ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ ĐH KA 2010

7 205 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 19:00

. thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng A. tán sắc ánh sáng B. phản xạ ánh sáng C. hoá - phát quang D. quang - phát quang >?&( Vật nhỏ của một con lắc lò xo. giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai. quay của vật rắn quanh một trục cố định, momen quán tính của vật đối với trục quay A. tỉ lệ momen lực tác dụng vào vật B. tỉ lệ với gia tốc góc của vật C. phụ thuộc tốc độ góc của vật D. phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ ĐH KA 2010, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ ĐH KA 2010, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ ĐH KA 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn