Giáo trình MINNA NO NIHONGO potx

11 350 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 06:20

Giáo trình MINNA NO NIHONGO Bài 2 II. Ngữ Pháp - Mẫu câu: 1. _____は なんの~ ですか。<_____wa nanno~ desuka> - Ý nghĩa: _____ là cái gì? - Cách dùng: Đây là mẫu câu dùng để hỏi về thể loại hay thuộc tính của một sự vật, hiện tượng. Ta cũng có thể dùng để hỏi với y nghĩa là sở hữu khi thay đổi từ để hỏI <nan> bằng từ để hỏi <dare> mà sau này chúng ta sẽ học tới! - Ví dụ: Kore wa nanno hon desuka? (đay là sách gì?) + kore wa Nihongo no hon desu. (đây là sách tiếng Nhật) 2. _____は なんようび ですか。<_____ wa nanyoubi desuka?> - Ý nghĩa: _____ là thứ mấy? - Cách dùng: Dùng để hỏi thứ, có thể là ngày h.m nay hoặc là một sự kiện sự việc gì đó. - Ví dụ: a. Kyou wa nanyoubi desuka. H.m nay là thứ mấy? +Kyou wa kayoubi desu. H.m nay là thứ ba b. KURISUMASU wa nanyoubi desuka. NOEL là thứ mấy? + KURISUMASU wa suiyoubi desu. NOEL ngày thứ Tư. 3. _____は なんにち ですか。<_____wa nannichi desuka?> - Ý nghĩa: _____ là ngày mấy? - Cách dùng: Dùng để hỏi ngày và có thể là ngày h.m nay hoặc là ngày của 1 sự kiện gì đó. - Ví dụ: Tanjoubi wa nannichi desuka? Sinh nhật ngày mấy? + Tanjoubi wa 17(jyu nana) nichi desu. Sinh nhật ngày 17. 4. これ <kore> それ は なん ですか。 <sore> <wa nan desuka?> あれ <are> - Ý nghĩa: Cái này/cái đó/ cái kia là cái gì? - Cách dùng: a. Với <kore> thì dùng để hỏi vật ở gần mình, khi trả lời phải dùng <sore> vì khi đó vật ở xa người trả lời b. Với <sore> dùng để hỏi vật ở gần người nói chuyện với mình, khi trả lời phải dùng <sore> c. Với <are> dùng để hỏi vật kh.ng ở gần ai cả nên trả lời vẫn là <are> - Ví dụ: Kore wa nanno hon desuka? Đây là sách gì? + Sore wa Kanjino hon desu. Đó là sách Kanji 5. この~ その~ は なんの~ ですか。 あの~ - Ý nghĩa: ~này/~đó/~kia là ~ gì? - Cách dùng tương tự mẫu cau số 4 nhưng có ý nhấn mạnh hơn! - Ví dụ: Sono zasshi wa nanno zasshi desuka? cuốn tạp chí đó là tạp chí gì? + kono zasshi wa KOMPU-TA- no zasshi desu. cuốn tạp chí này là tạp chí về Vi tính. Phần phụ lục: なんようび <nanyobi> thứ mấy げつようび <getsuyoubi> thứ Hai かようび <kayoubi> thứ Ba すいようび <suiyoubi> thứ Tư もくようび <mokuyoubi> thứ Năm きんようび <kinyoubi> thứ Sáu どようび <doyoubi> thứ Bảy にちようび <nichiyoubi> Chủ Nhật なんにち <nannichi> ngày mấy Ở Nhật trong 10 ngày đầu người ta có cách đọc khác đi so với các ngày còn lạI, và chúng ta có thể dùng cho cả hai trường hợp là “ngày ~” hoặc “~ngày” ついたち <tsuitachi> ngày 1 ( hoặc 1 ngày) ふつか <futsuka> ngày 2 ( hoặc hai ngày) みっか <mikka> ngày 3 (//) よっか <yokka> ngày 4 (//) いつか <itsuka> ngày 5 (//) むいか <muika> ngày 6 (//) なのか <nanoka> ngày 7 (//) ようか <youka> ngày 8 (//) ここのか <kokonoka> ngày 9 (//) とおか <to-ka> ngày 10 (//) . Giáo trình MINNA NO NIHONGO Bài 2 II. Ngữ Pháp - Mẫu câu: 1. _____は なんの~ ですか。<_____wa nanno~ desuka> - Ý nghĩa: _____ là cái. cau số 4 nhưng có ý nhấn mạnh hơn! - Ví dụ: Sono zasshi wa nanno zasshi desuka? cuốn tạp chí đó là tạp chí gì? + kono zasshi wa KOMPU-TA- no zasshi desu. cuốn tạp chí này là tạp chí về Vi. hỏi <dare> mà sau này chúng ta sẽ học tới! - Ví dụ: Kore wa nanno hon desuka? (đay là sách gì?) + kore wa Nihongo no hon desu. (đây là sách tiếng Nhật) 2. _____は なんようび ですか。<_____
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình MINNA NO NIHONGO potx, Giáo trình MINNA NO NIHONGO potx, Giáo trình MINNA NO NIHONGO potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay