét. Các HS khác vẽ và nhận xét vào vở. Ghi bảng Bài tập: *Vẽ đ.thẳng qua hai điểm M, N. . M . N NX: 1 đ.thẳng duy nhất. *Vẽ đờng qua hai điểm E, F E . . F NX: Vô số đờng C.Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đặt tên đ ờng thẳng (5 ph). -Cho đọc mục 2 trang 108 SGK -Hỏi: Hãy cho biết có những cách đặt tên đờng thẳng nh thế nào? -Yêu cầu làm Hình 18 -Gọi HS đứng tại chỗ trả lời. -Đọc SGK. -Trả lời cách đặt tên đờng thẳng. -Vẽ hình ghi ví dụ. A . . B a . x y . -Làm hình 18. Trả lời miệng. 2.Tên đ ờng thẳng -Đặt tên: +Dùng 2 chữ cái in hoa. +. 1 thờng +. 2 . -Ví dụ: +đờng thẳng AB (BA) + a +.xy (yx) hình 18 6 cách đ.thẳng AB, BA,BC, CB,AC,CA. D.Hoạt động 4: Tìm hiểu đ ờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song (12 ph). -Nói hai đờng thẳng AB, CB hình 18 trùng nhau. -Hỏi: hai đ.thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung? -Cho ba điểm A; B; C không thẳng hàng, vẽ đờng thẳng AB; AC. Hai đ.thẳng này có đặc điểm gì? -Hai đ.thẳng AB; AC ngoài điểm A còn có điểm chung nào nữa không? Gọi chúng là hai đ.thẳng thế nào? -Có thể xảy ra hai đ.thẳng không có điểm chung nào không? Yêu cầu vẽ. -Giới thiệu hai đ.thẳng // -Cho đọc chú ý -Hãy tìm trong thực tế hình ảnh hai đờng thẳng cắt nhau, song song? -Trả lời: Vô số điểm chung. -1 HS lên bảng vẽ, HS khác vẽ nháp. . . B A . C -Một số HS nêu nhận xét: Hai đ.thẳng AB; AC có một điểm chung A. Điểm A là duy nhất. -Trả lời: Có, lên bảng vẽ. -Nghe giới thiệu đ.th // -Đọc chú ý. -Tìm ví dụ thực tế 3.Hai đ.thẳng trùng nhau,cắt nhau,song song. -Hai đ.thẳng: +trùng nhau: vô số điểm chung. +cắt nhau: 1 điểm chung (giao điểm). +song song: Không có điểm chung. -Chú ý : SGK E.Hoạt động 5: Củng cố ( 15 ph). -Cho làm BT 16/109 SGK - 17/109 SGK - 19/ 109 SGK -Trả lời miệng. -HS lên vẽ vào bảng và trả lời. -BT 16/109 SGK. -BT 17/109 SGK. A ? ? ? -Hỏi: +Có mấy đờng thẳng đi qua hai điểm phân biệt? +Với hai đ.thẳng có những vị trí nào? Chỉ ra số giao điểm trong mỗi trờng hợp? +Cho ba đ.thẳng hãy đặt tên nó theo cách khác nhau. +Hai đ.thẳng có hai điểm chung phân biệt thì ở vị trí t- ơng đối nào? Vì sao? -Trả lời: +Chỉ có một đờng thẳng qua hai điểm phân biệt. +Cắt nhau, song song, trùng nhau.( có 1; 0; vô số giao điểm) +Hai đ.thẳng trùng nhau vì qua hai điểm phân biệt chỉ có một đ.thẳng. D B C -BT 19/109 SGK. d 1 Z . X T d 2 . Y BTVN: 15; 18; 21/109; 110. Từ 15 đến 18 SBT. F.Hoạt động 6: H ớng dẫn về nhà (3 ph). -Bài tập về nhà: 15; 18; 21 SGK; 15 đến 18 SBT. +Đọc kỹ trớc bài thực hành trang 110. -Mỗi tổ chuẩn bị: Ba cọc tiêu theo qui định của SGK, một dây dọi. Tiết 4. Đ4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng I.Mục tiêu: HS biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên khái niệm ba đIểm thẳng hàng. II.Chuẩn bị: GV: 3 cọc tiêu, 1 dây dọi, 1 búa đóng cọc. HS: Mỗi nhóm thực hành (1 tổ) chuẩn bị: 1búa đóng cọc, 1 dây dọi, 3 cọc tiêu sơn hai màu đỏ trắng xen kẽ. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: A.Hoạt động 1: Thông báo nhiệm vụ (5 ph). Giáo viên I.Nhiệm vụ: a)Chôn các cọc hàng rào thẳng hàng nằm giữa hai cột móc A và B. b)Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có ở hai đầu lề đờng. -Hỏi: Khi đã có đủ các dụng cụ trong tay ta cần tiến hành làm nh thế nào? Học sinh -Hai HS nhắc lại nhiệm vụ phải làm trong tiết học. -Ghi bài. B.Hoạt động 2: Tìm hiểu cách làm (8 ph). -Yêu cầu đọc mục 3 trang 108 SGK, quan sát kỹ hai tranh vẽ ở hình 24; 25 (3 ph). GV làm mẫu trớc lớp: +cách làm: B1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng tại hai điểm A và B. Dùng dây dọi kiểm tra. B2: HS1 đứng vị trí gần điểm A. HS2 . điểm C khoảng giữa A và B. B3: HS1 ra hiệu cho HS2 đặt cọc tiêu ở điểm C sao cho HS1 thấy cọc tiêu Ache lấp hoàn toàn hai cọc tiêu ở vị trí B và C. Suy ra ba điểm A, B, C thẳng hàng. -Làm mẫu cả 2 trờng hợp: Chôn C nằm giữa A và B; B nằm giữa A và C. -Đọc cách làm. -2 HS trình bày cách làm. -Ghi bài. -Lần lớt hai HS thao tác đặt cọc C thẳng hàng với 2 cọc A và B trớc lớp. C.Hoạt động 3: Thực hành theo nhóm (24 ph) -Phân công vị trí thực hành. -Cho các nhóm tiến hành -Quan sát các nhóm thch hành, nhắc nhở, điều chỉnh khi cần thiết. -Nhóm trởng nhận vị trí thực hành. -Nhóm trởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. -Các nhóm có ghi biên bản: +Kiểm tra chuẩn bị thực hành. +Thái độ, ý thức thực hành. +Kết quả thực hành:Tự đánh giá, cho điểm Tiết 5 Đ5 tia Tiết 6: Luyện tập I.Mục tiêu: Luyện cho HS kĩ năng phát biểu định nghĩa tia, hai tia đối nhau. Luyện cho HS kĩ năng nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía qua đọc hình. Luyện kĩ năng vẽ hình. II.Chuẩn bị: GV: SGK, thớc thẳng, bảng phụ. HS: SGK, thớc thẳng. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: A.Hoạt động 1: Luyện bài tập nhận biết khái niệm (10 ph). -Kiểm tra HS: BT1 1)Vẽ đờng thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy 2)Chỉ ra và viết tên hai tia chung gốc O. Tô đỏ một trong hai tia, tô xanh tia còn lại. 3)Viết tên hai tia đối nhau? Hai tia đối nhau có đặc điểm gì? -BT 2: Làm theo nhóm Vẽ hai tia đối nhau Ot và Ot a)Lấy A Ot; B Ot. Chỉ ra các tia trùng nhau. b)Tia Ot và At có trùng nhau không? Vì sao? c)Tia At và Bt có đối nhau không? Vì sao? d)Chỉ ra vị trí của ba điểm A, O, B đối với nhau. -Một HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở. -Làm BT 2 theo nhóm. -Chữa BT toàn lớp. -Đại diện các nhóm trình bày. 1.BT1: x O y | +Hai tia chung gốc: Tia Ox, tia Oy. +Hai tia đối nhau: Tia ox, tia Oy. Hai tia đối nhau có đặc điểm: Chung gốc và tạo thành một đờng thẳng. 2.BT 2: t A O B t | | | a)Tia trùng nhau: OA và Ot; OB và Ot; AO, AB và At; BO, BA và Bt. b)Tia Ot và At không trùng nhau vì không chung gốc. c)Tia At và Btkhồng đối nhau vì không chung gốc. d)Vị trí: O nằm giữa hai điểm A và B A và O nằm bên trái điểm B O và B nằm bên phải điểmA B.Hoạt động 2: Dạng bài luyện tập sử dụng ngôn ngữ (15 ph). -BT3: Điền vào chỗ trống để đợc câu đúng trong các phát biểu sau: 1)Điểm K nằm trên đờng thẳng xy là gốc chung của -HS trả lời miệng trớc toàn lớp 3.BT 3: x K y 1) | Giáo viên 2)Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì: -Hai tia. đối nhau -Hai tia CA và.trùng nhau -Hai tia BA và BC 3)Tia AB là hình gồm điểm . Và tất cả các điểm với B đối với 4)Hai tia đối nhau là . 5) Nếu ba đIểm E, F, H Học sinh -Đứng tại chỗ trả lời. -Các câu khó trao đổi trong nhóm. Ghi bảng 2) B A C | | | 3) A B | | 5) cùng nằm trên một đờng thẳng thì trên hình có: a)Các tia đối nhau là. b)Các tia trùng nhau là BT4:Chọn câu đúng, sai a)Hai tia Ax và Ay chung gốc thì đối nhau. b)Hai tia Ax; Ay cùng nằm trên đờng thẳng xy thì đối nhau. c)Hai tia Ax; By cùng nằm trên đờng thẳng xy thì đối nhau. d)Hai tia cùng nằm trên đ- ờng thẳng xy thì trùng nhau. -4 HS trả lời 4 ý E F H | | | 4.BT 4: Chọn câu đúng, sai a)sai b)đúng c)sai d)sai C.Hoạt động 3: Bài tập vẽ hình ( 15 ph). BT 5: Vẽ ba điểm không thẳng hàng A; B; C 1)Vẽ ba tia AB; AC; BC. 2)Vẽ các tia đối nhau: AB và AD AC và AE 3)Lấy M tia AC vẽ tia BM. BT 6: 1) Vẽ hai tia chung gốc Ox và Oy. 2) Vẽ một số trờng hợp về hai tia phân biệt. -Hai HS lên bảng vẽ trên bảng. Cả lớp vẽ vào vở theo lời GV đọc. 5.BT 5: | E , A B D M C | E , A B D C M 6.BT 6: D.Hoạt động 4: Củng cố (3 ph). Thế nào là tia gốc O? Hai tia đối nhau là hai tia phải thoả mãn điều kiện gì? E.Hoạt động 5: H ớng dẫn về nhà (2 ph). Ôn tập kỹ lý thuyết. Làm BT 24, 26, 28/99 SBT [...]... hai góc không bằng nhau, góc nào có số đo lớn nào? -Trong hai góc không bằng hơn thì góc đó lớn hơn nhau, góc nào là góc lớn hơn? D.Hoạt động 4: Góc vuông, góc nhọn, góc tù (5 ph) 2.So sánh hai góc: -ở trên hình ta có: Ô1 = 55o; Ô2 = 90o; Ô3 =135o nói: Ô1 là góc nhọn, Ô2 là góc vuông, Ô3 là góc tù -Vậy thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù? 3.Góc vuông, góc nhọn, góc tù: Ô2 = 90o Ô2 là góc vuông Ô1... thẳng trên hình? b)Chỉ ra ba điểm thẳng hàng trên hình? c)Trên hình còn tia nào nằm giữa hai tia còn lại không? Bài 5: Làm các BT trang 127 SGK E.Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà (3 ph) Ôn tập , hiểu, thuộc, nắm vững lý thuyết trong chơng Tập vẽ và ký hiệu hình cho đúng BTVN: 51; 56; 58 ;63 ; 64 ; 65 /105 SBT Tiết 14 kiểm tra 45 phút - chơng i I Mục tiêu - Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức đã học trong chơng... lên chữa BT -Câu 1: +Làm BT 46 SGK +Khi nào độ dài AM cộng MB bằng AB? Học sinh -HS 1: BT 46/ 121 SGK N là một điểm của đoạn thẳng IK N nằm giữa I; K IN + NK = IK mà IN = 3cm; NK = 6cm IK = 3 + 6 = 9 (cm) -Câu 2: +Làm BT 48 SGK -HS 2: BT 48/121 SGK +Để kiểm tra xem điểm A có nằm 1/5 độ dài sợi dây là: 1,25.1/5 = 0,25 (m) giữa hai điểm O: B không ta làm thế nào? Chiều rộng lớp học đó là: -Chữa, đánh giá... góc một góc 90o 2)Hai tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau Ghi bảng t HS 1: a b O aÔt = tÔb = 180o/2 = 90o B K D A 60 o C O DÔK = 90o B.Hoạt động 2:Luyện tập vẽ hình, tính góc(20 ph) Giáo viên -Cho đọc BT 36/ 87 SGK -Đầu bài cho gì, hỏi gì? -Ghi tóm tắt lên bảng -Tính mÔn nh thế nào? -GV hớng dẫn: nÔy = ?; yÔm = ? nÔy + yÔm = mÔn mÔn = ? Học sinh -1 HS đọc đề bàI trong SGK -1 HS khác trả... Luyện tập về điểm không nằm giữa hai điểm (9 ph) -Yêu cầu đọc và làm BT -Đọc và tự làm BT 48 SBT II.M không nằm giữa A & B 48/102 SBT AM = 3,7cm; MB = 2,3cm; AB = 5cm -Một HS lên bảng giải BT -Yêu cầu trả lời miệng BT 52/122 SGK -Trả lời: Đi theo đoạn thẳng AB là ngắn nhất MA + MB AB 1)BT 48/102 SBT: a) AM +MB AB M không nằm giữa A; B BM + AB AM B không nằm giữa M;A AM + AB MB A không nằm giữa M;B... giữa P và Q -BT 35/1 16 SGK: Câu d đúng A .B -Đoạn thẳng AB: A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B -Nói đoạn thẳng AB hay BA -Vẽ đoạn thẳng AB: Phải vẽ rõ hai đầu mút A, B lời BT 35, 24/1 16 SGK -GV vẽ hình 37 lên bảng, yêu cầu HS lên tô các đoạn thẳng, tia, đờng thẳng BT 35, 34/1 16 SGK -BT 34/1 16 SGK: a A B C * * * Có 3 đ.thẳng: AB, AC, BC -HS làm BT38 SGK, vẽ hình -BT 38/1 16 SGK: 37 vào vở và tô... =135o nói: Ô1 < Ô2 < Ô3 -Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau -Trong hai góc không bằng nhau, góc nào có số đo lớn hơn thì góc đó lớn hơn -ở trên hình ta có: Ô1 = 55o; Ô2 = 90o; Ô3 =135o nói: Ô1 là góc nhọn, Ô2 là góc vuông, Ô3 là góc tù -Vậy thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù? -Trả lời: +Góc vuông có số đo = 90o +Góc nhọn có số đo nhỏ hơn 90o +Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o và nhỏ... góc trong hình sau: F.Hoạt động 6 : Hớng dẫn về nhà (2 ph) BTVN: 8,9,10/75 SGK; 7, 10/53 SBT Tiết sau mang thớc đo góc Tiết 18 3.Vẽ góc: Ô2 = 90o Ô2 là góc vuông Ô1 = 55o < 90o Ô1 là góc nhọn 90o < Ô3 < 180o Ô3 tù a * M O 1 * N b Đ3 số đo góc I.Mục tiêu: Kiến thức cơ bản: + HS công nhận mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt là 180o +HS biết định nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù Khái niệm... góc (5 ph) Ghi bảng b)Cách đo: SGK Số đo góc xOy bằng 60 o kí hiệu xÔy = 60 o a -Vẽ 3 góc lên bảng yêu cầu -1 HS lên bảng đo: xác định số đo của chúng Ô1; Ô2; Ô3 -Ta nói: Ô1 < Ô2 và Ô2 < Ô3 - Làm việc theo hớng dẫn hay Ô1 < Ô2 < Ô3 của GV -Vậy để so sánh 2 góc ta -Để so sánh 2 góc ta so sánh căn cứ vào đâu? các số đo của chúng -Có xÔy =60 o; aIb = 60 o -Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau ... thực hiện: +Vẽ một đoạn thẳng, có đặt tên Học sinh -Một HS đứng tại chỗ trả lời -Hai HS thực hiện trên bảng -Cả lớp làm trên vở nháp Ghi bảng B * A * AB = 4cm +Đo đoạn thẳng đó -Một HS đọc to kết quả đo Viết kết quả đo bằng ngôn của hai bạn trên bảng ngữ thông thờng và bằng kí hiệu -Ba HS dới lớp đọc kết quả -Yêu cầu một HS nêu cách đo đoạn thẳng của mình đo -Hỏi: Em có nhận xét gì về -Trả lời câu hỏi . Nói chúng không thẳng hàng. 1)BT8/1 06 SGK: A; M; N thẳng hàng. 2)BT9/1 06: a)Bộ ba điểm thẳng hàng: B,D,C; B,E,A: D,E,G. b)Bộ ba điểm không thẳng hàng: B,E,D; B,A,C; 3)BT10/1 06: a) HS vẽ. c). +MB AB M không nằm giữa A; B BM + AB AM B không nằm giữa M;A AM + AB MB A không nằm giữa M;B Trong ba điểm A;B;M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. b)A;M;B không thẳng hàng . hàng không? trang 1 06. -Trả lời: M; E; N thẳng hàng. -Ghi chú ý. b)Nhận xét: SGK c)Chú ý: -Nếu biết 1 điểm nằm giữa 2 điểm thì 3 điểm thẳng hàng. -Không có khái niệm nằm giữa khi 3 điểm không
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN HÈ LỚP 6, ÔN HÈ LỚP 6, ÔN HÈ LỚP 6, III.Tổ chức các hoạt động dạy học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn