Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809

1 609 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 20:00

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN VẬT LÍ 8 I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN : 1/ Các chất được cấu tạo như thế nào ? 2/ Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ? 3/ Nhiệt năng của một vật là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật ? Nhiệt lượng là gì ? Nêu kí hiệu và đơn vò của nhiệt lượng . 4/ Dẫn nhiệt là gì ? So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí ? 5/ Đối lưu, bức xạ nhiệt là gì ? Cho ví dụ . 6/ Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào và giải thích các đại lượng có mặt trong công thức ? Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết điều gì ? 7/ Trình bày nguyên lý truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt và công thức tính nhiệt lượng vật toả ra ? 8/ Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì ? Nêu đơn vò tính năng suất toả nhiệt của nhiên liệu ? Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bò đốt cháy và chú thích các đại lượng có mặt trong công thức . 9/ Phát biểu nội dung của đònh luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng ? 10/ Động cơ nhiệt là gì ? Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt . Tại sao nói hiệu suất luôn luôn nhỏ hơn 1 ? II/ BÀI TẬP : 1/Ta nói giữa các phân tử nước có khoảng cách nhưng nhìn ly nước ta thấy chúng là một khối . Hãy giải thích điều ấy ? 2/ Tại sao trong nước hồ ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều ? 3/ Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực . Tại sao ? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi ? Tại sao ? 4/ Đốt nóng miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh . Nhiệt năng của nước và của miếng đồng thay đổi như thế nào ? Do thực hiện công hay truyền nhiệt ? 5/ Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày dể bò vỡ hơn cốc mỏng ? Muốn cốc khỏi vỡ khi rót nước sôi thì làm thế nào ? 6/ Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 Kg chứa 2 lít nước ở 25 0 C . Muốn đun sôi ấm nước cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?( Biềt C nước = 4200 J/Kg.K ; C nhôm = 880 J/Kg.K ) 7/ Một học sinh thả 300g chì ở 100 0 C vào 250g nước ở 58,5 0 C làm cho nước nóng lên tới 60 0 C . a/ Hỏi nhiệt độ của chì sau khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ? b/ Tính nhiệt lượng nước thu vào ? c/ Tính nhiệt dung riêng của chì . d/ So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch . Cho nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/Kg.K 8/ Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 100 0 C vào 2,5Kg nước . Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30 0 C . Hỏi nước nóng thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt vơi bình đựng nước và môi trường bên ngoài . 9/ Người ta dùng bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ 20 0 C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5Kg . Tính lượng dầu hoả cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu hoả toả ra làm nóng nước và ấm. 10/Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30 0 C ? Biết năng suất toả nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.10 6 J/Kg. . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 08 - 2009 MÔN VẬT LÍ 8 I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN : 1/ Các chất được cấu tạo như thế nào ? 2/ Nguyên. ví dụ . 6/ Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào và giải thích các đại lượng có mặt trong công thức ? Nhiệt dung. chất cho ta biết điều gì ? 7/ Trình bày nguyên lý truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt và công thức tính nhiệt lượng vật toả ra ? 8/ Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì ? Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809, Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809, Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay