Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại pptx

40 451 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 00:21

. Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại Viết về nhà nghiên cứu Văn học đầu đàn Phong Lê. Viết về Phong Lê khó, bởi tôi không cùng chuyên. Trong Văn học và hiện thực, lần đầu tiên Phong Lê đặt vấn đề hiện đại hoá, bên cạnh cách mạng hoá, như một yêu cầu cơ bản, cấp thiết của phát triển văn học Việt Nam hiện đại. Vấn đề hiện đại. của văn học, Phong Lê đã đặt và lí giải lại gần như toàn bộ hệ vấn đề của lí luận và lịch sử văn học như mối quan hệ giữa văn học và hiện thực, văn học và chính trị, chức năng văn học, nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại pptx, Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại pptx, Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn