Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp pptx

6 437 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 14:20

. Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp I. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐÚNG ĐẮN, VỪA SỨC. 1. Thu hút tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên vào tổ chức, vào các phong trào và. của các hoạt động tổng hợp. - Căn cứ vào thời điểm, địa bàn tổ chức, tính chất, ý nghĩa của ngày lễ hay sự kiện chính trị để xác định chủ đề của hoạt động tổng hợp. Từ chủ đề mà đặt ra các. các hoạt động tổng hợp. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu xác định các nội dung hoạt động. Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng, khả năng của các đối tượng thanh thiếu nhi, vào năng khiếu, trình độ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp pptx, Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp pptx, Kỹ năng tổ chức các hoạt động tổng hợp pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn