Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương pdf

5 887 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 00:21

. Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương Văn bản Hồ Xuân Hương viết trong chữ Nôm, một hệ thống chữ viết do giới nho sĩ Việt Nam phát minh ra để biểu thị. vào hồi thế kỉ thứ 17 và dùng bảng chữ Latin, dễ học hơn nhiều so với chữ Nôm và làm cho quảng đại quần chúng người Việt dễ đọc và viết. Không còn văn bản học thuật, xác định về thơ của Hồ Xuân. chốt đầu tiên hướng tới việc tìm lại gia sản văn học Việt Nam trong chữ Nôm. Cuốn sách này, một tuyển tập khá lớn đầu tiên về thơ của Hồ Xuân Hương, gần như chắc chắn còn chứa những sai sót
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương pdf, Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương pdf, Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn