Những quy định hoạt động của trường

5 216 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 02:00

PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÂM NGƯ TRƯỜNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Khánh Bình Tây Bắc, ngày 24 tháng 9 năm 2009 NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG Năm học 2009-2010 -Căn cứ điều lệ trường tiểu học ngày 31 tháng 8 năm 2007. -Căn cứ chức năng, nhiệm vu,ï quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học Lâm Ngư Trường 1 theo điều 19 điều lệ trường tiểu học. -Căn cứ Hướng dẩn số 855/HD – PGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 200 về đònh mức lao động của cán bộ, giáo viên , nhân viên trong đơn vò trường học. -Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Lâm Ngư Trường 1. Ban Giám hiệu trường tiểu học Lâm Ngư Trường 1 đưa ra những quy đònh về hoạt động của trường trong năm học 2009-2010 bổ sung với quy chế làm việc đã được thông qua HĐSP để thực hiện như sau. 1.Tác phong và tinh thần làm việc của cbcc - nhà giáo : -Làm việc đúng giờ theo qui đònh không trễ, sớm quá 05 phút. -Trang phục gọn gàng ( Theo qui đònh trang phục công chức nhà nước ). -Tác phong nhanh nhẹn ( không khất lần ) giờ nào việc nấy . -Giải quyết dứt điểm mọi công việc khi được phân công trực ( có lệnh ). -Có ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết phê, tự phê bình giúp cho cá nhân, tập thể ngày càng tiến bộ. -Không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, nêu gương tốt cho mọi người. 2.Thời gian biểu - thời khoá biểu - chế độ hội họp báo cáo dự giờ – làm đồ dùng dạy học. -Thời khoá biểu : Niêm yết công khai tại văn phòng. -Thời gian biểu : +Sáng từ 6 giờ 45 đến 10 giờ 30 phút. +Chiều từ 12 giờ 45 đến 4 giờ 30 ( Thực hiện tuần làm việc 40 giờ ). -Chế độ hội họp : +Họp lãnh đạo và các thành viên thuộc bộ phận văn phòng 10 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần . +Họp hội đồng sư phạm : 01 tháng / lần sau khi hội nghò Hiệu trưởng nếu có. +Họp tổ chuyên môn : 01 tuần / lần , sau khi dêt các loại hồ sơ . (Hàng tuần Tổ trưởng, P. Hiệu trưởng chuyên môn dêt hồ sơ giáo án giáo viên. Có nhận xét ưu khuyết điểm, góp ý xếp loại người được kiểm tra khắc phục , hứa sửa chữa - ký tên ). +Họp hội đồng thi đua khen thưởng 8 tuần /lầøn. +Họp hội đồng giáo dục 01 lần / học kỳ. +Họp bất thường hoặc các hội đồng khác khi có thư mời ; Thông đạt hoặc quyết đònh của Hiệu trưởng . +Họp các tổ chức quần chúng do tổ chức đó yêu cầu với nội dung sát thực. -Báo cáo : Đúng, đủ, chất lượng, kòp thời ( theo pháp lệnh báo cáo thống kê ). -Dự giờ : Hiệu trưởng 02 tiếùt / tuần ; P. Hiệu trưởng 02 tiết / tuần ; Tổ trưởng 01 tiết / tuần ; Giáo viên 01 tiết / tuần, ngoài ra còn dự hội giảng, chuyên đề, kiểm tra chuyên môn. -Làm đồ dùng dạy học : 02 đồ dùng trong năm học có chất lượng hiệu quả ( chi hỗ tiền làm đồ dùng, nộp, nghiệm thu vào cuối năm học ). 3.Mở lớp tuyển sinh - Chuyển trường - Duyệt kết quả lên lớp, Thi lại, lại lớp - Cho, lấy điểm - Đánh giá, Xếp loại học sinh. -Mở lớp theo qui đònh của ngành ( Số lượng học sinh phải phụ thuộc điều kiện từng điểm trường và được sự cho phép của Lãnh đạo PGD&ĐT ) -Tuyển sinh : +Mẫu giáo 5 tuổi gắn với tiểu học. +Lớp 1 : 6 tuổi ( được thêm 2 tuổi vùng sâu ). Tất cả phải có giấy khai sinh hợp lệ, đối chiếu khớp với hộ khẩu gia đình, gia đình làm đơn xin nhập học, mua hồ sơ tuyển sinh, làm thủ tục tuyển sinh. -Chuyển đi - chuyển đến : +Chuyển đến phải có đủ học bạ, đủ lớp và giấy giới thiệu, đơn xin nhập học, mua hồ sơ tuyển sinh, làm thủ tục chuyển. -Duyệt kết quả lên lớp, thi lại, ở lại lớp : Giáo viên chủ nhiệm chòu mọi trách nhiệm về kết quả lên lớp, ở lại lớp, thi lại, rèn luyện trong hè cho học sinh đến đầu năm học sau cho đúng Quyết đònh 30/ QĐ-BGD ngày 30 tháng 9 năm 2005 và qui đònh ngày giờ ôn thi lại của trường. Hội đồng xét duyệt sẽ công bố và niêm yết kết quả tại văn phòng nhà trường. -Cho, lấy điểûm : Thực hiện chế độ cho điểm 10 ( không lấy điểm lẻ, không cho điểm 0 ) việc cho lấy điểm sẽ được kiểm tra thường xuyên ở túi đựng bài kiểm tra học tập và sổ điểm. -Đánh gia,ù xếp loại học sinh: Theo đúng Quyết đònh 30/ QĐ-BGD, chú ý việc nâng hoặc hạ bậc hạnh kiểm, điểm thi và kết quả thi lại. 4. Giáo án và các loại hồ sơ khác : 4.1. Xếp loại Tốt : -Kẻ, viết, sạch đẹp theo qui đònh, có chất lượng. -Đủ các bước lên lớp, câu hỏi, bài tập, phù hợp theo tinh thần công văn 896 của Bộ GD-ĐT về điều chỉnh việc dạy và học ở bậc Tiểu học . -Mục đích yêu cầu của tiết dạy sát hợp. -Đầu tuần có kẻ lòch báo giảng ( Theo phân phối chương trình hiện hành ) rõ ràng, sạch đẹp. -Mỗi tiết có : Môn, bài, ngày soạn, ngày dạy, sử dụng loại đồ dùng giảng dạy, học tập gì ? Cuối mỗi tuần chừa 07 dòng kẻ để trình ký duyệt. -Các loại hồ sơ khác trình bày sạch đẹp, đúng cột mục yêu cầu quy đònh về hồ sơ, rõ ràng, dễ nhận biết. 4.2. Loại Khá : - Như loại Tốt song nội dung phương pháp ( hình thức ) còn một số hạn chế đáng kể. 4.3. Loại Đạt yêu cầu : -Mục đích yêu cầu, bài soạn còn một số ít sơ sài . -Nội dung, phương pháp ( ghi chép ) chưa thể hiện rõ ràng . 4.4. Loại Chưa đạt yêu cầu : -Những giáo viên soạn không đạt yêu cầu được đề nghò soạn lại lần 2. Nếu lần 2 không đạt yêu cầu không phân công trực tiếp giảng dạy. 5. Công tác chủ nhiệm : 5.1. Loại Tốt : -Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm như : Nhận lớp, nhận cơ sở vật chất. tổ chức thi lại, duyệt kết quả, lập kế hoạch chủ nhiệm, qui đònh nề nếp nội qui học sinh, bầu cán bộ lớp đúng điều lệ nhà trường, trang trí lớp học theo tháng, trang trí lớp học sạch đẹp vệ sinh thoáng mát, tổ chức được các đôi bạn học tập, nhóm bạn học tập theo khu vực, phát động tổng kết nề nếp học tập ở lớp, học tập ở nhà, vở sạch chữ đẹp. Các dụng cụ học tập, SGK, tập, nón, dép đạt từ 95 % trở lên. Kết hợp tốt môi trường giáo dục, gởi phiếu liên lạc hàng tháng, gặp gỡ, trao đổi, họp phụ huynh qua đó, bầu đại diện bàn các biện pháp giáo dục, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo các khoản thu-chi . -Chú ý bồi dưỡng học sinh khá giỏi, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém, cá biệt, chuẩn bò tốt các hồ sơ cuối năm, hồ sơ thi, tinh thần thái độ thi cử, nghỉ học phải có phép và nghỉ không quá 15 buổi/ học kì; xây dựng tốt các phong trào: Thể dục thể thao, Đội, Sao nhi đồng, sinh hoạt đầu tuần, văn nghệ, báo, hoa học tập, đố vui, trực tuần, cắm trại, nét đẹp tuổi thơ, các chủ điểm lớn, các chương trình y tế quốc gia 5.2. Loại Khá : -Như loại Tốt, song còn một số hạn chế nhỏ. 5.3. Loại Đạt yêu cầu : -Các công tác trên đạt mức độ đạt yêu cầu. 5.4. Loại Chưa đạt yêu cầu : -Vi phạm từ 02 nội dung của công tác chủ nhiệm trở lên ( có biện pháp kỷ luật và có thể gởi đi đào tạo lại ). 6.Công tác đoàn đội- thư viện- công đoàn thanh tra nhân dân: 6.1. Công tác Đoàn - Đội ; -Sinh hoạt đúng qui đònh của Điều lệ, kế hoạch hoạt động phải mang tính khả thi với tình hình đặc điểm của trường. Kế hoạch phải được sự đồøng ý của Hiệu trưởng sau đó mới tổ chức thực hiện. 6.2. Thiết bò - Thư viện : -Lập các loại hồ sơ, sổ sách đúng qui đònh, có theo dõi báo cáo, cho mượn, trả các loại sách báo, đồ dùng giảng dạy, học tập đúng theo nội qui thư viện ( không được phép mang về nhà hoặc phòng riêng, làm hư hỏng, mất phải bồi thường ). 6.3. Công đoàn, Thanh tra nhân dân : - Hoạt động theo Điều lệ công đoàn, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. 7. Tài chính- tài sản cơ quan- phục vụ- bảo vệ : 7.1. Tài chính : - Thu, chi đúng, đủ các chế độ chính sách với người lao động ( không mượn người khác nộp hoặc nhận thay ). - Lập các dự toán, quyết toán, hợp đồng,biểu mẫu, kế hoạch theo hệ thống kế toán nhà nước, trình chủ tài khoản xem xét, ký duyệt đúng thời gian qui đònh, chính xác, gọn gàng, sạch đẹp. - Hàng tháng, q, đợt phải thanh quyết toán; Khi có yêu cầu của CBCC kế toán mời Ban TTND kiểm tra chứng từ, xem xét căn cứ theo các văn bản qui đònh của tài chính và thông báo kết quả kiểm tra trước tập thể. Khi quyết toán xong kế toán công khai tài chính bằng mọi hình thức ( Trước tập thể hội đồng hoặc niêm yết công khai tại văn phòng ). 7.2. Tài sản cơ quan : - Là tất cả mọi tài sản ở cơ quan nên mọi người phải có ý thức trách nhiệm bảo quản tránh dùng lãng phí gây mất mát, hư hao, phải có ý thức tiết kiệm điện, nước Khi ra khỏi phòng : tắt điện, nước, khoá, chốt cửa, đóng cổng mới ra về. Không tự ý di dời tài sản của cơ quan khi chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng ( mọi hành động tuỳ tiện kể như cố ý ). 7.3. Phục vụ - Bảo vệ : -Bảo vệ các loại tài sản 24/24 giờ, khi có sự cố ( mất cắp, điện giật, cháy, nổ, gây rối, phá hoại tài sản ) phải ngưng ngay mọi hoạt động sơ tán học sinh, Cán bộ- Nhân viên - Nhà giáo sơ cấp cứu, báo động, xin ý kiến Hiệu trưởng, lập biên bản hiện trường, truy bắt tội phạm, kẻ gian nộp cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. * Chú ý: -Không đưa khách lạ vào nhà trường nghỉ qua đêm khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng nhà trường, mọi tự động sẽ bò trục xuất dù chỉ lần thứ nhất. Cấm uống rượu, bia khi lên lớp và tham gia các hoạt động giáo dục ở nha trường, hoặc nam nữ không phải là vợ chồng sống chung trong phòng. 8. Khiếu tố - khiếu nại : Khi Cán bộ - Nhân viên - Nhà giáo có nhu cầu khiếu tố, khiếu nại gặp lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách bộ phận để khiếu tố, khiếu nại ( Khiếu tố khiếu nại đúng theo pháp luật qui đònh ). Hiệu trưởng gặp gỡ Cán bộ - Nhân viên - Nhà giáo vào chiềùu thứ sáu hàng tuần. 9. Các tổ chức trong nhà trường : 9.1. Tổ khối chuyên môn : theo qui đònh trường tiểu học. 9.2. Tổ văn phòng : Do không đủ các thành viên để thành lập tổ văn phòng mà trực tiếp thực hiện các công việc do hiệu trưởng phân công và điều động theo từng công việc đảm trách. 9.3. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng : -Chủ tòch là Hiệu trưởng . -P. Chủ tòch thường trực là Chủ tòch công đoàn cơ sở. -Uỷ viên là các thành viên được thành lập theo cơ cấu quyết đònh của Hiệu trưởng. 9.4. Các Hội đồng khác : -Thành lập khi cần thiết Hiệu trưởng triệu tập ra quyết đònh. Trên đây là những quy đònh về hoạt động của nhà trường trong năm học 2009-2010 trong quá trình thực hiện có khó khăn phản ảnh về BGH để kòp thời điều chỉnh. HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Duy Thuần . viên được thành lập theo cơ cấu quy t đònh của Hiệu trưởng. 9.4. Các Hội đồng khác : -Thành lập khi cần thiết Hiệu trưởng triệu tập ra quy t đònh. Trên đây là những quy đònh về hoạt động của nhà. thanh quy t toán; Khi có yêu cầu của CBCC kế toán mời Ban TTND kiểm tra chứng từ, xem xét căn cứ theo các văn bản qui đònh của tài chính và thông báo kết quả kiểm tra trước tập thể. Khi quy t. 1. Ban Giám hiệu trường tiểu học Lâm Ngư Trường 1 đưa ra những quy đònh về hoạt động của trường trong năm học 2009-2010 bổ sung với quy chế làm việc đã được thông qua HĐSP để thực hiện như sau. 1.Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Những quy định hoạt động của trường, Những quy định hoạt động của trường, Những quy định hoạt động của trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay