TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011

4 329 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 11:00

. môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2 010 – 2011; Để học sinh định hướng ôn tập và tham gia thi tuyển tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2 010 – 2011; Sở Giáo. vị cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2 010 – 2011 môn Văn, Toán và Tiếng Anh của các lớp không chuyên (03 phụ lục đính kèm). Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho giáo viên và học. 01/4/2 010 của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2 010 – 2011; công văn số 89/ SGDĐT-GDTrH&TX ngày 10/ 5/2 010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo môn thi
- Xem thêm -

Xem thêm: TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011, TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011, TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn