Làm sao để tổ chức cuộc sống của bạn một cách hợp lý doc

5 359 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 14:20

. Làm sao để tổ chức cuộc sống của bạn một cách hợp lý Tổ chức cuộc sống có thể giúp bạn quản lý tốt công việc của m ình và nâng cao năng suất công việc trong cuộc sống cá nhân v à. môn của bạn. Nếu bạn đang mệt mỏi vì bị chỉ trích là một ngư ời có kỹ năng tổ chức kém, thì đây là m ột số mẹo có thể giúp bạn tổ chức cuộc sống của mình tốt hơn. 1 .Để có thể tổ chức cuộc sống. cuộc sống tốt và làm việc tốt, điều bạn cần đầu tiên phải ăn để có sức khỏe. Cơ thể của bạn chỉ có thể làm những gì bạn muốn nếu bạn có sức khỏe. Vì thế bạn không được bỏ bữa. Ăn một bữa ăn sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm sao để tổ chức cuộc sống của bạn một cách hợp lý doc, Làm sao để tổ chức cuộc sống của bạn một cách hợp lý doc, Làm sao để tổ chức cuộc sống của bạn một cách hợp lý doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay