Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động

68 870 1
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 14:07

Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39APhần mở đầuNgày nay, nớc ta đang từng bớc phát triển hoàn thiện một nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp hàng loạt các vấn đề cần phải thay đổi hoàn thiện. Trong các vấn đề đợc đặt ra đối với các doanh nghiệp thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản doanh nghiệp là một trong những vấn đề nổi cộm, hết sức phức tạp quan trọng.Trong nền kinh tế thị trờng thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đợc xác định là hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động đó. Nhìn chung, mục tiêu của một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trờng là lợi nhuận tối đa. Trong khi đó, hiệu quả kinh tế xã hội, việc tối đa hoá lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt đợc hay không là phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố hiệu quả hoạt động của bộ máy quản doanh nghiệp là một yếu tố cơ bản mang tính quyết định.Trong khi đó ở nớc ta, ảnh hởng của cơ chế kinh tế cũ vẫn còn tồn tại xét ở nhiều góc độ. Các ảnh hởng này thờng mang tính tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản từ đó ảnh hởng tới hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh.Trong thực tế, bộ máy quản doanh nghiệp ở nớc ta đợc đánh giá thấp hơn so với bộ máy quản doanh nghiệp của các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển cao về hiệu quả hoạt động. Do đó, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt thì vấn đề nâng cao hiệu quả của bộ máy quản cụ thể hơn là hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cấp bách quan trọng đối với các doanh nghiệp nớc ta ngày nay.Hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp có các nội dung là:- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy.- Hoàn thiện công tác cán bộ.- Hoàn thiện cơ chế quản lý.Ta thấy rằng hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp là một công việc hết sức phức tạp đòi hỏi phải thực hiện từng bớc phải có một sự nghiên cứu tỷ mỉ, khoa học. Trang 1Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39ALà một sinh viên khoa Khoa học quản lý, chuyên ngành quản kinh tế, sau một thời gian học tập nghiên cứu tại trờng thực tập tại Công ty Tạp phẩm Bảo hộ lao động - Bộ Thơng mại, em lựa chọn đề tài thực tập chuyên đề của mình là: "Hoàn thiện bộ máy quản tại Công ty Tạp phẩm Bảo hộ lao động".Do trình độ tài liệu còn hạn chế nên báo cáo thực tập chuyên đề này của em không thể tránh khỏi sai sót thiết sót, rất mong đợc các thầy cô giáo cho ý kiến nhận xét để em có thể hiểu vấn đề đầy đủ hơn nữa.Em xin chân thành cám ơn thầy, cô giáo, cô giáo hớng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Huyền các cô chú trong Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao động giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo thực tập chuyên đề này.Hà Nội, ngày tháng năm 2001 Sinh viên thực hiện Vũ Quang Minh Trang 2Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39AChơng ILý luận cơ bản về bộ máy quản doanh nghiệpI. Bộ máy quản và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.1. Bộ máy quản doanh nghiệp.1.1. Khái niệm bộ máy quản doanh nghiệp.a. Bộ máy quản doanh nghiệp là gì?Ta đã biết, quản là sự tác động liên tục, có tổ chức, hớng đích của chủ thể quản lên đối tờng quản nhằm đạt đợc mục tiêu quản đề ra trong điều kiện biến đổi của môi trờng.Trong một doanh nghiệp ta thấy sự quản là hết sức phức tạp bởi vì:- Tính chất công việc của một doanh nghiệp là rất đa dạng phức tạp.- Thực chất của quản doanh nghiệp là quản con ngời mà con ngời thì rất phức tạp.- Môi trờng doanh nghiệp luôn luôn biến đổi từng ngày, từng giờ .Vậy việc tác động liên tục lên đối tợng quản nhằm đạt đợc mục tiêu của quản doanh nghiệp không thể chỉ do một ngời đảm nhận mà ta cần phải chia tách các công việc, đối tợng quản ra để phân chia mỗi nhà quản thực hiện quản một phần công việc một phần đối tợng. Tuy nhiênm để đảm bảo tính chính thể, hớng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp thì các bộ phận phải có các mối quan hệ chặt chẽ với nhau từ đó hình thành khái niệm bộ máy quản doanh nghiệp.Bộ máy quản doanh nghiệp là tập hợp các bộ phận, phân hệ với trách nhiệm quyền hạn nhất định đợc phân công thực hiện các chức năng quản lý.b. Tính chất của bộ máy quản doanh nghiệp.Bộ máy quản doanh nghiệp có các tính chất sau:- Tính đa dạng:Đối với mỗi doanh nghiệp, do tính chất riêng về ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, mục đích, mục tiêu, quy mô hoạt động, thị trờng . từ đó việc quản mỗi doanh nghiệp là có những điểm khác nhau nhất định vì vậy Trang 3Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39Abộ máy quản doanh nghiệp không đồng nhất đối với mọi doanh nghiệp mà chúng rất đa dạng, phụ thuộc vào tính chất của mỗi doanh nghiệp.- Tính cân bằng động:Xét trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn một giai đoạn chiến lợc thì bộ máy quản doanh nghiệp có thể có trạng thái cân bằng tạm thời. Tuy nhiên nếu nhìn nhận bộ máy quản doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình phát triển của doanh nghiệp thì ta thấy bộ máy quản doanh nghiệp luôn biến đôỉ để phù hợp với những biến đổi của doanh nghiệp môi trờng.- Tính hệ thống.Trong bộ máy quản doanh nghiệp có các bộ phận, phân hệ. Mỗi bộ phận, phân hệ đảm nhiệm một chức năng quản nhất định vì vật hình thành các cấp bậc quản trong bộ máy. Các bộ phận, phân hệ không hoạt động một cách hoàn toàn riêng biệt mà chúng có mỗi liên hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể bộ máy.c. Vai trò của bộ máy quản doanh nghiệp.Trong một hệ thống là một doanh nghiệp ta thấy rằng bộ máy quản đóng vai trò là chủ thể quản lý, thực hiện các tác động hớng đích tới đối tợng khách thể của doanh nghiệp nhằm đạt đợc mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra. Vì vậy vai trò của bộ máy quản doanh nghiệp là hết sức quan trọng cụ thể là:Bộ máy quản doanh nghiệp thực hiện các chức năng quản doanh nghiệp bao gồm các chức năng quản xét theo quá trình là: kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra các chức năng quản phân chia theo lĩnh vực quản nh: Tài chính, nhân lực, sản xuất, Marketing, nghiên cứu phát triển .Trong một số doanh nghiệp thì bộ máy quản doanh nghiệp có vai trò quyết định tới sự tồn tại, phát triển hoặc diệt vong của doanh nghiệp, nó đợc coi là một cơ quan đầu não điều khiển mọi hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, tác động tới ngời lao động từ đó tác động đến năng suất lao động của doanh nghiệp.1.2. Cấu trúc của bộ máy quản doanh nghiệp.Bộ máy quản doanh nghiệp bao gồm ba yếu tố cơ bản là: Cơ cấu tổ chức, các bộ quản cơ chế hoạt động của bộ máy trong đó: Trang 4Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39ACơ cấu tổ chức xác định các bộ phận, phân hệ, các phòng ban chức năng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi phòng ban, bộ phận đợc chuyên môn hoá, có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định nhằm thực hiện các chức năng quản .- Cán bộ quản : là những ngời ra quyết định chịu trách nhiệm về các quyết định quản của mình.- Cơ chế hoạt động của bộ máy: Xác định nguyên tắc làm việc của bộ máy quản các mối liên hệ cơ bản để đảm bảo sự phối hợp hoạt động của các bộ phận nhằm đạt đợc mục tiêu chung đề ra.1.3. Hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp.a. Tính tất yếu của việc hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp.Nh đã trình bày ở phần trên, ta thấy rằng một trong các tính chất cơ bản của bộ máy quản doanh nghiệp là tính cân bằng động. Từ đó ta thấy rằng nếu xét trong toàn bộ quá trình tồn tại phát triển của một doanh nghiệp thì bộ máy quản doanh nghiệp luôn luôn cần phải biến đổi hoàn thiện vì các do sau:- Doanh nghiệp dù là doanh nghiệp sản xuất hay là doanh nghiệp kinh doanh thuần tuý (doanh nghiệp thơng mại) đều hoạt động trong một môi trờng kinh doanh nhất định.Môi trờng kinh doanh này bao hàm các yếu tố nh luật pháp, chính trị, văn hoá, môi trờng kinh doanh quốc tế, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đổi thủ cạnh tranh tiềm năng, nhà cung cấp .Các yếu tố thuộc môi trờng này luôn luôn biến động hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng ngày, thạm chí hàng giờ. Vì vậy các hoạt động ngắn hạn hoặc dài hạn của doanh nghiệp cũng phải biến đổi theo, các kế hoạch chiến lợc tác nghiệp thay đổi. Mà bộ máy quản đợc tạo lập để thực hiện các kế hoạch chiến lợc tác nghiệp vì vậy nó phải biến đổi hoàn thiện để phù hợp với tình hình mới.- Điều kiện kinh doanh thay đổi trong doanh nghiệp cũng nh thay đổi của môi trờng thờng tạo ra các cơ hội đe doạ đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vì vậy cần phải thay đổi, hoàn thiện bộ máy quản Trang 5Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39Ađể tận dụng thời cơ, tránh đợc các mối đe doạ nhằm đa doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu sớm hơn dự kiến.- Càng ngày, trình độ khoa học kỹ thuật càng phát triển tạo ra các máy móc thiết bị hiện đại, dây chuyền công nghệ tiên tiến đòi hỏi các nhà quản phải nắm bắt kịp thời vì vậy cần phải hoàn thiện bộ máy quản .- Khi quy mô của doanh nghiệp thay đổi tất yếu dẫn đến bộ máy quản thay đổi cho phù hợp.- Đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, do ảnh hởng tiêu cực của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trớc đây đã làm cho hạn chế về nhiều mặt đặc biệt là về bộ máy quản lý. Trớc đây, do thực hiện cơ chế kế hoạch hoá tập trung, mọi chỉ tiêu kế hoạch đều đợc rót từ trên xuống, các nhà quản doanh nghiệp không cần phải quan tâm tới thị trờng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, hiệu quả kinh doanh, . do vậy đã tạo nên một đội ngũ cán bộ quản doanh nghiệp kém năng động do vậy khi nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trờng cạnh tranh, các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng, cạnh tranh quốc tế . thì cơ chế cũ đội ngũ cán bộ cũ tỏ ra khó phù hợp nếu họ không tự học tập hoàn thiện. Tóm lại, khi hoạt động trong cơ chế thị trờng cạnh tranh ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần hoàn thiện bộ máy quản của mình.Nhìn chung, việc hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp là một tất yếu khách quan đối với mọi nền kinh tế ở mọi giai đoạn phát triển, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.b. Nội dung hoàn thiện bộ máy quản lý.Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, các doanh nghiệp cần phải hoàn thiện bộ máy quản của mình theo hớng đơn giản, gọn nhẹ có hiệu lực để đảm bảo cho hệ thống này làm việc tối u, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Nội dung hoàn thiện bộ máy quản gồm:- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tức là hoàn thiện việc phân chia các phong ban chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi phòng ban sao cho cơ cấu trở nên tối u, tinh giảm, gọn nhẹ, tiết kiệm. Trang 6Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39A- Hoàn thiện công tác cán bộ: Bao gồm hoàn thiện việc tuyển dụng cán bộ, sử dụng cán bộ, di chuyển cán bộ, trả công cho cán bộ phát triển cán bộ.- Hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy: Tức là hoàn thiện các nguyên tắc hoạt động của bộ máy, hoàn thiện sự phối hợp giữa các bộ phận, các phòng ban các cá nhân nhằm thực hiện các chức năng quản lý.c. Quá trình hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp.Để hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp, trớc hết ta cần phân tích đánh giá bộ máy hiện có xem bộ máy hiện tại đã đáp ứng đợc yêu câù hay cha, đã tối u hay cha.Để phân tích bộ máy ta lần lợt phân tích ba yếu tố cơ bản của nó là:- Phân tích cơ cấu tổ chức.- Phân tích công tác cán bộ.- Phân tích cơ chế hoạt động của bộ máy.Từ những phân tích trên ta rút ra nhận xét về những u, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân từ đó đa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện bộ máy.2. Cơ cấu tổ chức.2.1. Khái niệm cơ cấu tổ chức.Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận (đơn vị cá nhân) khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, đợc chuyên môn hoá có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định đợc bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng quản phục vụ mục đích chung đã xác định của doanh nghiệp.Ta thấy rằng, bản chất của việc tồn tại cơ cấu tổ chức là dự phân chia quyền hạn trách nhiệm trong quản lý. Vì vậy cơ cấu tổ chức một mặt phản ánh cơ cấu trách nhiệm của mỗi ngời trong doanh nghiệp, mặt khác tác động tích cực đến việc phát triển doanh nghiệp.Trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ta thấy có các cấp quản lý, ví dụ cấp Công ty, cấp đơn vị, cấp chức năng . Các cấp quản này phản ánh sự phân chia chức năng quản theo chiều dọc (trực tuyến) thể hiện sự tập trung hoá trong quản lý. Trong cơ cấu ta thấy các bộ phận, phòng ban chức năng nh Trang 7Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39Aphòng tổ chức, phòng tài chính, phòng Marketing, phòng nghiên cứu phát triển, phòng sản xuất . các bộ phận, phòng ban này thể hiện sự phân chia chức năng quản theo chiều ngan, biểu thị sự chuyên môn hoá trong phân công lao động quản lý.2.2. Các loại hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.Trên thực tế, mỗi tổ chức tồn tại có một cơ cấu tổ chức xác định, tuy nhiên tuỳ vào từng đặc điểm của mỗi tổ chức mà có các loại hình cơ cấu tổ chức khác nhau. Để phân loại cơ cấu tổ chức ngời ta thờng dựa trên hai quan điểm sau:- Phân loại cơ cấu tổ chức theo phơng pháp tiếp cận hệ thống.- Phân loại cơ cấu tổ chức trên quan điểm chiến lợc.Đối với tổ chức là một doanh nghiệp thì việc phân loại cơ cấu tổ chức th-ờng đợc xem xét dựa trên quan điểm chiến lợc.Theo quan điểm chiến lợc thì thờng có 5 loại hình cơ cấu tổ chức quản doanh nghiệp cơ bản sau:a. Cơ cấu giản đơn.Cơ cấu giản đơn là một loại hình cơ cấu đơn giản nhất. Trong cơ cấu này thì các chức năng quản hầu hết tập trung vào một ngời quản doanh nghiệp. Hầu nh không có sự chuyên môn hoá trong phân công lao động quản lý.- Ưu điểm của cơ cấu này là gọn nhẹ, quyền lực tập trung vào số ít ngời (một ngời) vì vậy các quyết định có thể đợc đa ra thực hiện nhanh chóng .- Nhợc điểm của cơ cấu này là do quyền lực, trách nhiệm tập trung vào một số ít ngời nên khả năng ra quyết định sai lầm là cao.- Khả năng ứng dụng: Loại hình cơ cấu này chỉ có thể áp dụng cho các doanh nghiệp rất nhỏ, tính chất kinh doanh đơn giản, chẳng hạn các doanh nghiệp t nhân một chủ, kinh doanh đơn mặt hàng, các cửa hàng nhỏ .b. Cơ cấu chức năng.Các chức năng quản một doanh nghiệp đợc phân chia theo chiều dọc hoặc chiều ngang.Theo chiều ngang, trong quản doanh nghiệp các chức năng nh: quản nhân sự, quản Marketing, quản tài chính, sản xuất . tơng ứng với các chức năng quản trên, bộ máy quản doanh nghiệp hình thành một loại hình cơ Trang 8Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39Acấu có cấu trúc chức năng. ở đây, các hoạt động tơng tự đợc phân nhóm thành các phòng ban: Nhân sự, Marketing, tài chính, sản xuất . theo sơ đồ nh sau:Trong cơ cấu trên, tổng giám đốc phụ trách chung, mỗi phó tổng giám đốc phụ trách một lĩnh vực tơng ứng.- Ưu điểm:+ Cơ cấu chức năng phân chia các nhiệm vụ rất rõ ràng, thích hợp với những lĩnh vực cá nhân đợc đào tạo.+Trong cơ cấu này, công việc dễ giải thích, phần lớn các nhân viên đều dễ dàng hiểu công việc của phòng ban mình công việc của mình.+ Cơ cấu chức năng thực hiện chặt chẽ chế độ một thủ trởng.- Nhợc điểm:+ Khó kiểm soát thị trờng.+ Có hiện tợng quá tổng hợp nội dung hoạt động một chức năng.- Khả năng ứng dụng:+ Cơ cấu này phù hợp với những tổ chức hoạt động đơn lĩnh vực, đơn sản phẩm, đơn thị trờng.+ Cơ cấu chức năng phù hợp với các tổ chức vừa nhỏ.c. Cơ cấu theo đơn vị. (Lĩnh vực/Sản phẩm /Thị trờng).Cơ cấu này phân nhóm các cá nhân nguồn lực theo lĩnh vực hoạt động, sản phẩm hoặc thị trờng.Vì vậy hình thành nên 3 loại cơ cấu cơ sở đó là cơ cấu theo lĩnh vực, cơ cấu theo sản phẩm cơ cấu theo thị trờng. Trang 9Tổng giám đốcPhó tổng giám đốc sản xuất Phó tổng giám đốc tài chính Phó tổng giám đốc nhân sự Phó tổng giám đốc Marketing Chuyên đề thực tập S/v: Vũ Quang Minh - QLKT 39A* Cơ cấu theo lĩnh vực:+ Theo sản phẩm.+ Theo thị trờng: Trang 10Hội đồng quản trịTổng giám đốcGiám đốc phụ trách lĩnh vực chế tạoGiám đốc phụ trách các dịch vụ tài chínhGiám đốc phụ trách mạng lưới khách sạnHội đồng quản trịTổng giám đốcPhó tổng giám đốc xe máyPhó tổng giám đốc ô tôPhó tổng giám đốcHội đồng quản trịTổng giám đốcGiám đốc phụ trách thị trường Châu MỹGiám đốc phụ trách thị trường Châu ÂuGiám đốc phụ trách thị trường trong nước[...]... Quang Minh - QLKT 39AChơng I Lý luận cơ bản về bộ máy quản doanh nghiệpI. Bộ máy quản cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.1. Bộ máy quản doanh nghiệp.1.1. Khái niệm bộ máy quản doanh nghiệp.a. Bộ máy quản doanh nghiệp là gì?Ta đà biết, quản là sự tác động liên tục, có tổ chức, hớng đích của chủ thể quản lên đối tờng quản nhằm đạt đợc mục tiêu quản đề ra trong điều kiện... mỗi bạn hàng, khách hàng, khơi dậy bạn hàng truyền thống. + Hoàn thiện bộ máy quản lý, đặc biệt là tăng cờng cán bộ tiếp thị, nghiên cứu thị trờng, xuất khẩu.II. Phân tích bộ máy quản của Công ty Tạp Phẩm Bảo Hộ Lao Động .1. Cơ cấu bộ máy hiện tại của Công ty .1.1. Loại hình cơ cấu. Công ty Tạp Phẩm Bảo Hộ Lao Động là một Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp vừa vµ nhá cđa nhµ níc.... coi là một cơ quan đầu nÃo điều khiển mọi hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, tác động tới ngời lao động từ đó tác động đến năng suất lao động của doanh nghiệp.1.2. Cấu trúc của bộ máy quản doanh nghiệp. Bộ máy quản doanh nghiệp bao gồm ba yếu tố cơ bản là: Cơ cấu tổ chức, các bộ quản cơ chế hoạt động của bộ máy trong ®ã: Trang 4 Chuyên đề thực tập S/v:... quả của bộ máy quản cụ thể hơn là hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cấp bách quan trọng đối với các doanh nghiệp nớc ta ngày nay.Hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp có các nội dung là:- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy. - Hoàn thiện công tác cán bộ. - Hoàn thiện cơ chế quản lý. Ta thấy rằng hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp là một công việc hết sức phức tạp đòi... Công ty năm 1999 ta thấy số lao động quản đà tăng lên 1 ngời. Đồng thời cũng trong năm 1999 Công ty đà chuyển 2 ngời thuộc bộ phận nhân viên quản hành chính sang phòng nghiệp vụ bảo hộ lao động II làm chức năng cửa cán bộ nghiệp vụ thị trờng. Sang năm 2000 Công ty tiếp tục bố trí thêm 4 cán bộ vào hai phòng nghiệp vụ bảo hộ lao động vì vậy số lợng lao động quản đà tăng lên.Troang giai... một chỉnh thể bộ máy. c. Vai trò của bộ máy quản doanh nghiệp.Trong mét hƯ thèng lµ mét doanh nghiƯp ta thÊy r»ng bộ máy quản đóng vai trò là chủ thể quản lý, thực hiện các tác động hớng đích tới đối tợng khách thể của doanh nghiệp nhằm đạt đợc mục tiêu của doanh nghiệp đà đề ra. Vì vậy vai trò của bộ máy quản doanh nghiệp là hết sức quan trọng cụ thể là: Bộ máy quản doanh nghiệp... tác cán bộ. a- Cơ sở của việc hoàn thiện công tác cán bộ. Cũng nh việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, hoàn thiện công tác cán bộ là một bộ phận, một phần của công tác hoàn thiện bộ máy quản lý. Để một bộ máy quản doanh nghiệp hoạt động đạt đợc hiệu quả cao thì các bộ phận của bộ máy đó phải hoàn hảo. Ta thấy yếu tố tác động một cách trực tiếp, cơ bản đến hiệu quả hoạt động của bộ máy là đội... cán bộ: Bao gồm hoàn thiƯn viƯc tun dơng c¸n bé, sư dơng c¸n bé, di chuyển cán bộ, trả công cho cán bộ phát triển cán bộ. - Hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy: Tức là hoàn thiện các nguyên tắc hoạt động của bộ máy, hoàn thiện sự phối hợp giữa các bộ phận, các phòng ban các cá nhân nhằm thực hiện các chức năng quản lý. c. Quá trình hoàn thiện bộ máy quản doanh nghiệp.Để hoàn thiện bộ máy. .. dung hoàn thiện bộ máy quản lý. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, các doanh nghiệp cần phải hoàn thiện bộ máy quản của mình theo hớng đơn giản, gọn nhẹ có hiệu lực để đảm bảo cho hệ thống này làm việc tối u, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Nội dung hoàn thiện bộ máy quản gồm:- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tức là hoàn... việc, đối tợng quản ra để phân chia mỗi nhà quản thực hiện quản một phần công việc một phần đối tợng. Tuy nhiênm để đảm bảo tính chính thể, hớng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp thì các bộ phận phải có các mối quan hệ chặt chẽ với nhau từ đó hình thành khái niệm bộ máy quản doanh nghiệp. Bộ máy quản doanh nghiệp là tập hợp các bộ phận, phân hệ với trách nhiệm quyền hạn . theo lĩnh vực quản lý có: Cán bộ quản lý Marketing, cán bộ quản lý nhân sự, cán bộ quản lý sản xuất, cán bộ quản lý tài chính...- Cán bộ quản lý Marketing:. 39AChơng ILý luận cơ bản về bộ máy quản lý doanh nghiệpI. Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.1. Bộ máy quản lý doanh nghiệp.1.1. Khái niệm bộ máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động, Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động, Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động, Bộ máy quản lý doanh nghiệp. Khái niệm bộ máy quản lý doanh nghiệp., Các loại hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp., Tun chän c¸n bé., Di chuyển cán bộ. a. Thuyên chuyển : Trả công cho cán bộ., Phát triển cán bộ. Hoàn thiện công tác cán bộ., Khái niệm cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Nguyên tắc hoạt động của bộ máy quản lý., Phân tích chức năng nhiệm vụ của các phòng ban., Nhận xét chung về cơ cấu bộ máy hiện tại của Công ty., Công tác cán bộ. - Tuyển chọn và định biên cán bộ ., Cơ chế hoạt động của bộ máy ., Về cơ cấu bộ máy. Về công tác cán bộ. Về cơ chế hoạt động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn