Kiến thức lớp 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm –Nhàn- đôi điều cần bàn về mối quan hệ của tác giả pdf

19 583 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 00:20

. Kiến thức lớp 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm –Nhàn-phần 4 Đôi điều cần bàn lại về mối quan hệ giữa Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Dữ - Phùng Khắc Khoan Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585). sử văn học của hai trường ĐHSP HN và ĐHTH HN (nay là ĐHKHXH và NV – ĐHQG HN), tuy các tác giả không đề cập đến mối quan hệ trên, nhưng khi giảng dạy trên giảng đường về Nguyễn Bỉnh Khiêm và. mẹ khác bố của Nguyễn Bỉnh Khiêm (2). - Nguyễn Ngọc Kim trong Danh nhân đất Việt, có viết: Ông sinh thời Lê mạt, con cùng mẹ khác bố với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (3). - Quang Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức lớp 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm –Nhàn- đôi điều cần bàn về mối quan hệ của tác giả pdf, Kiến thức lớp 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm –Nhàn- đôi điều cần bàn về mối quan hệ của tác giả pdf, Kiến thức lớp 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm –Nhàn- đôi điều cần bàn về mối quan hệ của tác giả pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn