Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.doc

11 1,436 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:39

Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX Lời nói đầu Nhìn vào lịch sử xã hội loài ngời, ai cũng thấy xã hội mỗi ngày một tiến bộ từ thấp tới cao, từ thô sơ , đơn giản đến đa dạng phức tạp. Nhng muốn hiểu nguồn gốc phát triển của xã hội thì chúng ta phải tìm đến căn nguyên kinh tế của nó; nghĩa là phải tìm xem xã hội tiến hành sản xuất nh thế nào quá trình phát triển của nó theo dòng lịch sử ra sao? Để biết đợc điều đó chúng ta hãy nghiên cứu sơ qua quan điểm của chủ nghĩa Mác- Anghen mà ở đây chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa QHSX LLSX. Kể từ khi con ngời mới xuất hiện trên hành tinh đã trải qua năm phơng thức sản xuất đó là: Nguyên thuỷ; chiếm hữu nô lệ; xã hội phong kiến; tu bản chủ nghĩa; xã hội chủ nghĩa. T duy, nhận thức của loài ngời không dừng lại một chỗ mà theo dòng thời gian nó phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển LLSX cũng nh cơ sở sản xuất. Từ sản xuất bằng săn bắt hái lợm, trình độ KHKT lạc hậu thì ngày nay khoa học đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ nhân loại trong tơng lai sẽ còn hơn thế nữa. Với sự phân tích của Mac-Anghen chúng ta thấy đơc sự phát triển ấy chính là do những tác động qua lại biện chứng giữa LLSX QHSX đợc khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa LLSX QHSX. Với ba trờng phái của triết học: Chủ nghĩa duy vật; chủ nghĩa duy tâm; trờng phái nhị nguyên luân tuy có những quan điểm khác nhau nhng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đósự thống nhất biện chứng giữa LLSX QHSX nh thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Không chỉ trên ph-ơng diện triết học mà cả chính trị kinh tế học các môn khoa học khác, dới những hình thức mức độ khác nhau, dù con ngời có ý thức dợc hay không thì nhận thức của Mac-Anghen về quy luật vẫn xuyên suốt lịch sử phát triển. Nghiên cứu về kinh tế học, biện chứng LLSX QHSX tạo điều kiện cho một sinh viên năm thứ nhất nh tôi có đợc nhận thức nhất định về xã hội, đồng thời mở mang nhiều về lĩnh vực kinh tế. Tuy trình độ nhận thức còn hạn hẹp, vẫn còn những sai sót bỡ 1ngỡ của lần đầu tiên viết tiểu luận nhng em cũng mạnh dạn đa ra nhận thức của mình về đề tài: Qua lịch sử phát triển của 3 ph ơng thức sản xuất trớc CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX"2Nội dungI. Đôi nét về lực lọng sản xuất quan hệ sản xuất1. Lực lợng sản xuất là gì ? Là toàn bộ những t liệu sản xuất(TLSX) do xã hội tạo ra, trớc hết là công cụ lao động những ngời lao động với kinh nhiệm thói quen lao động nhất định đã sử dụng những TLSX đó để tạo ra của cải vật chất cho xã hội Trớc thực trạng đó C. Mác đã đa ra lí luận của mình vềlự lợng sản xuất (LLSX) của xã hội một cách rõ ràng. Quan điểm yếu tố cấu thành LLSX của xã hội trong đó bao gồm sức lao động TLSX trong đó công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất của TLSX. Mọi thời đại muốn đánh giá trình độ sản xuất thì phải dựa vào t liệu lao động. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất trong LLSX chính là con ngời, cho dù những t liệu lao động tạo ra có hiện đại, đối tợng lao động có phong phú đến đâu thì con ngời vẫn là thứ nhất. Chính vì vậy mà muốn phát triển kinh tế thì câu trả lời không chỉ đơn thuần là phát triển loại TLSX nào, công cụ gì đối tợng lao động nào là chính. Lịch sử luôn có tính đan xen của trình độ phát triển khác nhau trong từng yếu tố cấu thành LLSX.2 . Quan hệ sản xuất đợc hiểu ra sao? Là mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chát của xã hội. Trong quá trình sản xuất con ngời phải có những quan hệ, con ngời không thể tách khỏi cộng đồng. Điều đó nói lên rằng việc phải thiết lâp các mối quan hệ sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính quy luật rồi. Quan hệ sản xuất (QHSX) gồm ba mặt:- Chế độ t hữu về t liệu sản xuất.- Chế độ tổ chức quản lí sản xuất kinh doanh.3- Chế độ phân phát sản xuất, sản phẩm. Thực tế lịch sử cho thấy rõ bất cứ một cuộc cách mạng xã hội nào đều mang một mục đích kinh tế nhằm đảm bảo cho LLSX có điều kiện tiếp tục phát triển đời sống vật chất của con ngời đợc cải thiện. QHSX thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các QHSX khác, ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chúng không đối lập mà còn phục vụ đắc lực cho sự tồn tại phát triển của chế độ kinh tế xã hội mới. Trong suốt quá khứ, không có một cuộc chuyển biến nào từ hình thái kinh tế- xã hội này sang hình thức kinh tế- xã hội khác diễn ra một cách êm ả, mà nó luôn biến động mạnh mẽ. nó: Không bao giờ xuất hiện trớc khi những điều kiện tồn tại vật chất của những quan hệ đó cha chín muồi. Phải có một thời kì lịch sử lâu dài mới có thể tạo ra điều kiện vật chất trên.II. Quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX. Lịch sử ba phơng thức sản xuất trớc CNTB:1. Phơng thức sản xuất công xã nguyên thuỷ: Tất cả chúng ta đều biết QHSX LLSX là hai mặt hợp thành của PTSX có tác động qua lại biện chứng với nhau. Ngay từ buổi sơ khai của loài ngời, quy luật ấy đã đợc tồn tại cùng lịch sử. Khi con ngời mới thoát khỏi hình hài của loài vợn, vẫn sống theo cách sống của loài vợn, vẫn ăn hang ở lỗ, chủ yếu là hai lợm săn bắt để sống. Với trình độ phát triển thấp kém nh vậy của LLSX thì QHSX của xã hội nguyên thuỷ mang tính chất nh thế nào? Trớc hết, công cụ lao động của ngời nguyên thuỷ rất thô sơ vì vậy từng cá nhân riêng lẻ thì không thể sống nổi. Để sống đợc họ đã biết lao động tập thể, có vậy mới tránh khỏi làm mồi cho thú dữ đấu tranh đợc với thiên nhiên. khi đã lao động tập thể thì đòi hỏi chế độ công hữu về t liệu sản xuất, vi vạy mọi t liệu sản xuất đều thuộc sở hữu chung của công xã.42. Phơng thc sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ Khi con ngời biết chế tạo ra công cụ lao động từ kim loại là thời điểm xuất phát chuyển sang chế độ mới cao hơn. Bắt đầu có sự phân công lao động, chăn nuôi sau đó là nghề thủ công tách ra khỏi nghề nông. Năng xuất lao động tăng lên, bắt đầu xuất hiện sản phẩm d thừa. Trong điều kiện đó, nếu xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc, ngời ta bắt đợc tù binh, thay vì giết tù binh nh trớc, họ đã sử dụng sản phẩm d thừa nuôi sống tù binh, bắt tù binh làm nô lệ sản xuất ra của cải phục vụ nhu cầu của họ. Nh vậy lần đầu tiên trong lịch sử, xã hội chia làm hai giai cấp: bóc lột bị bóc lột. Trớc kia trồng trọt bằng cây gậy nhọn thi cần hàng chục ngời mới làm đợc vì vậy lao động chung là cần thiết . Nhng nay, có công cụ bằng sắt , biết dùng súc vật kéo thì đã có thể tự cầy cấy trên mảnh đất của mình . Lao động chung không còn cần thiết nữa , thế là chế độ sở hữu t nhân về t liệu sản xuất thay thế cho chế độ sở hữu công xã. Nh trên ta đã thấy QHSX công xã nguyên thuỷ dần dần tan rã vì nó không còn phù hợp với trình độ phát triển mới của lực lợng sản xuất nữa. Vì thế một QHSX mới phải ra đời . Chế độ t hữu thay thế chế độ công hữu , xã hội có giai cấp thay thế công xã thị tộc cuối cùng chế độ chiếm hữu nô lệ ra đời . Đặc điểm nổi bật nhất của QHSX chiếm hữu nô lệ là : Chủ nô không những chiếm hữu TLSX mà còn có quyền sở hữu với cả nô lệ nh quyền bán hoặc giết. Sự phát triển của PTSX chiếm hữu nô lệ làm cho nhu cầu nô lệ ngày càng tăng mạnh . Nguồn cung cấp nô lệ chủ yếu chính là những tù binh chiến tranh . Những nớc chiến thắng không những bắt tù binh về làm nô lệ mà còn bắt cả những ngời dân trong vùng bị chiếm đóng , biến họ thành nô lệ của mình . Dới chế độ đó dân c phân hoá thành dân c tự do nô lệ. Dân c tự do đợc hởng một số quyền công dân còn nô lệ không có một chút quyền nào.Để củng cố vững chắc hơn nữa quyền lợi của giai cấp một nhà nớc chủ nô đã ra đời . Nhà nớc chủ nô ra đời đã củng cố phát triển QHSX chgiếm hữu nô lệ . Nhà nớc chủ nô ra đời đánh dấu mốc của một QHSX mới sao cho phù hợp với điều kiện hiện lịch sử , nó tạo ra khả năng lớn hơn cho sự phát triển của LLSX. 5 So với chế đội công xã nguyên thuỷ nhà nớc chủ nô ra đời cũng nói lên rằng khi QHSX cũ không còn phù hợp với LLSX đang tồn tại thì nó sẽ bị xoá bỏ thay thế nh-ng sự thay đổi đótính kế thừa đó là một QHSX mới phù hợp hơn.Trong giai đoạn nhất định nào đó của lịch sử thì chế độ chiếm hữu nô lệ là một bớc tiến nhng đi đôi vơí sự phát triển của chế ấy là những mâu thuẫn chứa chất bên trong nó ngày càng trở nên sâu sắc hơn . Cũng giống nh trong phép biện chứng đã đề cập cân bằng chỉ là tạm thời sự không cân bằng la tuyệt đối , nó chính là nguồn gốc tạo nên sự phát triển .Lịch sử nhuèng t tởng tiến bộ đã chứng minh đợc rằng : chỉ có thể quan niệm đợc sự phát triển chừng nào ngời ta thừa nhận , nhận thức đợc sự phát triển trong mâu thuẫn của LLSX QHSX . Chừng nào ta thừa nhận tính vĩnh viễn không phù hợp giữa chúng chính vì thế khi mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc thì nó sẽ bị tan rã Khi chế đội chiếm hữu nô lệ càng mở rộng thì lao động càng bị coi là hèn hạ chỉ đáng dành riêng cho nô lệ , không xứng đáng là việc của ngời dân tự do , Chính nh vậy chế độ chiếm hữu nô lệ đã tự nó làm tan rã chính ngay trong LLSX cơ bản của nó là những ngời lao động sản xuất . Sự quá bất công làm cho nô lệ nổi dậy có những cuộ khởi nghĩa lôi cuốn hàng chục vạn nô lệ . Khởi nghĩa thất bại nô lệ bị giết nền kinh tế của xã hội chiếm hữu nô lệ bị phá hoại nặng nề . Nô lệ khởi nghĩa đã nói lên QHSX không phù hợp với LLSX nữa một lần nữa lịch sử đòi hỏi phải thay thế QHSX chiếm hữu nô lệ bằng QHSX khác có thể cải thiện địa vị của xã hội , của hình tợng sản xuất . Quy luật QHSX nhất định phải phù hợp với tính chất các LLSX , phải thay thế nô lệ bằng những ngời lao động có quan tâm đến kết quả lao động của họ .Và yêu cầu của quy luật này đã đợc thực hiện một cách tự phát : Bọn chủ nô chia đát đai của chúng thành những mảnh nhỏ giao cho nô lệ cấy , nô lệ đã đợc giải phóng nhng vẫn bị phụ thuộc vào chủ nô bởi địa tô phụ thuộc thân thể . Mặc dù vậy nhng họ vẫn hứng thú hơn vì có đợc nền kinh tế riêng của họ. theo quy luật mới QHSX, PTSX mới vừa ra đời thì cũng là lúc mâu thuẫn mới đựoc hình thành đến khi mâu thuẫn trở nên qúa lớn nó sẽ bùng phát đòi hỏi phải giải quyết sao cho QHSX phải phù hợp với LLSX . Cứ 6nh vậy xã hội không ngừng phát triển bởi những mâu thuẫn phát sinh đuyợc giải quyết .Tóm lại có thể nói thực chất của quy luật về mối quan hệ giữa LLSX QHSXquy luật mâu thuẫn . Sự phù hợp giữa chúng chỉ là tạm thời còn sự vận động mâu thuẫn là vĩnh viễn , chỉ có khái niệm mâu thuẫn mới đủ khả năng vạch ra động lực của sự phát triển mới có thể cho ta hiểu đợc sự vận động của quy luật kinh tế7 kết luận Chúng ta cần phải hiểu vận dụng một cách tốt nhất quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Trên thực tế QHSX LLSX không bao giờ có sự phù hợp tuyệt đối chúng luôn mâu thuẫn để thúc đẩy thúc đẩy sự phát triển chính vì vậy tuỳ theo tình hình thực tế mà mà chọn giải pháp hợp lí. Tuy nhiên chính bản thân các QHSX lại có mối liên hệ chặt chẽ với LLSX , chúng không tách rời nhau . Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào đế sử dụng mối quan hệ ấy cho phù hợp. Nếu làm đ-ợc điều này đúng với quy luật của nó thì không lâu chúng ta sẽ tiến hành nhanh trên con đờng CNH HĐH đã chọn.8Lời cam đoanTiểu luận đợc hoàn thành với chính sự hiểu biết su tầm tài liệu của bản thân. Tuy nhiên do thời gian có hạn vì cũng là lần đầu viết tiểu luận vì vậy không tránh khỏi thiếu xót, rất mong đựoc sự đóng góp ý kiến của thầy cô trong khoa để tiểu luận cuả em đựoc hoành chỉnh hơn Em xin chân thành cảm ơn 9Các tài liệu tham khảo1. Giáo trình kinh tế chính trị - Khoa Kinh tế Trờng ĐHQLKD2. Giáo trình kinh tế cơ bản - NXB Khoa học10[...]...Mục lụcLời nói đầu 1Nội dung 3 I. Đôi nét về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất 3 1. Lực lợng sản xuất là gì 3 2. Quan hệ sản xuất đợc hiểu ra sao 4II. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực l-ợng sản xuất. Lịch sử 3 phơng thức sản xuất trớc CNTB 41. Phơng thức sản xuất công xà nguyên thuỷ 42. Phơng thức sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ 5 Kết luận... phát triển kinh tế thì câu trả lời không chỉ đơn thuần là phát triển loại TLSX nào, công cụ gì đối tợng lao động nào là chính. Lịch sử luôn có tính đan xen của trình độ phát triển khác nhau trong từng yếu tố cấu thành LLSX.2 . Quan hệ sản xuất đợc hiểu ra sao? Là mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chát của xà hội. Trong quá trình sản xuất con ngời phải có... lực lọng sản xuất quan hệ sản xuất 1. Lực lợng sản xuất là gì ? Là toàn bộ những t liệu sản xuất( TLSX) do xà hội tạo ra, trớc hết là công cụ lao động và những ngời lao động với kinh nhiệm thói quen lao động nhất định đà sử dụng những TLSX đó để tạo ra của cải vật chất cho xà hội Trớc thực trạng đó C. Mác đà đa ra lí luận của mình vềlự lợng sản xuất (LLSX) của xà hội một cách rõ ràng. Quan điểm... của xà hội. Trong quá trình sản xuất con ngời phải có những quan hệ, con ngời không thể tách khỏi cộng đồng. Điều đó nói lên rằng việc phải thiết lâp các mối quan hệ sản xuất tự nó đà là vấn đề có tính quy luật rồi. Quan hệ sản xuất (QHSX) gồm ba mặt:- Chế độ t hữu về t liệu sản xuất. - Chế độ tổ chức quản lí sản xuất kinh doanh. 3 ... LLSX của xà hội trong đó bao gồm sức lao động TLSX trong đó công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất của TLSX. Mọi thời đại muốn đánh giá trình độ sản xuất thì phải dựa vào t liệu lao động. Tuy nhiên yÕu tè quan träng nhÊt trong LLSX chÝnh lµ con ngời, cho dù những t liệu lao động tạo ra có hiện đại, đối tợng lao động có phong phú đến đâu thì con ngời vẫn là thứ nhất. Chính vì vậy mà muốn phát . nhận thức của mình về đề tài: Qua lịch sử phát triển của 3 ph ơng thức sản xuất trớc CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ. vật chất trên.II. Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Lịch sử ba phơng thức sản xuất trớc CNTB:1. Phơng thức sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.doc, Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.doc, Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn