Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam ppsx

6 413 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 15:20

. Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam Bên cạnh việc thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, đào tạo cần phải có những tư duy mới trong công tác lãnh đạo. thuật đi u khiển, tác động người khác của người lãnh đạo.  Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo.  Phong cách lãnh đạo là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng của hoạt và động. người lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có thể khẳng định rằng, phong cách lãnh đạo sẽ là một yếu tố quan trọng trong những yếu tố làm nên sự thành công trong làm ăn của một doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam ppsx, Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam ppsx, Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn