skkn Sử dụng câu hỏi trong dạy học THCS

16 299 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 17:00

. những loại câu hỏi lựa chọn, câu hỏi đúng- sai, câu hỏi đối chiếu, câu hỏi hoàn chỉnh, câu hỏi có câu trả lời ngắn, câu hỏi tiểu luận ,câu hỏi nêu vấn đề, câu hỏi chơng trình hoá, câu hỏi trắc. những học sinh này, và làm gơng cho những học sinh khác. II- giải pháp mới: 1- Lập quy trình sử dụng câu hỏi trong dạy học: 8 Câu hỏi với t cách là một phơng tiện dạy học nên việc hỏi và sử dụng. tố đó trong một câu hỏi với tỉ lệ hợp lí của thứ tự câu hỏi. 1.2-Các loại câu hỏi: a -Câu hỏi lựa chọn: Là dạng câu hỏi đợc sử dụng rộng rãi trong các bài kiểm tra khách quan nh chọn câu trả
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Sử dụng câu hỏi trong dạy học THCS, skkn Sử dụng câu hỏi trong dạy học THCS, skkn Sử dụng câu hỏi trong dạy học THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn