Nước là gì? Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? pot

5 1,219 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 20:21

. Nước là gì? Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? Nước là gì? Nước là chất lỏng không màu, không mùi và trong suốt khi là nguyên chất, tồn tại trong tự nhiên ở sông hồ, ở biển. Vòng. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? Nước trái đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại. Vòng tuần hoàn nước. của nước trên trái đất Trong 1.386 triệu km 3 tổng lượng nước trên trái đất thì trên 97% là nước mặn. Và trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất thì 68% là băng và sông băng; 30% là nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nước là gì? Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? pot, Nước là gì? Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? pot, Nước là gì? Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn