Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptx

45 577 6
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 19:20

Chuong 1 TổNG QUAN Về VấN Đề NGHIÊN CứU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1.1 Mục đích của chẩn đoán kỹ thuật Trong quá trình khai thác sử dụng ,độ tin cậy làm việc của ôtô suy giảm,mức độ suy giảm độ tin cậy chung của ôtô phụ thuộc vào độ tin cậy của các hệ thống và chi tiết ,bởi vậy để duy trì độ tin cậy chung cần thiết phải có các tác động kỹ thuật vào đối tượng. Các tác động kỹ thuật trong quá trình khai thác rất đa dạng và được thiết lập trên cơ sở xác định tình trạng kỹ thuật hiện thời,tiếp sau là kỹ thuật bảo dưỡng,kỹ thuật thay thế hay kỹ thuật phục hồi.Như vậy tác động kỹ thuật đầu tiên trong quá trình khai thác là xác định trạng thái kỹ thuật ôtô. * Để xác định tình trạng kỹ thuật có thể xác định bằng nhiều cách khác nhau: Tháo rời,kiểm tra,đo đạc,đánh giá,Phương thức này đòi hỏi phải chi phí nhân lực tháo rời,rất có thể sẽ gây ra các hư hỏng trạng thái bề mặt lắp ghép.Đây là phương pháp xác định trình trạng kỹ thuật trực tiếp. * Không tháo rời sử dụng các biện pháp thăm dò,dựa vào các biểu hiện đặc trưng để xác định tình trạng kỹ thuật của đối tượng.Phương thức này gọi là chẩn đoán kỹ thuật. Tính tích cực của chẩn đoán kỹ thuật là nó có thể dự báo một cách tốt nhất và chính xác những hư hỏng có thể xảy ra mà không cần phải tháo rời ôtô,tổng thành máy.Vì vậy chẩn đoán kỹ thuật được áp dụng rộng r•i trong ôtô và ngày càng thể hiện được vai trò không thể thiếu của nó . 1.2 ý nghĩa của chẩn đoán kỹ thuật Chẩn đoán kỹ thuật có các ý nghĩa như sau: ? Nâng cao độ tin cậy của xe và an toàn giao thông ,nhờ phát hiện kịp thời và dự đoán trước được các hư hỏng có thể xảy ra,đảm bảo được năng suất vận chuyển và đặc biệt là giảm thiểu khả năng về tai nạn giao thông,góp phần vào ổn định và tăng trưởng kinh tế của đất nước. ? Nâng cao độ bền lâu ,giảm chi phí về phụ tùng thay thế,giảm được độ hao mòn của các chi tiết do không phải tháo rời các tổng thành khi kiểm tra. ? Giảm được tiêu hao nhiên liệu ,dầu nhờn do phát hiện kịp thời để điều chỉnh các bộ phận đưa về trạng thái làm việc tối ưu. ? Giảm giờ công lao động cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa. Ngày nay khi công nghệ phát triển kéo theo rất nhiều các ứng dụng trong công nghệ tự chẩn đoán.Trên các cụm phức tạp của xe đ• hình thành hệ thống tự chẩn đoán có khả năng giao tiếp với người sử dụng một cách thuận lợi .Kèm theo các thiết bị điều khiển là các hệ thống chẩn đoán điện tử hiện đại (hệ thống tự báo lỗi) tạo khả năng nhanh chóng báo hỏng,tìm lỗi giảm nguy cơ mất độ tin cậy của một số chi tiết trong khi ôtô hoat động. 1.3 Phương pháp trợ giúp quá trình chẩn đoán Trên thực tế có rất nhiều các phương pháp được áp dụng để giúp cho quá trình chẩn đoán được nhanh chóng và đạt được hiệu quả cao.Để đáp ứng được yêu cầu trên đ• có mhiều công trình nghiên cứu phương pháp trợ giúp như:phương pháp sử dụng lý thuyết thông tin ,phương pháp chẩn đoán bằng hệ chuyên gia …và cũng có các công trình nghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật dựa trên lý thưyết tập mờ. Năm 1965 L.A.Zadeh đ• xây dựng cơ sở tính toán cho suy luận mờ và lý thuyết tập mờ ,việc sử dụng tài liệu này có rất nhiều ưu điểm: ? Cho phép xử lý các thông tin định tính dạng ngôn ngữ ? Sử dụng lôgic suy diễn gắn liền với tri thức con người. Từ sự nhận ra những ưu việt của lý thuyết mờ trong công tác chẩn đoán cũng như những kiến thức có được về chưyên môn,tác giả quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là:ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con 2. Các lý thuyết tập mờ trong chẩn đoán kỹ thuật ôtô 2.1 Những ứng dụng ở nước ngoài Từ những năm đầu của thập kỷ 90 một nghành kỹ thuật mới được phát triển rất mạnh mẽ và đem lại những thành tựu bất ngờ ,đó là điều khiển mờ.Năm 1965 Zahde đ• định hướng chuyển giao nguyên tắc xử lý thông tin ,điều khiển hệ sinh học sang kỹ thuật. Trong những năm gần đây ,số lượng các ứng dụng của hệ trợ giúp chẩn đoán tăng lên đáng kể tại các nước phát triển .Đặc biệt là mô hình trợ giúp chẩn đoán có ứng dụng lý thuyết tập mờ trong lĩnh vực điều khiển tự động . 2.2 Những ứng dụng trong nước Tại nước ta cũng có nhiều các công trình nghiên cứu và đạt được những kết quả nhất định .Như trong lĩnh vực sinh học y tế có công trình nghiên cứu hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhiệt đới như bệnh sốt … Trong lĩnh vực kỹ thuật cũng có nhiều đơn vị sử dụng để chẩn đoán các tổng thành trên ôtô cũng như các hệ thống khác trong lĩnh vưc của đời sống. 3.Mục tiêu ,nhiệm vụ của đề tài • Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh được nhanh chóng và cho một kết quả chính xác . • Nhiệm vụ của đề tài sẽ đi giải quyết các vấn đề sau: - Nghiên cứu lý thuyết tập mờ và ứng dụng của nó - ứng dụng lý thuyết tập mờ để lựa chọn thông số chẩn đoán và xây dựng mô hình hệ trợ giúp chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh trên xe Corolla 2000 - Dựa trên phần mềm Matlab xây dựng phần mềm trợ giúp chẩn đoán cho hệ thống phanh trên xe Corolla 4. Nội dung của đề tài Chương I Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Chương II Cơ sở lý thuyết về chẩn đoán và lôgic mờ Chương III Xây dựng ma trận thông số chẩn đoán hệ thống phanh Chương IV Xây dựng phẩn mềm mô hình chẩn đoán tổng thành hệ thống phanh Chuong 2 cơ sở lý thuyết về chẩn đoán kỹ thuật,tập mờ và logic mờ 2.1.cơ sở lý thuyết về chẩn đoán kỹ thuật ôtô: 2.1.1.khái niệm,nhiệm vụ của chẩn đoán kỹ thuật: 2.1.1.1.khái niệm: chẩn đoán kỹ thuật là quá trình dựa vào các biểu hiện có thể nhận biết được bằng con người hay máy móc để phán đoán được bệnh của đối tượng.Khi chẩn đoán không được tháo rời các chi tiết vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình làm viẹc bình thường của chi tiết cũng như tuổi bền của chúng. Chẩn đoán kỹ thuật là ngành khoa học nghiên cứu:các hình thái xuất hiện hư hỏng,các phương pháp và thiết bị phát hiện ra chúng,dự đoán thời hạn sẽ xuát hiện hư hỏng mà không cần phải tháo rời các tổng thành của ôtô.Ngoài ra chẩn đoán kỹ thuật còn nghiên cứu các công nghệ và tổ chức công nghệ chẩn đoán. 2.1.1.2.Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của chẩn đoán kỹ thuật ôtô là: - xác định và nghiên cứu các thông số đặc trưng cho trạng thái kỹ thuật của ôtô. - Chia ôtô thành các cụm,chi tiết và nghiên cứu các thông số trạng thái kỹ thuật của chúng - Nghiên cứu sự phụ thuộc các thông số trạng thái của otô và các thông số trạng thái của các cụm chi tiết. - Xác định khả năng xảy ra hư hỏng và sự thay đổi trạng thái làm việc - Tập hợp gia công,gia công các số liệu để xác định xác suất xảy ra hư hỏngvà sự biến xấu trạng thái làm việc của ôtô và các cụm chi tiết,tổng thành. - Phân tích thời gian và các chi phí để hoàn thành các nguyên công kiểm tra. - Lựa chọn phương pháp chẩn đoán ,xác định thứ tự của phương pháp chẩn đoán đ• chọn. - Xây đụng phương pháp tối ưu cho chẩn đoán,tức là lựa chọn thứ tự hợp lý cho việc kiểm tra chẩn đoán. - Do không tháo rời các tổng thành,chi tiết nên không thể trực tiếp phát hiện các hư hỏng mà phải phát hiên thông qua các triệu chứng. - Triệu chứng là các biểu hiện gián tiếp và bên ngoài của các hư hỏng bên trong mà người ta có thể nhận biết được. - Cấu trúc của chẩn đoán kỹ thuật đặc trưng đặc trưng bằng hai hướng khoa học có quan hệ khăng khít với nhau là lý thuyết nhận dạng và lý thuyết đo. - Lý thuyết nhận dạng là bộ phận của điều khiển học chuyên và các thuật toán và mô hình chẩn đoán. - Lý thuyết đo chuyên về các thiết bị đánh giá tình trạng của đối tượng đo. - Chẩn đoán kỹ thuật cũng có mối quan hệ khăng khít với lý thuyết độ tin cậy,lý thuyết thông tin,lý thuyết lô gíc và lý thuyết hệ thống. 2.1.1.3.mục đích Chẩn đoán kỹ thuật được áp dụng rộng r•i trong nhiều nghành công nghiệp ôtô như:chế tạo,sửa chữa,bảo dưỡng với các mục đích sau đây: - Nâng cao tính tin cậy của xe và an toàn giao thông,nhờ phát hiện kịp thời và dự đoán các hư hỏng có thể xảy ra - Nâng cao độ bền lâu và giảm chi phí về phụ tùng thay thế không phải tháo lắp các tổng thành,giảm được cường độ hao mòn của các chi tiết. - Giảm lượng tiêu hao nhiên liệu,dầu nhờn do kịp thời điều chỉnh các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu và các bộ phận khác của xe. - Giảm giờ công lao động cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật,sửa chữa vì giảm được một số công việc,khối lượng không thật cần thiết của các công tác đó 2.1.2.Các thông số chẩn đoán và yêu cầu của các thông số chẩn đoán 2.1.2.1.thông số kết cấu Số lượng các tổng thành,các khâu và các chi tiết trong ôtô rất lớn chúng đươc chế tạo theo kích thước và dung sai quy định,có các yêu cầu cụ thể.tất cả các chi tiết hợp thành cụm và tổng thành,thành xe được gọi là kết cấu.Mỗi đối tượng có kết cấu cụ thể đảm nhận một chức năng cụ thể. Đặc trưng kết cấu của tổng thành,khâu là: - Vị trí tương quan của các chi tiết trong khâu hoặc trong tổng thành - Loại mối ghép của các chi tiết với nhau - Đặc tính tác dụng tương hỗ giữa các chi tiết. Kết cấu được đánh giá bằng thông số kết cấu: Thông số kết cấu (thông số trạng thái kỹ thuật) là những đại lượng vật lý như:kích thước(độ dài,diện tích,thể tích…) cơ (lực,tần số áp suất…,âm (lực của âm) điện (vôn, ampe) ,nhiệt (độ,calo…) Trong quá trình sử dụng,các thông số kết cấu thay đổi từ giá trị ban đầu X đến giá trị X (giới hạn) - Giá trị ban đầu X của thông số kết cấu đ• được tính toán theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất quy định,thường ghi trên bản vẽ hay các yêu cầu kỹ thuật. Trong quá trình sử dụng,thông số kết cấu có thể tăng hoặc giảm (H2-1) dẫn đén trạng thaí kỹ thuật xấu đi,cuối cùng là hỏng. - Giá trị cho phép X của thông số kết cấu:ranh giới xuất hiện hư hỏng,máy móc bắt đầu trục trặc,các tính năng sử dụng bắt dầu giả,nhưng vẫn còn khả năng làm việc. - Giá trị gới hạn (X ) của thông số két cấu:xe,tổng thành mất hoàn toàn khả năng làm việc.Không thể hoàn thành chức năng quy định 2.1.2.2.Thông số chẩn đoán: * Thông số ra:chẩn đoán ôtô dựa trên các nhân tố kiểm tra thực nghiệm các quan hệ “đặc tính ra” và các thông số kết cấu. Các “quá trình ra” là cá quá trình vật lý hoặc hoá học,phản ánh tình trạng kỹ thuật bên trong của đối tượng chẩn đoán mà ta có thể nhận biết được.Các quá trình ra chỉ xuất hiện khi đối tượng hoạt động.các quá trình ra được phân thành: - Các quá trình công tác:Các quá trình hoạt động theo chức năng đ• được quy định.Ví dụ:Quá trình sinh công của động cơ… - Các quá trình kèm theo: Những quá trình xuất hiện cùng với các quá trình công tác,nhưng không có ích,gây nhiễu,làm xấu quá trình công tác.Ví dụ :Tiếng ồn,rung,nhiệt độ… Các “thông số ra” đặc trưng cho quá trình ra bằng những đại lượng có thể đo được.Ví dụ: mô men,khe hở… * thông Số chẩn đoán Các “thông số ra”rất thuận tiện cho việc sử dụng làm các triệu chứng để chẩn đoán ôtô.Nhưng không phải mọi thông số ra đều được sử dụng làm thông số chẩn đoán.Các thông số chẩn đoán cần có các yêu cầu sau: - Tính nhạy(Kn):Số ra của thông số chẩn đoán ds phải phù hợp với sự biến thiên dx củ thông số kết cấu: Kn= Từ H2-2 nếu xét tương quan 1 và 2 có cùng số gia X,nhưng S > S vậy thông số chẩn đoán S có tính nhạy cao hơn S ,dễ đo và chính xác hơn,nếu thông số chẩn đoán là hàm của nhiều thông số kêt cấu. S = f (X ; X ; X ;… X ) Thì - Tính đơn trị :xét một khoảng nào đó của hàm S = f(x) không có cực trị .Mỗi giá trị thông kết cấu chỉ ứng với một giá trị thông số chẩn đoán hoặc ngược lại.Xét hai tương quan 1 và 2 (H2-3) thấy thông số ứng với mỗi giá trị S đáp ưng yêu cầu đơn trị còn S có hai giá trị X và X nên không đảm bảo yêu cầu. - Tính ổn định: Đánh giá bằng sự phân bố giá trị của thông số chẩn đoán khi đo nhiều lần trên các đối tượng có cùng giá trị phù hợp với thông số kết cấu.Tức là độ lệch quân phương Theo hình (2-4) kỳ vọng toán đặc trưng cho tính ổn định của thông số x. Sự mất ổn định của thông số chẩn đoán làm giảm tính nhạy.Đánh giá tương quan chặt chẽ giữa hai thông số chẩn đoán và kế cấu bằng công thức: = ( S càng nhỏ tính ổn định càng cao) - Tính thông tin: Xét mật độ phân bố f (S); f (S) là đói tượng không hỏng và đối tượng hỏng: ( Hình2-5) Ta thấy:Mức độ trùng điệp càng ít thì sai số càng nhỏ,tính thông tin càng cao.Hình 2-5a tính thông tin cao nhất, hình 2-5b tính thông tin vừa phải,hình 2-5c tính thông tin thấp nhất.Diện tích phần trùng nhau đánh giá sai số chẩn đoán,nếu diện tích này càng nhỏ thì và càng khác biệt tính thông tin càng cao. I(S) = tính thông tin càng cao,độ không xác định càng giảm I = H - H = ở đây H ;H lượng entropi trước và sau chẩn đoán với các và (xác suất ở trạng thái thứ i). Tính công nghệ đánh giá bằng sự thuận lợi cho việc đo và sử dụng thiết bị đo giờ công chẩn đoán nhỏ,giá thành hạ *Phân loại thông số chẩn đoán: - Theo đặc tính tương hỗ có hai loại: Thông số có thể tự chỉ ra hư hỏng cụ thể,thông số chẩn đoán phụ thuộc là thông số không thể tự chỉ ra hư hỏng(qu•ng đường phanh và hành trình tự do chỉ ra guốc phanh bị mòn) - Theo lượng thông tin:Có các thông số chẩn đoán riêng chỉ riêng hư hỏng cụ thể của phần tử kết cấu.cấ thông số chẩn đoán chung mang tính tổng thể( công suất,mức tiêu hao nhiên liệu). - Theo nguyên lý hình thành có: các thông số chẩn đoán của quá trình công tác. xác định theo chức năng chính của kết cấu ( công suất,qu•ng đường phanh) và các thông số chẩn đoán của trình kèm theo ( độ ồn, rung,nhiệt…) - Các thông số hình học: độ dài,hành trình tự do,khe hở… nhằm đánh giá tương quan giữa các chi tiết. c.Tiêu chuẩn chẩn đoán Cũng như các thông số kết cấu,các thông số chẩn đoán có tiêu chuẩn để đánh giá.Các giá trị tiêu chuẩn đó là các giá trị ban đầu S ứng với X ( xe không hỏng) giá trị cho phép S ,giá trị giới hạn S (xe hỏng hẳn).Giả thiết hàm S = f(L) là tuyến tính(hình 2-6) Ta nhận thấy đoạn 3 (ngoài S ) là phạm vi xe hỏng,đoạn 2 ( giữa S và S ) là phạm vi dự trữ cho trạng thái hoạt động phù hợp với kiểm tra giữa kỳ, đoạn 1 ( giữa S và S ) biểu thị trạng tháI hoạt động của xe.Điểm a là thời hạn chẩn đoán ( dự báo hư hỏng );B:Thời hạn xuất hiện trục trặc ;C: Xe hỏng;L: chu kỳ chẩn đoán 2.2 Cơ sở lý thuyết tập mờ và điều khiển mờ 2.2.1Khái niệm tập mờ và logíc mờ Trong khái niệm tập hợp kinh điển (tập rõ), phần tử x chỉ có thể thuộc tập hợp A (xẻA), giá trị chân lý bằng “1”, hoặc không thuộc tập hợp A (xẽA), giá trị chân lý bằng “0”. Nếu biểu diễn theo ánh xạ ta có: (3.1) mA đơược gọi là hàm thuộc (hàm phụ thuộc) của tập A. Nhơư vậy có thể sử dụng hàm thuộc để biểu diễn tập hợp, trong tập hợp kinh điển hàm thuộc chỉ nhận hai giá trị “0” và “1”.Ta có thể biểu diễn bằng đồ thị như sau: Hàm thuộc trên đơựơc mở rộng để định nghĩa cho tập hợp mờ, giá trị của hàm thuộc mF (x) trong tập mờ nhận giá trị trong đoạn [0,1] thể hiện trọng số sự phụ thuộc của phần tử x vào tập mờ. Ta có các định nghĩa về tập mờ như sau: ? Tập mờ F xác định trên tập kinh điển X là một tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một cặp các giá trị (x, ) trong đó x và là ánh xạ . ánh xạ được gọi là hàm thuộc của tập mờ F.Tập kinh điển X được gọi là tập nền (hay vũ trụ ) của tập mờ F. Để làm rõ hơn ta xét một ví dụ sau: Tập mờ F của các số tự nhiên nhỏ hơn 6 với hàm phụ thuộc có dạng như hình dưới đây định nghĩa trên nền X sẽ chứa các phần tử sau. Số tự nhiên 1 và 2 có độ phụ thuộc : Số tự nhiên 3 và 4 có độ phụ thuộc nhỏ hơn: , Các số tự nhiên không được liệt kê đều có độ phụ thuộc bằng 0 . Sử dụng các hàm thuộc để tính độ phụ thuộc của một phần tử x nào đó có hai cách: - Tính trực tiếp nếu có dạng công thức tường minh. - Tra bảng nếu cho dưới dạng bảng . Hàm thuộc có mức chuyển đổi tuyến tính. ? Độ cao, miền xác định và miền tin cậy của tập mờ. • Độ cao (h) của tập mờ là giá trị cận trên của hàm thuộc Ký hiêụ chỉ giá trị nhỏ nhất trong tất cả các giá trị chặn trên của hàm .Một tập mờ với ít nhất một phần tử có độ phụ thuộc bằng 1 được gọi là tập mờ chính tắc tức h=1 ,ngược lại một tập mờ F với h < 1 được gọi là tập mờ không chính tắc. • Miền xác định của tập mờ F (định nghĩa trên nền X), đươợc ký hiệu là S là tập con của tập M thoả m•n : (3.3) • Miền tin cậy của tập mờ F (định nghĩa trên nền X), đơược ký hiệu bởi T, là tập con của M tho• m•n : (3.4) Hình 3.1 Minh hoạ về độ cao, miền xác định và miền tin cậy 2.2.2 Các phép toán trên tập mờ Những phép toán cơ bản trên tập mờ là phép hợp, phép giao và phép bù.Giống như định nghĩa về tập mờ các phép toán cũng sẽ được định nghĩa thông qua các hàm thuộc. Một nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng các phép toán trên tập mờ là không được mâu thuẫn với những phép toán đ• có trong lý thuyết tập hợp kinh điển .Mặc dù không giống tập hợp kinh điển , hàm thuộc của các tập mờ và phép bù … được định nghĩa cùng với tập mờ song sẽ không mâu thuẫn với các phép toán tương tự của tập hợp kinh điển nếu như chúng thoả m•n những tính chất tổng quát được phát triển như ‘tiên đề’ của lý thuyết tập hợp kinh điển . 2.2.2.1Phép hợp hai tập mờ Hợp của hai tập mờ A và B có cùng tập nền X là tập mờ cùng xác định trên nền X có hàm thuộc mAẩB(x) thoả m•n: 1) mAẩB(x) chỉ phụ thuộc vào mA(x) và mB(x). 2) mB(x)=0 với mọi x thì mAẩB(x)= mA(x). 3) Có tính chất giao hoán, mAẩB(x)= mBẩA(x). 4) Có tính chất kết hợp, m(AẩB)ẩC(x)= mAẩ(BẩC)(x). 5) Có tính không giảm, nếu A1ÍA2 thì A1ẩBÍA2ẩB Để thoả m•n 5 tính chất trên có nhiều công thức có thể sử dụng để định nghĩa hàm thuộc mAẩB(x), thông thơừơng hay sử dụng 5 công thức sau: ? mAẩB(x)=max{mA(x), mB(x)} (Luật lấy max) ? ? mAẩB(x)=min{1, mA(x)+mB(x)} ( Phép hợp Lukasiewicz ) ? (Tổng Einstein) ? (Tổng trực tiếp ) Ta có thể biểu diễn trên hình vẽ như sau: Hàm thuộc của hai tập hợp có cùng không gian nền a-hàm thuộc của tập mờ A; b-hàm thuộc của tập mờ B; c-hợp hai tập mờ theo luật 2; d-hợp hai tập mờ theo luật max; e-hợp hai tập mờ theo luật Lukasiewicz; f-hợp hai tập mờ theo luật tổng trực tiếp 2.2.2.2Phép giao hai tập mờ Giao của hai tập mờ A và B có cùng tập nền X là tập mờ cũng xác định trên nền X có hàm thuộc mAầB(x) thoả m•n: 1) mAầB(x) chỉ phụ thuộc vào mA(x) và mB(x). 2) mB(x)=1 với mọi x thì mAầB(x)= mA(x). 3) Có tính chất giao hoán, mAầB(x) = mBầA(x). 4) Có tính chất kết hợp, m(AầB)ầC(x) = mAầ(BầC)(x). 5) Có tính không giảm, nếu A1ÍA2 thì A1ầBÍA2ầB Cũng tơương tự nhươ phép hợp, có 5 công thức dùng để tính hàm thuộc mAầB(x) của phép giao như sau : ? =min{mA(x), mB(x)} ( Luật lấy min ) ? ? mAầB(x)=max{0, mA(x)+mB(x)-1} ( Phép giao Lukasiewicz ) ? ( tích Einstein ) ? mAẩB(x)=mA(x)mB(x) ( Tích đại số ) Ta có hình vẽ biểu diễn minh hoạ sua : Hình 3.3 Hàm thuộc của hai tập hợp có cùng không gian nền a-hàm thuộc của tập mờ A; b-hàm thuộc của tập mờ B; c-hợp hai tập mờ theo min; d-hợp hai tập mờ theo luật tích đại số; • Phép bù của một tập mờ Tập bù của tập mờ A định nghĩa trên nền X là tập mờ Ac cũng xác định trên nền X có hàm thuộc mAc(x) thoả m•n : [...]... số chẩn đoán cụm bàn đạp phanh và xy lanh phanh Trợ lực chân không phanh ABS và P.Van Cơ cấu phanh sau Cơ cấu phanh trước Bó phanh x x x x Mất ổn định khi phanh x x x Độ cao bàn đạp phanh x x x x Chân phanh nặng nhưng không ăn x x ống dẫn dầu x Phanh quá ăn x x x Tiếng kêu khác thường ở hệ thống phanh x x x Chuong 4 ứng dụng logic mờ xây dựng hê trợ giúp chuyên gia chẩn đoán ttkt hệ thống phanh xe. .. cấu phanh tróng như sau: * Dính nước ở trống phanh * Guốc phanh bị cong,mòn hay trai cứng * Piston xylanh phanh bánh xe bị kẹt Hiện tượng các tiếng kêu khác thường khác: * Lò xo giữ guốc phanh yếu,hỏng hay không đúng.Chốt giữ guốc phanh, gờ đĩa đỡ phanh bị lỏng hay hỏng 3.3 Lựa Chọn Thông Số Chẩn Đoán Cho Hệ Thống Phanh Hệ thống phanh lựa chọn là hệ thống phanh trên xe Corolla2000 có trang bị hệ thống. .. số chẩn đoán hệ thống phanh trên xe corolla 2000 3.1.Công dụng, yêu cầu của hệ thống phanh 3.1.1 Công dụng của hệ thống phanh Hệ thống phanh dùng để giảm tốc độ chuyển động của ô tô cho đến khi dừng hẳn hoặc đến một tốc độ nào đó theo yêu cầu của người lái Ngoài ra hệ thống phanh còn giữ cho ô tô máy kéo dừng ở ngang dốc trong thời gian lâu dài hoặc cố định xe trong thời gian dừng xe (phanh tay) Đối... năng phanh ôtô khi ứng trong thời gian dài - Dễ lắp ráp, điều chỉnh, bảo dưỡng và sữa chữa 3.2.Cấu tạo các cụm chi tiết của hệ thống phanh trên xe Corolla2000 3.2.1.Bố trí chung của hệ thống phanh trên xe corolla Hình3.1 _hệ thống phanh trên xe Corolla 1.bàn đạp phanh 4.Van điều hoà lực phanh 2.bộ trợ lực phanh 5.cơ cấu phanh đĩa 3.Xy lanh chính 6.Cơ cấu phanh tay 3.2.2.Cơ cấu bàn đạp phanh 3.2.2.1.Cấu... trai cứng * Xy lanh phanh bánh xe gắn không chặt Phanh lệch,đây là hiện tượng thường do các cơ cấu phanh bánh xe gây lên,trong đó biểu hiện nhiều ở cơ cấu phanh trống là: * Trống phanh thiết kế không tròn hay bị méo trong quá trình sử dụng * Guốc phanh bị cong,mòn hay trai cứng * Có lực cản giữa guốc phanh và đĩa đỡ phanh Chân phanh nặng nhưng phanh không ăn,kiểu biến xấu trạng tháI kỹ thuật này do nguyên... của hệ thống phanh ta có tập các thông số sau: S : Chân phanh thấp hay hẫng S : Bó phanh S :Hiện tượng mất ổn định khi phanh S :Phanh quá ăn,rung S : Chân phanh nặng nhưng phanh không ăn S :Tiếng kêu khác thường khi phanh Tất cả các các thông số đầu vào ở trên về cơ bản là do hệ thống phanh gây lên,ở đây thông số đầu ra là các cụm chi tiết trên hệ thống phanh Bản chất của logic mờ chính là xem xét khả... lanh phanh chính sẽ được truyền qua các đường ống dẫn dầu tới các cơ cấu phanh bánh xe, tác dụng lên má phanh để tạo ra lực phanh Theo định luật Pascal áp suất bên ngoài tác dụng lên dầu chứa trong không gian kín được truyền đi đồng đều về mọi hướng.áp dụng nguyên lý này vạo mạch dầu trong hệ thống phanh thì áp suất được tạo ra trong xy lanh chính được truyền đều tới các xy lanh phanh tại bánh xe Lực phanh. .. phanh Khi phanh nhiệt độ sinh ra ở cơ cấu phanh rất cao Do đó cơ cấu phanh phải có khả năng truyền nhiết tốt - Giữ được tỉ lệ thuận giữa lực trên bàn đạp hoặc đòn điều khiển với lực phanh trên bánh xe: tức là hệ dẫn động phanh phải có tỷ số truyền ổn định Tạo cảm giác yên tâm cho lái xe khi đạp phanh - Có hệ số ma sát giữa phần quay và má phanh cao và ổn định trong điều kiện sử dụng - Có khả năng phanh. .. trong hệ thống phanh thì đèn báo ABS không bật sáng,tiến hành kiểm tra ở hệ thống phanh Hư hỏng của cụm ABS liên quan trực tiếp tới việc bị h•m cứng khi phanh và tính ổn định lái khi tiến hành phanh gấp 3.2.6.Cơ cấu phanh đĩa đặt tại bánh trước 3.2.6.1.Cấu tạo chung Phanh đĩa gồm các bộ phận chính sau đây: 1:Càng phanh đĩa 4:Pitông 2:Má phanh đĩa 5:Dầu 3:Rôto phanh đĩa 3.2.6.2.Nguyên lý làm việc Phanh. .. gặp ở hệ thống phanh và nguyên nhân thì có nhiều,cơ cấu phanh trống cũng góp phần nhiều vào hư hỏng này * Có lực cản giữa guốc phanh và đĩa đỡ phanh * Cơ cấu tự điều chỉnh của phanh trống bị hỏng * Piston xy lanh phanh bánh xe bị kẹt Phanh quá ăn như đ• trình bày ở trên hiện tượng này cũng do nhiều nguyên nhân từ cơ cấu phanh trống gây lên: * Trống bị xước hay méo * Guốc phanh bị cong hay trai cứng * . vấn đề sau: - Nghiên cứu lý thuyết tập mờ và ứng dụng của nó - ứng dụng lý thuyết tập mờ để lựa chọn thông số chẩn đoán và xây dựng mô hình hệ trợ giúp chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh trên xe. tích Chuong 3 Xây dựng ma trận thông số chẩn đoán hệ thống phanh trên xe corolla 2000 3.1.Công dụng, yêu cầu của hệ thống phanh. 3.1.1. Công dụng của hệ thống phanh. Hệ thống phanh dùng để giảm. về chẩn đoán và lôgic mờ Chương III Xây dựng ma trận thông số chẩn đoán hệ thống phanh Chương IV Xây dựng phẩn mềm mô hình chẩn đoán tổng thành hệ thống phanh Chuong 2 cơ sở lý thuyết về chẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptx, Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptx, Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay