Giao thức sử dụng trong mạng VoIP

96 414 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2013, 16:57

Giao thức sử dụng trong mạng VoIP . Chương 2. Các giao thức truyền tải trong VoIP 2.1. Giao thức IP Giao thức mạng IP được thiết kế để liên kết các mạng máy tính sử dụng phương pháp. về mạng VoIP. Chương 2: Các giao thức truyền tải trong VoIP. Chương 3: Giao thức báo hiệu VoIP. Một vấn đề đặc biệt quan trong khi mỗi công nghệ, một giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao thức sử dụng trong mạng VoIP, Giao thức sử dụng trong mạng VoIP, Giao thức sử dụng trong mạng VoIP, Đặc tính của mạng VoIP 1. Ưu điểm, Yêu cầu chất lượng đối với VoIP, Giao thức TCPIP, Giao thức UDP Giao thức SCTP, Giao thức RTP, Giao thức RTCP, Cấu trúc bản tin SIP, So sánh giữa giao thức H.323 và SIP, M2UA M2PA M3UA, Cuộc gọi bắt đầu từ PSTN và kết thúc ở mạng VoIP Cuộc gọi PSTN – PSTN thông qua mạng VoIP. Chuẩn SIP-T

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn