Ôn thi đại học môn văn –phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (phần 2) pptx

20 1,558 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 00:20

. Ôn thi đại học môn văn –phần 12 Đề bài: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng BÀI LÀM 2: “Có một bài ca không bao giờ quên…” Có một bài ca như thế. Cũng có những năm tháng không. ảnh đó là tiếng nói của Quang Dũng vang vọng dến đoàn quân Tây Tiến? Không! Đó là tiếng long của tác giả “Xa rồi Tây Tiến ơi” nhưng tấm lòng thì vẫn thi t tha lắm! Âm hưởng câu thơ có sức. trung tâm là người chiến sỹ cụ Hồ. Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng cũng ra đời trong hoàn cảnh chung đó. Bài thơ sáng tác tại Phù Lưu Chanh năm 1948 khi Quang Dũng đã chuyển đơn vị. Nhưng những
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học môn văn –phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (phần 2) pptx, Ôn thi đại học môn văn –phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (phần 2) pptx, Ôn thi đại học môn văn –phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (phần 2) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn