Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vayĐối với trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu) ppt

3 307 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 03:21

Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Bên bảo lãnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hợp đồng bảo đảm tiền vay Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Sau khi nhận được thông báo cho vay của NHPT, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thể ký Hợp đồng bảo lãnh với khách hàng và Bên bảo lãnh hoặc chấp thuận Thư bảo lãnh do Bên Bảo lãnh phát hành 2. Công chứng Hợp đồng Bảo đảm tiền vay đối với các trường hợp phải công chứng theo quy định của Pháp luật. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Khách hàng chỉ gửi đến NHPT một lần kèm theo Hồ sơ đề Thành phần hồ sơ nghị vay vốn Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của bên bảo lãnh: + Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); + Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; + Báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); + Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (nếu có); + Các giấy tờ khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 (một) (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Bên bảo lãnh phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. - Có uy tín và tài sản để thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh theo quy định QĐ số 42/QĐ-HĐQL của Hội đồn . Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay Đối với trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu) Thông tin. báo cho vay của NHPT, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thể ký Hợp đồng bảo lãnh với khách hàng và Bên bảo lãnh hoặc chấp thuận Thư bảo lãnh do Bên Bảo lãnh phát hành 2. Công chứng Hợp đồng. 2. Công chứng Hợp đồng Bảo đảm tiền vay đối với các trường hợp phải công chứng theo quy định của Pháp luật. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Khách hàng chỉ gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vayĐối với trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu) ppt, Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vayĐối với trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu) ppt, Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vayĐối với trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay