Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính ppt

3 311 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 03:20

Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: cung cấp thông tin trong hồ sơ địa chính lưu tại xã Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin cung cấp thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết 2. UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho công dân theo hẹn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 01/TTĐĐ: phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực. cung cấp thông tin trong hồ sơ địa chính lưu tại xã Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin cung cấp thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính. sơ 1. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 01/TTĐĐ: phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Yêu cầu Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính ppt, Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính ppt, Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay