Ôn thi đại học môn văn – Cảm nhận về đoạn thơ tả bức tranh tứ bình của Việt Bắc pdf

9 890 4
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 00:20

. Ôn thi đại học môn văn –phần 33 Bài văn hay: Cảm nhận về đoạn thơ tả bức tranh tứ bình của Việt Bắc Đoạn trích này được xem là đặc sắc nhất Việt Bắc. 10 câu lục bát. nhà thơ đã lột tả vẻ đẹp của con người Việt Bắc từ dáng vẻ đến tâm hồn. Cùng với sự chuyển mùa (mùa đông sang mùa xuân) là sự chuyển màu trong bức tranh thơ: Màu xanh trầm tĩnh của rừng già. nở mỗi độ xuân về làm ngơ ngẩn người ở, thẫn thờ kẻ đi. Người đi không thể không nhớ sắc trắng hoa mơ nơi xuân rừng Việt Bắc, và lại càng không thể không nhớ đến con người Việt Bắc, cần cù uyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học môn văn – Cảm nhận về đoạn thơ tả bức tranh tứ bình của Việt Bắc pdf, Ôn thi đại học môn văn – Cảm nhận về đoạn thơ tả bức tranh tứ bình của Việt Bắc pdf, Ôn thi đại học môn văn – Cảm nhận về đoạn thơ tả bức tranh tứ bình của Việt Bắc pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn