Vi sinh - vòng tuần hoàn của Nitrogen ppsx

6 495 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 14:20

. Vi sinh - vòng tuần hoàn của Nitrogen Bể thủy sinh là 1 hệ sinh thái nhân tạo, hay nói 1 cách khác là ta đang tái tạo 1 hệ sinh thái nhỏ.Bài vi t này cho chúng ta hiểu. có bổ sung vi sinh, sẽ mất 2-6 tuần để hình thành 1 hệ thống tuần hoàn hoàng chỉnh. Vi sinh được bỏ vào để giảm thời gian đó và hoạt động nhanh nhất là trong 1 - 3 ngày cho đến 1 tuần. Khi. xảy ra dưới tác dụng của các loài vi sinh vật và tạo được thế cân bằng nitơ. Nhờ đó mà đã khép kín được vòng tuần hoàn nitơ trong tự nhiên. Tuần hoàn Nitơ trong bể thủy sinh. (1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi sinh - vòng tuần hoàn của Nitrogen ppsx, Vi sinh - vòng tuần hoàn của Nitrogen ppsx, Vi sinh - vòng tuần hoàn của Nitrogen ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn