Mục tiêu chuẩn kiến thức lớp 4 môn Kể chuyện

4 598 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 11:00

TUẦN 1: TIẾT 1: SỰ TÍCH HỒ BA BỂ I. Mục đích – yêu cầu: - Nghe – kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể( do GV kể). - Hiểu được ý nghĩ câu chuyện: Giải thích Ba Bể và ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái. TUẦN 2: TIẾT 2: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý bằng lời của mình. - Hiểu được ý nghĩ câu chuyện: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. TUẦN 3: TIẾT 3: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Kể được câu chuyện ( mẩu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói về lòng nhân hậu ( theo gợi ý ở SGK). - Lời kể rõ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tình cảm qua giọng kể. TUẦN 4: TIẾT 4: MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH I. Mục đích – yêu cầu: - Nghe – kể lại từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK), kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính ( do GV kể). - Hiểu được ý nghĩ câu chuyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền. TUẦN 5: TIẾT 5: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về tính trung thực. - Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của câu chuyện . TUẦN 6: TIẾT 6: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về lòng tự trong. - Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện . TUẦN 7: TIẾT 7: LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG I. Mục đích – yêu cầu: - Nghe – kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa (SGK), kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Lời ước dưới trăng ( do GV kể). - Hiểu được ý nghĩ câu chuyện: những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. TUẦN 8: TIẾT 8: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện ) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viễn vong, phi lý. - Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện . TUẦN 9: TIẾT 9: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA. I. Mục đích – yêu cầu: - Chọn được một câu chuyện về ước mơ đẹp của mình hoặc bạn bè, người thân. - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyệnđể kể lại rõ ý; biết trao đổi về ý nghĩ câu chuyện. TUẦN 11: TIẾT 11: BÀN CHÂN KÌ DIỆU. I. Mục đích – yêu cầu: - Nghe, quan sát tranh để kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Bàn chân kì diệu ( do Gv kể). - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tấm gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực có ý chí vương lên trong học tập và rèn luyện. TUẦN 12: TIẾT 12: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn chuyện ) đã nghe, đã đọc nói về một người có nghị lực, có ý chí vương lên trong cuộc sống. - Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện . TUẦN 13: TIẾT 13: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA. I. Mục đích – yêu cầu: - Dưa vào SGK, chọn được một câu chuyện ( được chứng kiến hoặc tham gia) thể hiện đúng tinh thần kiên trì vượt khó. - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện. TUẦN 14: TIẾT 14: BÚP BÊ CỦA AI. I. Mục đích – yêu cầu: - Dưa theo lời kể của GV, nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh họa (BT1), bước đầu kể lại được câu chuyện bằng lời kể của búp bê và kể được phần kết của câu chuyện với tình huống cho trước( BT3). - Hiểu lời khuyên qua câu chuyện : Phải biết giữ gìn, yêu quý đồ chơi. TUẦN 15: TIẾT 15: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC. I. Mục đích – yêu cầu: - Kể lại được câu chuyện ( đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gủi với trẻ em. - Hiểu được nội dung chính của câu chuyện ( đoạn truyện) đã kể. TUẦN 16: TIẾT 16: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA. I. Mục đích – yêu cầu: - Chọn được một câu chuyện ( được chứng kiến hoặc tham gia) liên quan đến đồ chơi của mình hoặc của bạn. - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý. TUẦN 17: TIẾT 17: MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ. I. Mục đích – yêu cầu: - Dưa theo lời kể của GV, và tranh minh họa (SGK), bước đầu kể lại được câu chuyện Một phát minh nho nhỏ rõ ý chính, đúng diễn biến. - Hiểu nội dung câu chuyện và biết trao đổi về ý nghĩ của câu chuyện. . 3: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục đích – yêu cầu: - Kể được câu chuyện ( mẩu chuyện, đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói về lòng nhân hậu ( theo gợi ý ở SGK). - Lời kể. tình cảm qua giọng kể. TUẦN 4: TIẾT 4: MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH I. Mục đích – yêu cầu: - Nghe – kể lại từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK), kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ. câu chuyện. TUẦN 14: TIẾT 14: BÚP BÊ CỦA AI. I. Mục đích – yêu cầu: - Dưa theo lời kể của GV, nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh họa (BT1), bước đầu kể lại được câu chuyện bằng lời kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục tiêu chuẩn kiến thức lớp 4 môn Kể chuyện, Mục tiêu chuẩn kiến thức lớp 4 môn Kể chuyện, Mục tiêu chuẩn kiến thức lớp 4 môn Kể chuyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn