Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố HỒ CHÍ MINH (2007)

2 2,058 51
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 18:00

. Giáo dục - Đào tạo TP .Hồ Chí Minh KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9- THCS CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2006 – 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 : (3. D. a)Chứng minh ba điểm M, C, D cùng nằm trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M. b)Chứng minh tổng AC + BD khơng đổi. Tính tích số AC.BD theo CD. c)Giả sử CD cắt AB tại K. Chứng minh OA 2. THỨC Câu 1 : (3 đ)Thu gọn các biểu thức: a) 512 295 26 −−+= A b) 402088 +++= B c) )116)( 63 12 26 4 16 15 ( + − − − + + =C Câu 2 : (3 đ) a) Chứng minh : Rzyxzyxzyx ∈∀++≤++ ,,,)(3)( 2222 b) Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố HỒ CHÍ MINH (2007), Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố HỒ CHÍ MINH (2007), Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố HỒ CHÍ MINH (2007)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn