Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809

1 594 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 20:00

. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 08 - 2009 MÔN VẬT LÍ 8 I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN : 1/ Các chất được cấu tạo như thế nào ? 2/ Nguyên. ví dụ . 6/ Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào và giải thích các đại lượng có mặt trong công thức ? Nhiệt dung. chất cho ta biết điều gì ? 7/ Trình bày nguyên lý truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt và công thức tính nhiệt lượng vật toả ra ? 8/ Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì ? Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809, Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809, Đề cương ôn tập Vật lý 8 HKII 0809

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay