Hướng dẫn ôn tập bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường

7 930 8
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 01:00

. THỨC Đề 1: Phân tích hình tượng sông Hương trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông” Đề 2: Cảm nhận về cái tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường qua “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Gợi ý giải đề: Đề 1: + Khái. AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG Mục đích chuyên đề này nhằm giúp các em củng cố những kiến thức cơ bản xoay quanh tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. - Hình tượng dòng. với đất: Ai đã đặt tên cho dòng sông? • Đối tượng hỏi: đất, trời. • Nội dung hỏi: ai đã đặt tên cho dòng sông? > câu hỏi dường như không thể có một lời đáp cụ thể • Mục đích: o Không phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ôn tập bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hướng dẫn ôn tập bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hướng dẫn ôn tập bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn